Netiesa.lt

100 naujausių komentarų

31354 +0 -0 Anonimas 2020-06-02 04:21
Gitanas Nausėda — vienos kadencijos prezidentas?...
Tai politine klaida.. apsigavo rinkejai, kaip visada, politine rinka skurdi. skaityti komentarus
31353 +0 -0 Anonimas 2020-06-01 22:18
Aras Lukšas. Ketvirtojo prezidento dalia
Joks jis ne prezidentas, kaip ir Landsbergis. skaityti komentarus
31352 +0 -0 Tai,kad....... 2020-06-01 22:13
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
DDDDD Sulyginai Lenkijos ultimatumą Čekoslovakijai,dėl mažutėlės Tešino srities su Lenkijos padalijimu į 2 LYGIAS dalis.O kuom tu,piktas gaktos vabalėli..,gali pagrįsti dalies Rumunijos-Moldavijos atplėšimą ar sovietinę agresiją prieš suveren Suomiją? skaityti komentarus
31351 +1 -0 Anonimas > Anonimas 2020-06-01 22:10
Aurimas Guoga: "Klanas lenda į kilpą, mėtosi kaip ...
Į gardą, ožio myžalų gerti. skaityti komentarus
31350 +0 -0 Tai,kad....... > Komunistas > Faktas 2020-06-01 22:08
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Na o kur pabėgo Sniečkus su Paleckioku po metų? Kaip manai,kas jiems būtų,jei nebūtų pabėgę,pasitraukus sovietam? DDD Kabėtų ant pirmo medžio skaityti komentarus
31349 +0 -0 Anonimas 2020-06-01 22:05
Gali būti, kad JAV prasidėjo oranžinė revoliucija,...
Globalistams nereikalingos jau ir JAV. Ruošiamas naujas pasaulinis žandaras - Kinija, todėl JAV turi būti nusodintos, sugriautos ar performatuotos. skaityti komentarus
31348 +0 -0 Anonimas > Mindė 2020-06-01 22:02
Gitanas Nausėda — vienos kadencijos prezidentas?...
O manai, kad Lenkija bus iš viso ar bus tokia, kokia dabar? Banderostano gabalo Lenkija negaus, žėti reikia, kad pati Lenkija netaptų Rusiško pasaulio dalimi (ne, prie Rusijos jos neprijunginės, bet gali būti panašiai kaip po Antrojo pasaulinio buvo). skaityti komentarus
31347 +0 -0 Tai,kad....... > Komunistas > Faktas > Laurynas 2020-06-01 21:59
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Deja,deja-nebuvo jokio Hitlerio prie Pilsudskio karsto per laidotuves,apsimelavusi komunistine utėle.Man pofig,bet faktas lieka faktu.Pilsudskis šampano su Ribbentropu negėrė,o Stalinas gurgulino su juo,kaip ir Molotovas su Hitleriu DDD skaityti komentarus
31346 +1 -0 Komunistas > Tai,kad....... 2020-06-01 21:56
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Savukynine žiurke Breste buvo ne bendras paradas švenčiant, o buvo nacių armijos išlėjimas iš užimtos teritorijos Brestą perimant RA. Tuo tarpu lenkai su naciais žygiavo draugiškai švęsdami Čekoslovakijos padalinimą. Ar jauti skirtumą imbecile? skaityti komentarus
31345 +2 -0 Komunistas > Faktas > Laurynas 2020-06-01 21:54
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Niekas feiko nepanegė, nes feiko nebuvo savukynine žiurke dokumentuotas Hitleris prie Pilsudskio karsto. Detalių netikslumas esmės nekeičia, o esmė, akd  Hitleris atidavė didelę pagarbą Pilsudskiui.  skaityti komentarus
31344 +1 -0 Komunistas > Faktas 2020-06-01 21:50
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Istorija sudėliojo viską į savo vietas: Smetona ir jo rato oligarchai pabėgo iš Lietuvos pamatę, kad tauta juos sudrasyks už jų visas jų padarytas skriaudas. Atsiradusį vakuumą užpilė tautos palaikoma Lietuvos komunistų partija, gaudama daugumą liaudies seime.  Liaudies seimas delegavo atstovybę į Maskvą su prašymų prijungti Lietuvą prie Tarybų Sąjungos. Dokumentai patvirtina, kad TSRS nesikišo į Lietuvos vidinius reikalus. Visi dvišaliai susitarimai buvo pasirašyti be jokio spaudimo. Lietuva turėjo tokį pasirinkimą koks galimas tuo laikotarpiu, t.y. arba būti nacių įtakos zonoje ir tapti vaokietijos protektoratu, arba TSRS ir nebūti sovietizuojama, dar buvo trečia galimybė - Stalinas siūlė Paryžiui ir Londonui garantuoti Baltijos šalių saugumą, šie atsisakė, nenorėdami įispareigoti baltijos papuasams. Tai tik parodo koks vakarų požiūris į Baltijos šalis, is nepsaikeitė ir šiandien nepaisant formalaus priklausymo NATO. Mes už tą priklausymą brangiai mokam ir dar karinę techniką už padidintą kainą perkam. Su kaimynais visada reikia gerai sutarti tuo labiau bendra istorija ir nebuvo iš rusų pusės didesnių skiraudų nei iš lenkų ar vokiečių. Nepaisant istorijos iškraipymo ir perrašinėjimo tai tik laikina. Ateis tam galas anksčiau ar vėliau ir tokie "faktai" sėdės tyliai žemiau žolės ir skleis kitokią istoriiografiją. Tai irgi dėsninga. skaityti komentarus
31343 +0 -0 Vok ietis 2020-06-01 21:29
Gitanas Nausėda — vienos kadencijos prezidentas?...
