Sužinosime po metų - kas tai buvo. Mirtingumo statistikos neapmausi

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2020-04-15 19:07:00, skaitė 659, komentavo 3

Sužinosime po metų - kas tai buvo. Mirtingumo statistikos neapmausi

Darosi baisu įsijungti kokį didesnį portalą ar televizorių. Europos pakraščiuose kasdien tūkstančiais miršta koronoviruso pakirsti ligoniai, krematorijų pajėgumai perkrauti, lavonus krauna štabeliais tiesiog gatvėse, kerta paskutinius medžius grabams daryti.

Šalys užsidaro karantinuose, lėktuvai nebeskraido, traukiniai nebevažiuoja, vietoje darbo žmogeliai eina į balkonus ir graudžiais balsais traukia laidotuvių giesmes.

Ir greta viso to apokaliptinio siaubo atsklinda žinios apie ramiai koronoviruso pandemiją pernešančias Švediją, Baltarusiją ir pan. nepasivarginusias net karantino paskelbti šaltakraujų reptiloidų šalis.

- Ten visi numirs, jiems be šansų, - grąžo rankas įvairaus plauko ekspertai ir spaudos liūtai. O mums karantiną derėtų pratęsti iki Naujųjų Metų, bet tai kad nesusipratę piliečiai neiškentės!

Tačiau ir pas mus atsiranda visokių skeptikų, užduodančių tiek kvailus, tiek išmintingus, bet ne visada patogius klausimus.

Esama informacinė padėtis tokia, kad aš asmeniškai jokios tvirtos ar juolab - galutinės nuomonės apie to, kas dabar vyksta pasaulyje priežastis, rimtumą ir pasekmes dar neturiu.

Nes informacijos lyg ir pilna, tačiau ji tokios kokybės ir tokia prieštaringa, kad vertinti sudėtinga. Vienose šalyse žmonės pradėjo mirti tik nuo koronoviruso, kitos ligos kažkur dingo, kitose priešingai - miršta, kaip mirę nuo infarktų ir insultų, koronovirusas pėdsakų nepalieka. Suprask čia ką nors.

Bet mane ramina viena paprasta mintis.

Po metų su trupučiu, 2021 m. viduryje - jeigu pavyks išgyventi šią koronoviruso pandemiją - bus įdomu tiesiog paimti ir palyginti 2010 - 2020 m. mirtingumo statistiką pagal šalis. Ypač atkreipiant dėmesį į tas, kurios taikė visiškai skirtingas kovos su koronoviruso pandemija priemones.

Štai tuomet ir bus galimybė su skaičiais rankose objektyviai vertinti faktus. Pamatysime - kokie mirtingumo pokyčiai nutiko kiekvienoje tų šalių 2020 m., palyginsime juos su ankstesnių metų skaičiais bei sugretinsime tokius palyginimus su kitomis šalimis.

Samprotaujant logiškai ir vertinant to, kas vyksta pasaulyje mastą, statistiniai mirtingumo rodikliai 2020 m. visame pasaulyje turėtu ženkliai šoktelėti viršun.

Argi galėtu būti kitaip, kai sprendžiant iš spaudos pranešimų, per platųjį pasaulį mosuodamas dalgiu šuoliuoja Mirtinas Koronovirusas, kasdien nusinešantis tūkstančius aukų?

Ir tas statistiškai pamatuojamas mirtingumo rodiklių šoktelėjimas turėtu išsidėstyti netolygiai - nes vienos šalys aktyviai kovojo su virusais, įsivedinėjo karantinus nuo pat pradžios (A), kitos - žioplinėjo ir net daugiau kovojo su rasizmu, nei su virusais, skelbdamos "Apkabink kinų turistą" viešas akcijas (B), o trečios - išvis nekovojo, atsiduodamos Motinos Gamtos/Dievo/Allacho/Brachmaputros/ Šv.Baobabo, etc. valiai (C).

Taigi, tikėtina, kad A tipo šalyse mirtingumas 2020 m. šoktels pastebimai, B tipo - gerokai daugiau, na, o C tipo šalyse karūnuotos giltinės dalgio mostai demografinėje statistikoje turėtu palikti itin skaudžias pradalgęs - mirtingumo rodikliai ten turėtu šokti į palubę!

Kai įvertinę 2020 m. mirtingumo statistiką pamatysime būtent tokį vaizdą - visi dabar kylantys klausimai gaus atsakymus. Skepticizmas ir abejonės numirs savo mirtimi. Ekspertai, spauda ir valdžia buvo teisūs, kaip visada.

Tačiau kažkur sielos gilumoje kirba nerami mintis.

O jeigu po metų 2020 m. statistinis vaizdelis bus kažkoks kitoks? Nepaklūstantis minėtos logikos dėsniams?

Tarkime, pamatysime, kad daugumoje šalių jokio neįprasto mirtingumo rodiklio šoktelėjimo nenutiko? Ar kad jokio esmingo mirtingumo pokyčio skirtumo tarp kaimyninių karantininių ir nekarantininių šalių nėra? Kad visi tie tūkstančiai kasdien mirštančių koronoviruso aukų, kraunamų į milžiniškus lavonų štabelius gatvėse ir užkemšančių krematorijų krosnis mirtingumo statistikoje ženklaus pėdsako nepaliko?

Ką tuomet reikės daryti? Kaip teks vertinti tai, kas dabar vyksta pasaulyje?

Net nežinau. Tikėkimės, taip nenutiks. Sausa statistika negailestingai parodys, kad mirtina koronoviruso pandemija išties buvo ištikusi mūsų planetą 2020 m. po Kristaus gimimo.

Duok Die visiems sveikatos!