Skubos darbą velnias gaudo (FNTT išaiškino dar vieną neegzistuojančio COVID-19 fondo veiklos dalyvį)

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/skubos... 2020-04-28 04:08:00, skaitė 741, komentavo 4

Skubos darbą velnias gaudo (FNTT išaiškino dar vieną neegzistuojančio COVID-19 fondo veiklos dalyvį)

FNTT lyderis Antoni Mikulskis, Lietuvos banko bosas Vitas Vasiliauskas ir pinigų ministras Vilius Šapoka.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila ir buvęs LR Seimo narys Audrius Nakas 2020 balandžio 15 d. kreipėsi į FNTT direktorių Antonį Mikulskį dėl ikiteisminio tyrimo dėl neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo vardu vykdomos veiklos.

2020 m. balandžio 27 d. FNTT tyrėjas Tomas Naruševičius priėmė sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šios atvirai vykdomos nusikalstamos veikos (apie tai skelbėme publikacijoje „FNTT stojo nusikaltėlių pusėn – D. Grybauskaitės garbę gins kiek leis galimybės“).

Tačiau FNTT darbas nenuėjo veltui. Paaiškėjo, kad šioje neteisėtoje veikloje dalyvauja dar viena institucija – Lietuvos bankas, kurio sąskaita naudojama šiai veiklai. Pasirodo, kad Finansų ministerija ne atidarė šią sąskaitą Lietuvos banke, o naudojasi ir valdo Lietuvos banko sąskaitą, naudojamą šio neįregistruoto fondo veiklai.

Aiškėja, kad šiai avantiūrai šiek tiek ruoštasi – sudaryta dar viena kliūtis, siekiant formaliai išvengti atsakomybės dėl tokios veiklos. Tačiau lietuvių patarlė sako, kad skubos darbą velnias gaudo.

Z. Vaišvila ir A. Nakas ruošia skundą dėl FNTT nutarimo, dėl ko kreipėsi į FNTT direktorių A. Mikulskį leisti susipažinti su tyrimo medžiaga ir daryti jos kopijas. Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 4 dalis nustato, kad tuo atveju, jei atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą, pareiškėjai (t.y. Z. Vaišvila ir A. Nakas) turi teisę susipažinti su tyrimo medžiaga.

Dėl informacijos apie Lietuvos banko sąskaitos panaudojimą šioje neteisėtoje veikloje Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipėsi ir į Lietuvos banko valdybos pirmininką Vitą Vasiliauską bei LR finansų ministrą Vilių Šapoką.

Gavome 2020 m. balandžio 27 d. gavaome FNTT tyrėjo Tomo Naruševičiaus nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo veiklos tyrimo medžiagoje Nr.M-6-02-00036-20, iš kurio sužinojome, kad į šią nusikalstamą veiklą įtrauktas ir Lietuvos bankas, nes šiai veiklai naudojama šio banko sąskaita. Iš nutarimo sužinojome, kad pateikta finansų ministerijos medžiaga dėl neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo veiklos. Ruošiame skundą dėl šio nutarimo, todėl prašome skubiai BPK 168 str. 4 d. pagrindu leisti mums susipažinti su šia tyrimo medžiaga ir daryti jos kopijas“, - rašoma laiške FNTT lyderiui.

Iš FNTT pateiktos medžiagos sužinojome, kad neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo nusikalstamoje veikloje dalyvauja ir Lietuvos bankas, kuris šiam neegzistuoajnčiam fondui ir LR finansų ministerijai leidžia naudoti Lietuvos banko sąskaitą LT 56 1010 0000 0853 2407. Šio fondo neįregistravimą patvirtino ne tik LR Juridinių asmenų registras, bet ir LR finansų ministras Vilius Šapoka. Atsižvelgiant į šias aplinkybes prašome jus skubiai:

1. Nutraukti Lietuvos banko dalyvavimą neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo veikloje.

2. Pateikti dokumentus, kurių pagrindu Lietuvos bankas dalyvauja neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo veikloje.

3. Skubiai be eilės priimti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą drauge su Audriumi Naku, priėmimo metu pateikti aptarimui mūsų prašomus dokumentus dėl Lietuvos banko dalyvavimo neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo veikloje“, - rašoma laiške Lietuvos bankininkų bosui.

Iš FNTT pateiktos medžiagos sužinojome, kad neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo nusikalstamoje veikloje dalyvauja ir Lietuvos bankas, kuris šiam neegzistuoajnčiam fondui ir LR finansų ministerijai leidžia naudoti Lietuvos banko sąskaitą LT 56 1010 0000 0853 2407. Šio fondo neįregistravimą patvirtino ne tik LR Juridinių asmenų registras, bet ir jūs, LR finansų ministras Vilius Šapoka. Atsižvelgiant į šias aplinkybes prašome jus skubiai:

1. Pateikti dokumentus, kurių pagrindu Finansų ministerija ir įstatymų nustatyta tvarka neįregistruotas COVID-19 pasekmių mažinimo fondas valdo Lietuvos banko sąskaitą LT 56 1010 0000 0853 2407 ir gavėjo TRANSFERGO LTD sąskaitą Jungtinėje Karalystėje Nr. GB73IFXS23229035487641.

2. Pateikti 2020-03-20 LR finansų ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr.1K-73 / V-460 ir jo priedus.

3. Skubiai be eilės priimti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą drauge su Audriumi Naku, priėmimo metu pateikti aptarimui mūsų prašomus dokumentus dėl Lietuvos banko ir LR finansų ministerijos dalyvavimo neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo veikloje“, - rašoma laiške pinigų ministrui.