Niekas netiki, bet reikia ruoštis musulmonų supervalstybei su sostine Konstantinopolyje. Kas buvo, tas ir vėl bus. skaityti komentarus
31342 +1 -0 Mindė 2020-06-01 21:08
Gitanas Nausėda — vienos kadencijos prezidentas?...
O man atrodo, kad Nausėda yra iš vis paskutinis lietuvos prezidentas, kaa Trampas atiduos Pribaltiką Rusijai, tada gal rusai paskirs kokį vieną general-gubernatorių visai Pribaltikai, gal kiekvienai valstybėlei po gubernatorių ar valdytoją, o gal vėl bus tarybos. O gal atkurs LDK su sostine Minske ir valsčių centrais Wilno ar Kowno, juk banderstanas irgi bus padalintas Lenkijai, Rusijai, Novorosijai, Malorosijai, Baltarusijai, gal gabalėlis vengrams. Be to Rusijai reikia, matyt, ir sausumos kelio iki Kaliningrado, o kada tiesia gatvę ar autostradą niekas neklausia gyventojų nuomonės, nutiesia ir viskas. skaityti komentarus
31341 +2 -0 Mindė 2020-06-01 20:39
Dėl liberal-fašistinės cenzūros socialiniuose tink...
Reikėjo dar pridėti, kad pindostane vėl negrus kala.  skaityti komentarus
31340 +0 -2 Tai,kad....... 2020-06-01 20:33
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Va čia jums dar....apie bendrą nacių paradą su kruvinarmiečiais Kišiniove,Moldavija 1939 m po pakto pasirašymo http://etnosfera.blogspot.com/2010/08/bendri-sovietu-naciu-paradai-kisiniovas.html Gal kas gali pakomentuoti šį sovietų veiksmą,o gal galima jį ir vėl pateisinti baltarusių ir ukrainiečių gelbėjimu nuo Lenkijos ar Rumunijos imperialistų? DDD skaityti komentarus
31339 +0 -3 Tai,kad....... 2020-06-01 20:02
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
niekas čia,nelygino,muslimomane,CCCP ir Vokietijos požiūrio į Pilsudskį.Šiaip,tai diskusija prasidėjo apie Sovietų ir nacių bendradarbiavimą,kol vienas avėpisa nepareiškė,kad Hitleris dalyvavo Pilsudskio laidotuvėse.Dzin man tie pilsudskiai ir ta Lenkija.Aš kalbėjau,kad naciai su kruvinarmiečiais kartu dalyvavo bendrame parade Breste ir drauge gurgulino šampaniuką ta proga.  skaityti komentarus
31338 +3 -0 Anonimas 2020-06-01 19:54
Koronaviruso isterija – link ko einame?
Tai 5G turėtų būti visai ne pavojingas. Nes jis kiniškas. skaityti komentarus
31337 +3 -0 Laurynas > Faktas > Laurynas 2020-06-01 19:51
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Ar Stalinas lankė Pilsudskio kapą, kaip Adolfas Šikelgruberis?Ar Stalino įsakymu prie jo buvo išstatyta Raudonosios armijos karių "garbės sargyba", kaip stovėjo fašistų?Ar Tarybų Sąjungoje vyko koks nors gedulingas Pilsudskio mirties paminėjimas, kaip kad valstybinės gedylingos mišios Berlyne su aukščiausia šalies valdžia pirmose klauptuose.Kurioje vietoje buvo tarybinė delegacija Pilsudskio laidotuvėse (jeigu apskritai, tokia, vietoj apsiribojimo ambasadoriaus dalyvavimu)?O dabar, savukynine trololo žiurke, lygink - TSRS ir Vokietijos požiūrį į nulenkėjusį žemaitį Jozefą Pilsudskį, svajojusį prijungti Lietuvą prie lenkijos ir pagaliau iš chamų litvinų padaryti civilizuotus poliakus. skaityti komentarus
31336 +3 -0 Vo tep 2020-06-01 18:59
Koronaviruso isterija – link ko einame?
Jeigu kritikuoji, siūlik  savo , pasiūlęs savo daryk, jei darai prisiimk atsakomybę.  Kiekvienas kvailys pabumbėti moka skaityti komentarus
31335 +1 -0 Anonimas 2020-06-01 18:51
Rusija pasirenka haubicą: kokie yra savaeigės "Koa...
