Jungtinėje Karalystėje pederastai siaurina asmenų įsitikinimų ir sąžinės laisvę

Autorius: Ramūnas Aušrotas Šaltinis: http://www.propatria.lt/2019/1... 2019-11-04 19:39:00, skaitė 189, komentavo 3

Jungtinėje Karalystėje pederastai siaurina asmenų įsitikinimų ir sąžinės laisvę

Britanija nuo seno siunčia savo vištgaidžius "modernizuoti" atsilikusias šalis

Kaip žinia, nuo 2020 m. JK įsigalios teisinis reguliavimas, pagal kurį į pradinių mokyklų bendrojo lavinimo programas yra įvedamas dalykas, pavadintas „Santykių ugdymas“ (Relationship education), į kurį yra įtraukti LGBT klausimai, o šios programos lankymas tampa visiems privalomas, be tėvų teisės atsisakyti leisti į ją savo vaikus.

LGBT klausimų įtraukimas į santykių ugdymo programą nereiškia kalbėjimo apie šių žmonių priėmimą ar toleranciją jiems. Programa remiasi principu, kad vienos lyties asmenų santuokinis ryšys yra tapatus skirtingų lyčių santuokiniam ryšiui.

Ištrauka iš programos gairių:

Skirtingų formų šeimos suteikia tinkamą aplinką vaikams. Šeimos tarp kitų pavyzdžių gali būti vienišo tėvo ar motinos šeima, LGBT tėvai, šeimos, vadovaujamos senelių, įsivaikinę tėvai, įtėviai ir globa užsiimantys asmenys.

Ministerijos atsakymas į klausimą, ar galima neleisti vaikų į programą (ar jos dalis):

Teisės neleisti vaikų į „Santykių ugdymo“ programą pradinėse ar vidurinėse mokyklose nėra, nes mes tikime, kad visiems vaikams informaciją apie šias temas - šeimą, draugystę, saugumą (taip pat ir saugumą internete) - būtina išmokti.

Iš esmės toks teisinis reguliavimas reiškia, kad siaurinama kitaip manančių asmenų įsitikinimų ir sąžinės laisvė. Pirmiausia jis palies religines bendruomenes, norinčias ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus

Tėvų grupė „Mūsų vaikai Mūsų tikėjimas Mūsų teisės“ (OCOFOR), įsikūrusi tam, kad „gintų tikinčiųjų teises taikiai gyventi pagal savo tikėjimą“ atstovai sako, kad tos teisinis reguliavimas rodo „perėjimą nuo pareigos toleruoti iki prievartos pripažinti“ įstatyminio reguliavimo politikos.

Jie pastebi, kad „religijos laisvė yra labai sparčiai marginalizuojama, ypatingai krikščionių atžvilgiu, iš kurių atvirai šaipomasi viešojoje erdvėje“.

Lietuvoje šiuo klausimu oponentai jau daro pirmuosius žingsnius: Seimui pateikta svarstyti naujoji Lygių galimybių įstatymo reakcija numato galimybę Lygių galimybių kontrolieriui kontroliuoti bažnyčių bei religinių organizacijų įsteigtų, arba pagal jų mokymą vaikus ugdyti pasirinkusių švietimo įstaigų švietimo ir mokymo turiniui, jei jis nesuderinamas su lygių galimybių įstatymu.

P.S. Reiktų pastebėti, kad dabar galiojusi išlyga nereiškė, kad bažnyčių bei religinių organizacijų įsteigtos, arba pagal jų mokymą vaikus ugdyti pasirinkę švietimo įstaigos galėjo mokyti apie tai, kad LGBT asmenis reikia diskriminuoti ar juos atstumti, nes, pirma, tai draudžiama įstatymu, antra, tokį elgesį draudžia tiek katalikiška, tiek krikščioniška doktrina, ir jo nepripažįsta ir kitų religijų mokymas.

Reikia atkreipti dėmesį, kad šie pakeitimai yra nukreipti į ateitį - tai tik mažas žingsnis, įgyvendinantis tęstinę strategiją, kuri turi baigtis Anglijos teisiniu reguliavimu.