Ričardas Savukynas. Kas tas George Soros ir kas ir kodėl jo nekenčia Kremlius bei šiaip visokie komunistai?

Autorius: Ričardas Savukynas Šaltinis: https://www.facebook.com/rabin... 2020-06-20 12:38:00, skaitė 804, komentavo 31

Ričardas Savukynas. Kas tas George Soros ir kas ir kodėl jo nekenčia Kremlius bei šiaip visokie komunistai?

Dažnai taip būna, kad gerų žmonių nekenčia blogi žmonės.

Labai paprasta: tai milijardierius, kuris yra tasai pavienis žmogus, kuris padarė daugiausiai žalos visokiems komunistiniams režimams ir ideologijoms. Jis griovė ne tai kad komunizmo ekonomiką, jis griovė pačias komunizmo idėjas. Ir griovė taip, kad jos niekada neatsigautų.

George soros buvo finansų genijus, kuris jaunais savo metais pergyveno nacių okupaciją, o paskui, užėjus sovietams, dar būdamas paaugliu, buvo priverstas bėgti iš sovietų okupuotos Vengrijos, kur prasidėjo komunistinis teroras. Ką jis pamatė - tai tą, kad totalitariniai režimai yra visiškai totalus blogis.

Nuo 1947 George Soros gyveno Vakaruose, pirmiausiai mokėsi ekonomikos, paskui ėmė dirbti, sugebėjo sukaupti milijonus, o paskui - ir milijardus, o tada, kai pinigų pasidarė pakankamai rimtiems dalykams daryti, skyrė juos kovai prieš SSRS.

Taip 1979 prasidėjo atvira George Soros kova prieš SSRS ir Rytų bloką.

Pinigai nebuvo skirti įprastiems ekonominiams veiksmams. Realybė rodė, kad komunistiniai režimai sugeba visiškai nekreipti dėmesio nei į ekonominius, nei į karinius dalykus - tie režimai aukoja žmones ir išgyvena badmečius, nes neturi anei jokio žmogiškumo, jokio gailesčio, jokio jautrumo žūstantiems žmonėms.

George Soros įsivertino, kad vienintelis dalykas, kuris gali palaužti ir sunaikinti komunizmą - tai žmonių švietimas. Jei absoliuti žmonių dauguma nenorės komunizmo, o norės, kad šis neegzistuotų - tai komunizmas nustos egzistuoti. Ir jei absoliuti dauguma žmonių supras, koksai blogis yra komunizmas - tai komunizmas negalės atsigauti.

Tas pat, beje, pasakytina ir apie bet kurį kitą totalitarizmą - pvz., nacizmą ar islamizmą. Jei žmonės yra pakankamai laisvi, kad nenorėtų totalitarinės tvarkos - tai komunizmas niekada neatsigaus.

Nuo 1979 George Soros rėmė ir Andrejų Sacharovą, ir Lenkų Solidarnosc, ir čekų Charter 77 - tiems, kas kovojo prieš komunistinę santvarką ir siekė demokratijos.

Pradžioje komunistai visai toleravo George Soros veiklą, pvz., pirmas Atviros Visuomenės Institutas įsikūrė Vengrijoje, 1984. George Soros tiesiog pasiūlė Vengrijos komunistų valdžiai remti kultūrą, tada Vengrijos komunistų valdžia pareikalavo, kad galėtų valdyti tą Sorošo fondą ir galvojo, kad viskas gerai gausis. Per kelis metus Instituto įtaka pasidarė didesnė, nei visos Vengrijos kultūros ministerijos ir kai Rytų blokas ėmė byrėti, šis institutas tapo svarbiausia organizacija, dėl kurios Vengrijoje pasikeitė valdžia ir šalis nuėjo į Vakarus.

Štai tada sovietų veikėjai ėmė kažką įtarti, tuo tarpu George Soros, matydamas tiesiog laisvės ir demokratijos rėmimo, tiesiog paprasčiausios kultūros, meno ir išsilavinimo rėmimo efektus - jis ėmė steigti analogiškas organizacijas visur, kur tik įmanoma.

Taip atsirado ir Atviros Lietuvos Fondas, ir daugelis kitų organizacijų, kurios tiesiog finansavo kngyų vertimus ir leidybą, meno renginius, kultūrą, laisvė, tiesiog viską. Pagal paprastą principą: laisvė yra laisvė, ir viskas.

Visur, kur tik veikdavo George Soros fondai, komunizmas visiems imdavo matytis, kaip kažkokia klaikenybė, su kuria neįmanoma gyventi. Visi galėdavo palyginti ir visi pamatydavo tą patį - kad su komunizmu negalima turėti nieko bendro ir kad viskas, kas yra laisvė, kultūra, demokratija - tai tiesiog komunizmo priešingybė.

Atitinkamai, George Soros tapo didžiausiu komunistų priešu visame pasaulyje. Netgi neturėdama pinigų, jau žlugusi SSRS ir Rusija, savo naujas propagandines kampanijas pradėjo būtent nuo krūvos visokių feikų ir purvų apie George Soros. Vėliau tie purvai buvo jungiami su visokiomis senomis teorijomis apie pasaulinius masonerijus sąmokslus ir taip toliau, įgaudamos vis naujas formas.

Paties George Soros programos kiek išsiplėtė, suabstraktėjo - jos dabar yra bendrai nukreiptos į kovą prieš totalitarizmą ir į bendrai demokratijos idėją. Į idėją apie tai, kad ten, kur labiausiai vertinama kiekvieno žmogaus laisvė, ten negali atsirasti totalitariniai režimai.

Taigi, kai pamatote kokį nors George Soros nekentėją, žinokite, kodėl tie nekentėjai nekenčia. Nors, tiesa, daugelis iš jų patys nei nesusimąsto, kieno kliedesius jie atkartoja. Atkartoja - tai reiškia, kad netgi negali vertinti kažko patys.

Tas senukas labai daug gero padarė. Nenuostabu, kad Kremlius jo taip nekenčia. Gerų žmonių nekenčia blogi žmonės.

 ALELIUJA! Visiems patriotystiniams glušiams ir savukininėms trololo žiurkėms dabar turėtų būti aišku, kieno interesus jie gina, lodami pagal Grybauskaitės ordininko Savukyno komandas... Nepatinka mano vertinimas - prašau, jums - JAV-ų p-rezidento Trampo žodžiai: D. Trampas: „Sorošistų – Demokratų“ nuolatiniai bandymai apkaltinti visus oponentus ryšiais su Rusija yra „psichinio nukrypimo“ požymis

Daugiau apie "gerą žmogų", kuris nepatinka "blogiems žmonėms":