Choholui, tai vis kariauti!  skaityti komentarus
31334 +0 -0 Komunistas 2020-06-01 18:17
M. Kundrotas: Žodžio laisvės lieka vis mažiau
Ideologiniai nesutarimai kapitalistų sovykloje ir tarpusavio rietenos! Ar bus represuotas šovinistas? skaityti komentarus
31333 +1 -2 Faktas > Laurynas 2020-06-01 17:17
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
O.Šaunu-visai kas kita.Bent vienas,susiprato paneigti komunistėlio feiką.Aš ir prieš tai rašiau,kad hitleris į Pilsudskio laidotuves pasiuntė H,Geringą su svita.Laidotuvėse dalyvavo ir sovietų pasiuntiniai su kokiu-tai-bl-pamiršau-lygtai...Kaganovičium priešakyje. skaityti komentarus
31332 +2 -0 kurti ką nori galima!!! 2020-06-01 17:08
M. Kundrotas: Žodžio laisvės lieka vis mažiau
jei api gojų vaikus , senelius, ar invalidus - galima! skaityti komentarus
31331 +2 -0 Laurynas 2020-06-01 16:04
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Baigiant dėl Pilsudskio mirties. Pilsudskis mirė 1935 05 12, laidotuvės 1935 05 17 d. Mišiose Varšuvoje dalyvauja Geringas su visa fašistų vyriausybės delegacija. Vokiečių delegacija - eisenoje paskui karstą eina pirmoje eilėje, kaip garbingiausi svečiai.1935 05 18 Berlyne vyksta mišios Pilsudskio garbei. Mišiose garbingiausioje vietoje sėdi valstybės vadovas Adolfas Šikelgruberis (slapyvardis "Hitleris"). Fone matomas simbolinis "Pilsudskio karstas" uždengtas Lenkijos vėliava.Vėliau, užėmęs Lenkiją, A. Šikelgruberis asmeniškai aplankė Pilsudskio kapą ir pastatė prie jo nacių garbės sargybą. skaityti komentarus
31330 +0 -1 Faktas 2020-06-01 15:08
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Bla,bla,bla bendradarbiavimo sutartis su sovietais.O kokį pasirinkimą turėjo Lietuva? O ką padarė Latvija su Estija? Pasirinkimo nebuvo.Ne taip,kaip dabar-NATO.Buvo....Vilnius mūsų o mes rusų.Taip,iš pradžių komunistuojantiems ant Lietuvos,sovietam buvo įsakyta nesikišti,bet viskas pasikeitė 1940m pradžioje.Vyriausybės pakeitimas,dar daugiau sovietų kariuomenės ir.......parvežta "laisvė"iš Maskvos......ir ištremta galybė Lietuvos piliečių į Sibirą. skaityti komentarus
31329 +1 -0 Anonimas > vladas lukosevicius 2020-06-01 14:58
Vytautas Landsbergis. POŽIŪRIS IŠ ŠALIES
Su visa pagarba, bet beretės netpažystame šiame natiurmorte. Tik proletariškos kėpkės. skaityti komentarus
31328 +2 -0 Anonimas > Faktas,kas če kremlino smegenys > o kur > Su kuo bičiuliavosi Hitleris 2020-06-01 14:53
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Yra šalis tokių pat dundukų melagių propagandistų platforma.Nežinant konteskto, paimt nuotraukas ir sukurpt joms inetrpretaciją paremtą avo fantazijomis o ne tikrovės faktais. Faktas, kad lenkai bičiuliavosi su Hitleriu. Faktas, kad naciams užėmus Lenkiją, RSFSR dislokavo savo karinius dalinius iki Kerzono linijos, o tai yra Baltarusijos ir Ukrainos teritorijos, kurias buvo okupavusi Lenkija, įskaitant Vilniaus kraštą, kurį mums gražino Stalinas, o tu bandai.Dar daugiau, kai Lietuva pasirašė su RSFSR savitarpio pagalbos susitarimą ir Lietuvos valdžia leido įvesti 20tūkst. RA karių, baiminosi, kad bus skatinamas pogrinidnis komunistinis judėjimas tačiau priešingai Maskva nerėmė lietuvos komunistų, net kai suėmė LKP vadovybę su Sniečkumi Maskva tylėjo. Ir dar porą faktų apie to meto LT-RSFSR santykius:О потере государственной независимости стран Балтии речи, однако, не шло. На переговорах с литовской делегацией И. Сталин обозначил советскую позицию: никакого вмешательства во внутренние дела стран Балтии, никакой «советизации» не будет. «Если бы Литва попала в зону влияния немцев, в лучшем случае из Литвы был бы создан немецкий протекторат. Метод же большевиков состоит в том, чтобы не касаться независимости Литвы, охранять ее неприкосновенность с воздуха и поддерживать стабилизацию внутри. Если коммунисты начнут суетиться в Литве, то Советский Союз сумеет их образумить» – зафиксировал слова Сталина литовский посланник в Москве[62]. Неделей позднее советская сторона заверила литовскую делегацию в неизменности своей позиции: «Москва даже заинтересована, чтобы в балтийских государствах царили мир и порядок, но не возникали революция и гражданская война. Со своими коммунистами Литва может действовать по своему усмотрению» (док. № 21).Несмотря на понятные опасения прибалтийских дипломатов[63], Кремль сдержал свое обещание. Размещение в странах Балтии советских войск существенно усилило позиции левых и коммунистических сил, а также протестные настроения[64], однако поддержки извне они не получили. Напротив, 14 октября 1939 г. нарком иностранных дел В.М. Молотов указал временному поверенному в делах СССР в Литве Н.Г. Позднякову: «Всякие заигрывания и общение с левыми кругами прекратите»[65].21 октября 1939 г. Молотов повторил свое указание: «Всем работникам полпредства, в том числе и военному атташе, категорически воспрещаю вмешиваться во внутренние дела Литвы, поддерживать какие-либо оппозиционные течения и т. д. Малейшая попытка кого-либо из вас вмешаться во внутренние дела Литвы повлечет за собой строжайшую кару на виновного. Имейте в виду, что договор с Литвой будет выполняться с нашей стороны честно и пунктуально. Того же будем требовать и от Литовского правительства. Следует отбросить как провокационную и вредную болтовню о «советизации» Литвы»[66]. skaityti komentarus
31327 +0 -2 Faktas,kas če kremlino smegenys 2020-06-01 14:09
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Ei dundukai,atsiūskite nors vieną nuorodėlę,kurioje Hitleris dalyvauna Pilsudskio laidotuvėse DDD Tik nekiškite rusiškų šūdinų feikų.Na....dar galite pridėti...nukryžiuoto rusų berniuko Donetske nuotraukyčių. skaityti komentarus
31326 +0 -0 vladas lukosevicius 2020-06-01 12:17
Vytautas Landsbergis. POŽIŪRIS IŠ ŠALIES
Tai  pasirodo  Lansbergas  kartu  su  Leninu  nešė  rastą  per  subotniką  Maskvoje  ,  atpažystate ,   tas  su  berete ....  skaityti komentarus
31325 +0 -0 Faktas,kas če kremlino smegenys > o kur > Su kuo bičiuliavosi Hitleris 2020-06-01 10:57
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Nuotraukos demaskuoja DDD Nejuokink.http://www.yrasalis.lt/naujienos/nuotraukose-istorine-geda-1/ skaityti komentarus
31324 +0 -0 Anonimas > Klausimas 2020-06-01 10:48
Trampas pasirašė įsaką dėl socialinių tinklų regul...
