LVŽS ir R. Karbauskio machinacijos su “koalicijos sudarymu” ir susitarimu dėl ministerijų kėdžių prieštarauja Konstitucijai

Autorius: Kristina Sulikienė Šaltinis: https://visuomenedotcom.wordpr... 2019-07-05 12:40:58, skaitė 191, komentavo 2

LVŽS ir R. Karbauskio machinacijos su “koalicijos sudarymu” ir susitarimu dėl ministerijų kėdžių prieštarauja Konstitucijai

Video. Prezidentas Gitanas Nausėda siekia suvienyti suskaldytą Lietuvą

Išrinkus naują Prezidentą, ir jam prisiekus, Vyriausybė nebetenka įgaliojimų, ir privalo juos grąžinti Prezidentui.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMAS
8 straipsnis. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas

1. Vyriausybė grąžina įgaliojimus išrinkus Respublikos Prezidentą.

2. Po Seimo rinkimų Vyriausybė grąžina įgaliojimus Respublikos Prezidentui tą dieną, kai naujasis Seimas susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Išrinkus Respublikos Prezidentą, Vyriausybė įgaliojimus grąžina Respublikos Prezidentui tą dieną, kai šis pradeda eiti pareigas.

4. Kai pasikeičia daugiau nei pusė ministrų, Vyriausybė turi iš naujo gauti Seimo įgaliojimus.

5. Vyriausybės įgaliojimai laikomi grąžintais, kai Ministras Pirmininkas ar Vyriausybės narys, pavaduojantis Ministrą Pirmininką, įteikia Respublikos Prezidentui raštišką pareiškimą.

6. Respublikos Prezidentas priima Vyriausybės grąžinamus įgaliojimus ir paveda jai eiti pareigas, kol Vyriausybė iš naujo gaus Seimo įgaliojimus arba kol bus sudaryta nauja Vyriausybė. Jeigu Vyriausybė įgaliojimų raštiškai negrąžina, Respublikos Prezidentas turi teisę dekretu pavesti Vyriausybei eiti pareigas bei skirti Vyriausybės narį Ministrui Pirmininkui pavaduoti, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė arba kol Vyriausybė iš naujo gaus Seimo įgaliojimus.

7. Kai Vyriausybė grąžina įgaliojimus šio straipsnio 1 dalies numatytu pagrindu, Respublikos Prezidentas per 15 dienų teikia Seimui svarstyti įgaliojimus grąžinusios Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrą. Kai Seimas pritaria Ministro Pirmininko kandidatūrai ir Respublikos Prezidentas paskiria Ministrą Pirmininką, jei Ministro Pirmininko pateiktoje ir Respublikos Prezidento patvirtintoje Vyriausybėje nepasikeitė daugiau nei pusė iki įgaliojimų grąžinimo dirbusių ministrų, Vyriausybė iš naujo gauna įgaliojimus veikti pagal Seimo anksčiau patvirtintą programą. Jeigu Seimas nepritaria Ministro Pirmininko kandidatūrai, Vyriausybė privalo atsistatydinti.

Kadangi labai daug kalbama apie Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio atsistatydinimą, peržvelkime atidžiai, kur šiame įstatyme yra kalbama apie Seimo pirmininko atsistatydinimą, išrinkus naują Prezidentą.

Perskaitėme. Tokio dalyko iš viso nėra. Šis Vyriausybės įstatymo 8 straipsnis yra nurašytas nuo Konstitucijos, ir šiek tiek praplėstas, išaiškinant, kaip vyksta Vyriaubės atsistatydinimas, ir naujos Vyriausybės sudarymas.

Šiame įstatyme yra kalbama apie Vyriausybės Premjero, o ne Seimo pirmininko keitimą,
Priešingai – Seimo pirmininkas šioje situacijoje, jeigu ministrai imtų piketuoti, o Premjeras atsisakytų vykdyti įgaliojimų grąžinimo procesą, būtų tas veiksnys, kuris sureguliuotų valstybėje krizę.

Akivaizdu, jog Viktorasds Pranckietis, profesorius, augalininkas, mokslo žmogus, moralus, padorus, klausytų tik įstatymų, o ne Ramūno Karbauskio.

Todėl siekiant padaryti valstybėje suirutę, jis ir netinka.

Visokie drg. Kirkilo susitarimai, sutartys – po liepos 12 dienos neturi jokios prasmės. Prezidentas pritaria arba ne Vyriausybės sudėčiai ir jos programai. Seimas arba pritaria arba ne naujam ar senam premjerui balsavimo keliu. KIrkilui gali būti prasidėjo senatviniai procesai, jeigu jis nesuvokia, jog jis yra niekas. Ir jis negali nurodinėti, kam atsistatydinti, tuo labiau, kokius ministrus skirti. Nes ministrų, premjero skyrimo tvarka yra aiškiai nurodyta įstatymuose.

Todėl visas šitas cirkas, kai Gediminas Kirkilas ir Ramūnas Karbauskis be Seimo leidimo, pritarimo, bei be naujo Prezidento valios – nes jis tiesiog pareigū dar neina ir negali įsikišti į šitų klounų šou – neturi jokios kitos apibūdinimo, kaip tik įgaliojimų viršijimas, ir antikonstituciniai veiksmai.

Nes Vyriausybę skiria, premjerą tvirtina ne Gediminas Kirkilas ir ne Ramūnas Karbauskis. JIe tėra 2 Seimo nariai, kuriems staiga ėmė ir pasireiškė vienam senatvinis sindromas, kitam – didybės manija.

Ne veltui psichiatrai sako, jog Seime apie 70 procentų seimūnų akivaizdžiai turi elgesio sutrikimų. Kai kurie balansuoja ant psichinės ligos ribos, turi vadinamuosius sindromus.

Tačiau gydymas tuo labiau diagnozavimas per atstumą negalimas. Todėl valstybė turi kentėti nuo dviejų klounų, kuriems vaidenasi, jog jie, būdami 2 iš141, gali paimti ir valdyti valstybę už visą Seimą ir už prezidentą, nes tiesiog jis dar nepraėjo eiti savo pareigų.

LR KONSTITUCIJA
84 straipsnis

Respublikos Prezidentas:

4) Seimo pritarimu skiria Ministrą Pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį;
5) Seimo pritarimu atleidžia Ministrą Pirmininką;
6) priima Vyriausybės grąžinamus įgaliojimus išrinkus naują Seimą ir paveda jai eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė;

92 straipsnis

Ministrą Pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas.

Ministrus skiria ir atleidžia Ministro Pirmininko teikimu Respublikos Prezidentas.

Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo sudarytą ir Respublikos Prezidento patvirtintą Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą.

Vyriausybė grąžina savo įgaliojimus Respublikos Prezidentui po Seimo rinkimų arba išrinkus Respublikos Prezidentą.

Nauja Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai.