Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo programa – alternatyva Lietuvos sąstingiui

Autorius: ProPatria.lt Šaltinis: http://www.propatria.lt/2020/0... 2020-02-20 08:50:00, skaitė 344, komentavo 0

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo programa – alternatyva Lietuvos sąstingiui

Skelbiame parengtą Nacionalinio susivienijimo programos projektą. Programa bus priimta artėjančiame steigiamajame partijos suvažiavime. Tai iš tiesų novatoriška sąjūdinės politinės jėgos programa, brėžianti Lietuvai kitokią raidos kryptį. Visų šalies sisteminių partijų programos yra grindžiamos „globalios Lietuvos” ideologija, kuri buvo D. Grybauskaitės ir A. Kubiliaus pastangomis oficialiai įteisinta 2012 m. LR Seimo patvirtintoje Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Šiame šalies raidos kryptį dviems dešimtmečiams brėžiančiame dokumente nei karto nėra minima lietuvių tauta, vartojama „Lietuvos tautos” sąvoka. 

Sąvokos „lietuvių tauta“ pakeitimas sąvoka „Lietuvos tauta“ tapo pirmuoju oficialiu pripažinimu, kad 1990 m. atkurtos nacionalinės valstybės raida sukama visiškai nauja kryptimi, būtent kad toji raida yra sąmoningai ir atvirai atsaistoma nuo valstybę sukūrusios lietuvių tautos, kaip jos steigėjos bei suvereno, medžiaginės ir dvasinės plėtros interesų bei lūkesčių. Tai iš tiesų yra Lietuvos susinaikinimo – šalies ir visuomenės „savanoriško“ išsitautinimo ir išsivalstybinimo – strategija.

Joje faktiškai atkartojama SSRS okupacijos laikais kaip valstybinės politikos doktrina oficialiai įtvirtinta ir atvirai skelbta komunistinės ideologijos nuostata, kad būsimojoje pasaulinėje komunistinėje visuomenėje tautos ir valstybės nunyks. „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ iš esmės yra tik sumodernintas ir naujoms sąlygoms pritaikytas šios doktrinos variantas, nes dokumentą įkvėpusioje ir jį grindžiančioje „globalios Lietuvos“ vizijoje galutiniu ilgaamžės Lietuvos istorijos tikslu skelbiamas valstybės išnykimas ir ją sukūrusios lietuvių tautos išsivaikščiojimas bei ištirpimas globaliame „multikultūriniame“ pasaulyje.

„Globalios Lietuvos“ ideologine vizija grindžiama Pažangos strategija yra programinis valstybės raidos dokumentas, kuriuo nuosekliai vadovaujasi visos iki šiol Lietuvą valdžiusios politinės partijos, siekiančios įgyvendinti strategijoje nubrėžtą turinčios išnykti šalies viziją.

NS programa yra pirmoji atkurtos valstybės gyvavimo tarpsniu parengta principinė alternatyva dabartiniam šalies su(si)naikinimo keliui ir juo stumiančiam valdančiųjų savanoriškai pasirinktam politiniam kursui. Šiuo atžvilgiu ji lygintina su Lietuvos istorinę raidą ir likimą pakeitusia Sąjūdžio programa, priimta 1988 m. įvykusiame Steigiamajame LPS suvažiavime.

Nacionalinio susivienijimo programos projektas