Isaaac Kovalski, Aba Kovner ir Chaim Lazar.. geras, cia tai naujienos skaityti komentarus
31323 +0 -2 Auksinis tėvelio Kiryliaus laikrodukas > Rhagelskiokui 2020-06-01 10:17
Aras Lukšas. Ketvirtojo prezidento dalia
Man gilai dzin tas Landzbergis DDD Jei jis tau įdomus-tu juo ir rūpinkis.Tau,matyt,vien tik Stumbrienės neužtenka-nori patapti ir prof.Landzbergio folouveriu.O gal tu jų nori pažinti iš "dar arčiau:.Kas čia tave žino.Gal tave tuoj "užsuks"Landzbergio gyvenima studijuoti,kaip,kad anksčiau buvo "užsukę"ant Korano. P.s.Atsiprašau,ne į temą.Ar dar vis nešioji tiubeteikę ar jarmūlkę,kaip studentavimo ar postudijiniu metu? Nepyk,kad pasidomėjau,žinai,seniai nesimatėm D skaityti komentarus
31322 +0 -0 Auksinis tėvelio Kiryliaus laikrodukas 2020-06-01 09:45
Karantino metu Inga Stumbrienė ėmė gyventi tarp Vi...
Oj jojojjo joj... .Nesigink Rhagelskiuk.Patinka Tau ši saulytė DDD Nu,negali be jos,ane? DDD Tu gali žviegti iš pykčio,ar nežviegti,bet visi,seniai jau,suprato,kad tu ir esi jos didžiausias folouveris DDD skaityti komentarus
31321 +1 -0 > o kur > Su kuo bičiuliavosi Hitleris 2020-06-01 09:37
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Jei tu nematai, tai dar nereiškia, kad nebuvo/nėra.Žemiau Savukyninių trolių smegenų kiekis. Savukyniniai troliai nesuvokia, kad fotografija fiksuojami epizodai ir infantiliškai neigia istorinius įvykius ir faktus.  skaityti komentarus
31320 +1 -0 > nežinau,nežinau 2020-06-01 09:24
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Jei nežinai tai patylėk, o jei faktai prieštarauja tavo įsitikinimams, tai žinoma juo blogiau faktams, nes tavo įsitikinimai yra aukščiau visko. skaityti komentarus
31319 +1 -0 nežinau,nežinau 2020-06-01 09:15
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Man giliai dzin ta Lenkija ir kas pas Pilsudskį,per laidotuves,gedėjo.Nežinau,ką tu čia įkėlei,bet Vokietija į laidotuves delegavo H.Geringą.Hitlerio ten nebuvo.Laidotuvėse dalyvavo ir Sovietų delegatai. skaityti komentarus
31318 +2 -0 Barsukas 2020-06-01 09:09
«Похороны Роскосмоса» не состоялись – Маск снова о...
Bet kad biskį pasenę žinios - išskrido ta space-iks. I susijūngė jau su TKS. skaityti komentarus
31317 +1 -2 o kur > Su kuo bičiuliavosi Hitleris 2020-06-01 09:01
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
O kur tu čia paradą matai? Matau karininkų bendravimą.Kaimynai buvo-kol vienas kito neišdūrė skaityti komentarus
31316 +0 -1 ypač > o ypač > Rhagelskiui 2020-06-01 08:51
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Atlygis šūdas-visi spjaudo ant snukio.Baisi gėda.Tokį šūdiną  Rhagelskioko gyvenimą įtakojo sunki vaikystė purvinuose Musninkuose.Ką darysi-bėda viską gali. skaityti komentarus
31315 +0 -1 o ypač > Rhagelskiui 2020-06-01 08:44
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
sunku.Ne juokas būti driskių troliu skaityti komentarus
31314 +2 -0 Anonimas > Mindė 2020-06-01 08:18
Vytautas Landsbergis. POŽIŪRIS IŠ ŠALIES
Dar senovės baltai lodkėnis nuplaukė į Palvininkų kaimą (Jantarnij) ir maišus gintaro prisikasė ir išbarstė Palangoj į jūrą...:))) skaityti komentarus
31313 +1 -0 Anonimas > Vok ietis > Anonimas 2020-06-01 04:43
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Labai ACIU ! skaityti komentarus
31312 +1 -0 Su kuo bičiuliavosi Hitleris 2020-06-01 01:07
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Bendras lenkų ir nacių paradas Čekoslovakijos padalinio proga 1938 mGedintis Hitleris Pilsudskio laidotuvėse skaityti komentarus
31311 +6 -0 Anonimas > Nesamones rašote 2020-06-01 01:03
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Ir kaip britai kovojo nuo 1939 m prieš Hitelrį? Sėdėdami aludėje su ginesu ir pyzdelindami apie futbolą? skaityti komentarus
31310 +4 -1 Komunistas 2020-06-01 01:01
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Autorius stipriai nusišnekėjo. Nebuvo TSRS trėmimai grįsti etniniu pagrindu. Tai visiškas melas ir mitų kūrimas. Trėmimai buvo nukreipti prie tarybų valdžios priešus ir tautybė čia ne prie ko. skaityti komentarus
31309 +4 -0 Laurynas > rakštis subinėj > Anonimas 2020-05-31 22:29
Aras Lukšas. Ketvirtojo prezidento dalia
O taip Landsbergiui su tiek rakščių gyventi? Komsomolcas, tarybinis marksizmo estetikos dėstytojas, tarybinis profesorius, nusipelnęs LTSR meno veikėjas, TSRS Aukščiausiojo Sovieto deputatas... Didesnio kolaboranto už Landsbergį Lietuvoje nerasi. skaityti komentarus
31308 +5 -1 Laurynas > anonimusui 2020-05-31 22:22
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Vargšė savukyninė trololo žiurkė - prie kiekvienos temos iš kailio neriasi: ir apie Venckinę palos, ir ant rusų pavens, ir ametikėnams išlaižys... sunkus tas samdomų trolių gyvenimas :DDD skaityti komentarus
31307 +1 -0 Laurynas > Auksinis tėvelio Kiryliaus laikrodukas 2020-05-31 22:16
Karantino metu Inga Stumbrienė ėmė gyventi tarp Vi...
Savukynine trololo žiurke, apie Ingą ne tik tu myli, yra kas jos postus kelia. Gal net ji pati. Arba kitas toks pat kaip tu savukyno žiurkiukas. skaityti komentarus
31305 +3 -0 Anonimas 2020-05-31 21:32
Aras Lukšas. Ketvirtojo prezidento dalia
Kodėl Lietuvoj iškraipoma istorija? Matyt, kad gėdinga.Kodėl verčiamos statulos, paminklai, atminimo lentos...? Kaip liaudis gyvens su melaginga istorija? Liaudis be istorijos...Juk taip skandiname savo šalį. skaityti komentarus
31303 +2 -2 Stalino kruvinoji armija 2020-05-31 21:12
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Stalino armija? Tai dabartinę ruSSkyno armiją vadink Putino Armija DDD skaityti komentarus
31302 +0 -0 Anonimas 2020-05-31 21:08
Puiki Vladimiro Solovjovo ir Sergejaus Michejevo l...
Kovalski Kovalski, tu neturi nei tautybės, nei tėvynės, nei tikrų vertybių.Apgailėtinas menkysta! skaityti komentarus
31301 +1 -2 Anonimas 2020-05-31 21:03
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
O prie ko čia Vakarai? 1945 metais Čekoslovakija buvo išlaisvinta Stalino Raudonosios armijos skaityti komentarus
31300 +0 -0 Anonimas 2020-05-31 20:53
Vytautas Radžvilas. Konservatoriai atskleidė savo ...
Niekur nepritampantis Radžvilas pagaliau apsisprendė.Populiriausias jis bus tarp tų, kurie puola ir dergia Lansbergį.Tad belieka įkurti Antilansbergistų partiją ir šturmu į rinkimus! Mandatas garantuotas. skaityti komentarus
31299 +1 -1 vladas lukosevicius 2020-05-31 20:49
Vytautas Landsbergis. POŽIŪRIS IŠ ŠALIES
Lipo  žydas   kopečiom ,Ir  nukrito  netyčiom ...Imkit  vaikai  pagaliuką ,Ir  pribaikit  tą  žyduką ... skaityti komentarus
31298 +0 -7 anonimusui 2020-05-31 20:17
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Nuo 1939 iki 1941 metų Britanija viena kovojo su visa hitlerine koalicija.Šlovė Britam.Laikėsi duoto sąjungininko pažado -užpuolus Lenkiją Vokietijai-paskęlbė karą Vokietijai ir kariavo iki pat 1945m.Skaityk istoriją debile-čia faktai.Nepuolimo sutarties pasirašymas-ne bičiuliavimasis.Bičiuliavosi Stalinas su Hitleriu.Breste kartu marširavo parade kruvinieji ir naciai.Kartu-petys į petį-eine,zwei,drie,četyri,piat-raz,raz,raz.O po to šampaniukas viso prezidiumo bendrų narių,priiminėjusių ir stebėjusių karininkėlių-bul,bul,bul,gul,gul,gul.Va čia tai draugeliai.Tikri ginklo broliai-raudonieji hitlerininkai ir naciai-zie heil towarishchi-vsegda gotov-uraaaaa skaityti komentarus
31297 +1 -2 Mergaitė 2020-05-31 20:05
Karantino metu Inga Stumbrienė ėmė gyventi tarp Vi...
Ingutė nuostabi ir linksma nors tokia būti tikriausiai labai sunku.Prieš kurį laiką, jei tai tiesa, spauda rašė jog Tėvelis skriaudžia mamytę? Užuojauta ir linkime ramybės skaityti komentarus
31296 +0 -0 Anonimas 2020-05-31 19:43
Vytautas Radžvilas. Viešas klausimas prof. Vytautu...
Nabagas Radžvilas taip nori susireikšminti Tai telkia kažkokius utopinius sambūrius, tai bando pralisti į valdžią.Jam tik 62, o atrodo ir nukalba kaip panokęs senelis. Ir charizmos jokios. skaityti komentarus
31295 +0 -0 Anonimas 2020-05-31 19:27
Koronos projektas Amerikos turtingųjų kišenes papi...
Klausimas: kas "pandemija" ir sukele ir kieno saskaita? Manau, aysakymas aiskus... skaityti komentarus
31294 +2 -0 Vok ietis > Anonimas 2020-05-31 19:06
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
https://en.wikipedia.org/wiki/Brno_death_marchhttps://www.warhistoryonline.com/war-articles/czech-city-of-brno-remembers-death-march-of-sudenten-germans.htmlir taip toliau. skaityti komentarus
31293 +4 -1 Anonimas > Nesamones rašote 2020-05-31 19:05
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
O kas pasirašė Miunheno sąmokslą, su Hileriu bičiuliavosim ta pati Britanija. Debile, skaityk istoriją skaityti komentarus
31292 +1 -1 prašom > Anonimas 2020-05-31 19:02
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
patiems pasisemti iš šulinio skaityti komentarus
31291 +0 -0 prašom > Anonimas 2020-05-31 19:00
Vytautas Radžvilas. Viešas klausimas prof. Vytautu...
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gabrielius_Landsbergis-%C5%BDemkalnis skaityti komentarus
31290 +2 -13 Anonimas 2020-05-31 18:45
Aurimas Guoga: "Klanas lenda į kilpą, mėtosi kaip ...
patvory susėdusių fanatikų niekas neįtikins, jie tėvą motiną ar vaikus parduos, bet, kad  klyde neprisipažins. Čia visų šizoftenikų psichologija, jie be moralės skaityti komentarus
31289 +5 -0 Taip 2020-05-31 18:32
Aurimas Guoga: "Klanas lenda į kilpą, mėtosi kaip ...
ir matau Paulauskas su sekretorejų benkartai Lukiškių aikštėje kartuvėse maskatuoja. skaityti komentarus
31287 +1 -2 rakštis lėkštučio subinėj 2020-05-31 17:01
Ispanija mokės žmonėms iki 1100 eurų nuolatines mė...
Ispanija-Lietuva-Rusija   400,1000eur-200eur-????? skaityti komentarus
31286 +0 -4 rakštis subinėj > Anonimas 2020-05-31 16:57
Aras Lukšas. Ketvirtojo prezidento dalia
Partizanai stribų ir kolaborantų palikuonims,kaip rakštis subinėj. skaityti komentarus
31285 +0 -0 jėga 2020-05-31 16:51
Teroristai kaip „Laisvės nešėjai“: Lietuvos „Miško...
Taves ir rusų klausyti-savęs negerbti. skaityti komentarus
31284 +2 -1 Kas 2020-05-31 16:51
Karantino metu Inga Stumbrienė ėmė gyventi tarp Vi...
beliko Paksui.o dar j EP norejo. skaityti komentarus
31283 +1 -3 Auksinis tėvelio Kiryliaus laikrodukas 2020-05-31 16:47
Karantino metu Inga Stumbrienė ėmė gyventi tarp Vi...
Viskas super.Gerai,kad įkėlei.Aš irgi jos rimtas folouveris.Apie ją noriu žinoti viską-dar įkelk,kai ką nors naujo,apie  ją sužinosi.Kodėl gi ne-superinė moteris.Durneliai baigia iš pavydo išsproginėti DDD Va tep reikia gyventi.Tokia ir turi būti,tikro prezidento,dukra.Pavyduoliai-šikau ant jūsų ir tapšnojau DDD skaityti komentarus
31282 +0 -3 humaniste 2020-05-31 16:32
Trampas pasirašė įsaką dėl socialinių tinklų regul...
tik nesprok iš pykčio.Ačiū,kad paaiškinai.Reiškia visi Kaniūkiečiai žudė civilius lietuvius.O tai....žudyt į kitą kaimą jie eidavo? Kaip įdomu.O tai....Kaniūkų vaikai irgi prisidėdavo prie tų žudynių? Aba Kovneris kitaip rašė.Jis,tarp kitko,savo suknisto gyvenimo pabaigoje labai gailėjosi,kad nekaltus žudė.Bet,aišku,tu žinai geriau.O tai tau šių kovnerių ir kovalckių tautybė neužkliūna,nes visur labai ant žydų varai? DDD  skaityti komentarus
31281 +3 -2 Anonimas > Klausimas 2020-05-31 15:18
Trampas pasirašė įsaką dėl socialinių tinklų regul...
Ne, dar baisiau. Jis pats gaudė visokius lafininkus, impulevičiukus, nacionalistines kiaules, landsberginius išgamas ir vežė į Sibirą. Tie, kuriuos jis išvežė, nei vienas negrįžo su sąjūdiečių gyvuliais ir neprikiaulino Lietuvai, nepardavė jos jankių vampyrams - vis dar jo bijo. Aba Kovneris pas jį mokėsi ir niekada Kaniukų ne degino - tik banditus, kurie civilius lietuvius žudė kaimuose, gaudė ir sėkmingai tvarkė. Gaila, ne visus sutvarkė, daug jūsų dar liko, be reikalo jis toks humanistas buvo, nereikėjo su nacionalistinėmis kiaulėmis žmoniškai.... skaityti komentarus
31280 +3 -1 Anonimas 2020-05-31 15:02
Aras Lukšas. Ketvirtojo prezidento dalia
Nusibodo partizanu - banditu tema!Kasdien naujas "didvyris".  Uzteks!Jau ir taip prisimelavom. Net nejauku, geda.   skaityti komentarus
31279 +1 -4 Klausimas > Mindė 2020-05-31 14:55
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
Ką tu čia veli? Gal matei ar turi nuotraukas,kuriose geriamas tas šampanas? Na o nacių su kruvinarmiečiais geriamo šampano nuotraukas matė visi.Apie kokias dar Bengalijas,holodomorus,Skripalių nuodijimą ar Sibiro tautelių naikinimą pasakoji.Čia kalba eina apie karo laikus ir prieškarį. skaityti komentarus
31278 +5 -1 Mindė 2020-05-31 14:18
Vytautas Landsbergis. POŽIŪRIS IŠ ŠALIES
Senis dar pamiršo pridėti, kad senovės baltai ir Baltijos jūrą dar išsikasė, nusižiūrėję iš chochlų (ar atvirkščiai), nes nes linmarka už tvarto dėl gero linų derliaus pasirodė per maža. skaityti komentarus
31277 +6 -0 Mindė 2020-05-31 14:12
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
O kas tokie Čekoslovakija pasidalino dar iki karo ? Kas ten tokie po Miuncheno suokalbio šampaną gėrė ? Didžiausią pagarbą gal nori dar pareikšti naglosaksams už badą Bengalijoje, už anglosaksonų sugalvotus konclagerius burams Afrikoje ? Ar padėkoti už kiniečių nuodijimą opiumo karais ? skaityti komentarus
31276 +2 -3 Klausimas 2020-05-31 14:06
Trampas pasirašė įsaką dėl socialinių tinklų regul...
Gal kas nors žinote ar šitas Kovalskis nėra giminė Isaaacui Kovalskiui,Abos Kovnerio ir Chaimo Lazaro bendražygiui.Pastarieji veikėjai 1944m buvo baisūs didvyriai ir Kaniūko kaimo degintojai.Jei kas ką žinote-parašykite. skaityti komentarus
31275 +2 -10 Nesamones rašote 2020-05-31 13:43
Vakarai smerkia Staliną už tai, ką ir patys darė...
O ką tie vakarai darė? Kartu su naciais parade dalyvavo,šampaną gėrė? Kokią nors valstybę pasidalino? Bent vieną iš šių dalykų padarė? Nuo 1939metų,praktiškai viena D.Britanija su Hitlerine koalicia kariavo.Tik 1941metais rusai įsijungė.Didžiausia pagarba britams.Šią šalį reikštų laikyti nugalėtoja.Aišku,jiems taip pat amerikiečiai teikė landlyzą. skaityti komentarus
31274 +1 -1 Nesamones rašote 2020-05-31 13:23
D. Trump‘as grasina uždaryti socialinių tinklų kom...
Trumpas grąsino reguliuoti-apie uždarymą jokios kalbos.Kas per nesąmonės.Ne jo kompetencijoj tą padaryti. skaityti komentarus
31272 +0 -0 Dievuuuuuuliau pasaulio bambai 2020-05-31 12:58
Teroristai kaip „Laisvės nešėjai“: Lietuvos „Miško...
Čia ne vokiečiai,ne anerikėnai o rusai.DDD Tai aš ir sakau,kad čia dar chuinia.Vokiečiai savo propogandai raudonos armijos karių neįkelia.Ar tu,išvis,moki skaityti? Manau,kad ne.Luftwafės lėktuvai ir Suomijos kariai,tai tau čia lietuviai,pribaltai?O gal ir čia tau pribaltai.Kremliniai pastoviai viską sumaišo,Jiems pofik,svarbu kieno gražesni vaizdeliai DDD Gali čia juos balinti,kiek nori-debilų neišbalinsi. skaityti komentarus
31271 +2 -0 Vytautas 2020-05-31 12:30
Lietuvos prezidentas siūlo įsteigti dar vieną aukš...
Ką daugiau norėti iš bankininko.  Sumanė įsteigti gerai apmokamų  darbo vietų savo draugams.  Klerkams suneš pinigėlių mokesčių mokėtojai.  Prezidentas kuria gerovės valstybę savo aplinkai.   skaityti komentarus
31270 +1 -0 Anonimas 2020-05-31 11:14
Orbanas konsultuojasi su tauta dėl bendros ES 750 ...
mūsų avinai sutiks net neskaitę, kaip buvo su Lisabonos konstitucija skaityti komentarus
31269 +4 -0 Laurynas 2020-05-31 09:56
Karantino metu Inga Stumbrienė ėmė gyventi tarp Vi...
Fui, kokie jūs visi pavydūs! Kiekviena blondinė nusipelno tikros blondiniškos LAIMĖS! skaityti komentarus
31268 +1 -0 Laurynas 2020-05-31 09:27
Vytautas Radžvilas. Viešas klausimas prof. Vytautu...
Radžvilas, apeliuodamas į "Sąjūdžio dvasią", viešai užsiima politine nekrofilija. Iš to galima daryti išvadą, kad visas radžvilistų taip vadinamas "nac. susivienijimas ar asociacija" pagimdyta Negyvosios Dvasios, mirusi nuo pat pradėjimo. skaityti komentarus
31267 +1 -0 Anonimas > pirmam anonimusui 2020-05-31 09:04
Tai kas vyko Lietuvoje nuo 1939 iki 1940 - autenti...
Vokietija yra okupuota javainių, bet jai yra skirta kontroliuoti evrosojūzo aborigenus ir juos išnaudoti. skaityti komentarus
31266 +3 -1 žydų darbai juos suvienija ir padaro dar stipresniais 2020-05-31 08:57
Italijos parlamento deputatė Sara Cunial pareikala...
DŽIUGU KAI ŽYDAI JAUČIA ATSAKOMYBĘ UŽ SAVO TAUTIEČIUS! skaityti komentarus
31265 +0 -0 Anonimas > Dievuuuuuuliau 2020-05-31 08:53
Teroristai kaip „Laisvės nešėjai“: Lietuvos „Miško...
Ei tu, pasaulio bamba, galvoji, kad vokiečiai, rusai ar amerikėnai suka galvą, kuo tartusavyje tie pribaltai skiriasi? Koks jiems skirtumas kurio kaimo japiai miške utėles maitino ir samagoną lakė - lietuviško ar estiško... skaityti komentarus
31264 +2 -0 nika 2020-05-31 08:11
Lietuvos prezidentas siūlo įsteigti dar vieną aukš...
Taigi  matyt reikia šiltų vietų draugams ir giminėms skaityti komentarus
31263 +2 -0 Anonimas 2020-05-31 07:08
Lietuvos prezidentas siūlo įsteigti dar vieną aukš...
Sakoma :   isileisk     neismaneli     i    baznycia,  tai  jis  ir  ant  altoriaus  lips. skaityti komentarus
31262 +0 -0 Anonimas 2020-05-31 00:40
Robertas Ramanauskas. Dėl mokymosi rezultatų kalti...
Man atrodo. kad priklauso nuo įgimto bukumo. Jokios pastangos nepadės. Gaila mokytojų ir... eurų. skaityti komentarus
31261 +3 -0 Anonimas 2020-05-31 00:35
Š. Valentinavičius. Istoriko Nikžentaičio „prajova...
Perskaičiau ir supratau, kad autorius Šarūnas nieko nesuprato. Sudėliojo raides ir ... gavosi straipsniukas dešimtoko lygio...  skaityti komentarus
31260 +1 -0 Anonimas 2020-05-31 00:30
Tai kas vyko Lietuvoje nuo 1939 iki 1940 - autenti...
Ir į valdžią atėjo komunistai - lietuviai ... Ir nėra ką kaltinti: juk savi.   skaityti komentarus
31259 +4 -0 Gluodenas 2020-05-30 21:47
Europarlamentarė R. Juknevičienė didelį dėmesį ski...
Turėjom Afganistane lietuvišką provinciją. Kaip ta Ąžuolų giraitė, ar nenuvyto ?Gal galima išskirti kiek limonų jų priežiūrai ? Norinčių įsisavinti bapkes į ten nevažiuojant, atsirastų ! Toks pinigų upelis, o nieks nepasinaudoja ! skaityti komentarus
31258 +5 -0 Mindė 2020-05-30 21:21
Už melų sklaidą ir šmeižtų skelbimą Lietuvoje atsa...
Linas Kojala, ar tik ne Vytauto Kojalos  LKP Vilniaus miesto komiteto II-ojo sekretoriaus, kandidato į LKP CK narius, B. Dekanidzės advokato ir taip toliau, koks nors giminaitis ? skaityti komentarus
31257 +3 -2 Anonimas 2020-05-30 21:07
Vaidas Žemaitis: Pedofilijos naujienos
Nėra tokio šūdo, kuriame su malonumu nepanardytų lekštutis. Kaimietis taip supranta opozicinę žiniasklaidą? Savo beribio idiotizmo demonstravimu bet kokios garsesnės istorijos fone? Apgailėtina! Greitai tokie "blogeriai" vien savo pasirodymu kompromituos bet kurią šventą idėją. Išmokyk durnių melstis, tai jis ir kaktą sau prasimuš... skaityti komentarus
31255 +7 -1 >>>>> Apsimyžęs iš laimės 2020-05-30 20:38
Karantino metu Inga Stumbrienė ėmė gyventi tarp Vi...
Į katras lupas bučkis - horizontalias ar vertikalias ? skaityti komentarus

Prisijunkite prie LDienos Feisbuke

Palaikyk mus Feisbuke


Paveiksliukai

Video

Orai

Draugai

VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA
Laisva informacija - laisvas žmogus!

Švieskis