Ričardas Savukynas: Lukašenka gaudė žmones, kurie norėjo pabėgti iš TSRS

Autorius: Ričardas Savukynas Šaltinis: https://www.facebook.com/rabin... 2020-08-29 22:14:00, skaitė 669, komentavo 10

Ričardas Savukynas: Lukašenka gaudė žmones, kurie norėjo pabėgti iš TSRS

Nuotraukoje - Lukašenka, tarnaujanis KGB pasienio kariuomenėje. Toje kariuomenėje, kurios paskirtis buvo gaudyti žmones, kurie norėtų pabėgti iš TSRS

Čia šiaip toksai niuansėlis apie Lukašenką.

Oficialiai jo istorijoje nebuvo KGB, o tik kariuomenė, kažkok komsomolas, vėl kariuomenė, kolchozas ir panašiai. Realiai yra vienas niuansas. Jis atitarnavo du metus KGB pasienio kariuomenėje, ir ta tarnyba nebuvo nei atsitiktinė, nei šiaip sau, o buvo su dviem niuansais.

Pirmas - jis atitarnavo visiškai šalia savo gimtinės, toje pat Baltarusijoje, Breste.

Pagal sovietinę tvarką šauktiniai nebūdavo paliekami tarnauti savo tarnybos vietoje, o būdavo išvežami, į toli. Jei šauktinį palikdavo - tai reiškė, kad jis turi ne šiaip sau kažkokių sąryšių, o labai ypatingų sąryšių su vietinėmis valdžios struktūromis. Ir ne šiaip su struktūromis, o tokiomis, kurios gali paveikti kareivių paskirstymą. Tokios struktūros buvo iš emsės respublikos CK, KGB ir pan..

Paveikti taip, kad dar čia pat šalimais ir pasienio kariuomenėje tarnautų - išvis buvo sunkiai įmanoma. Pasienio kariuomenė buvo KGB struktūra su specifine atranka ir specifiniu valdymu.

Jaunasis Lukašenka nebuvo pajėgus daryti įtakų per CK. Jo šeima jokių ryšių neturėjo. Taigi, daromės išvadas - specialus KGB sprendimas čia akivaizdus.

Antras niuansas - jis tenai tarnaudamas dirbo politiniu instruktoriumi, o ne šiaip sau kažkoiu parpastu seržantu. Tokios pareigos kariuomenėje visada būdavo su specialiu KGB dėmesiu. Šiaip sau kas nors tapti politiniu instruktoriumi neturėjo šansų.

Taigi, kažkodėl jį KGB paėmė į kariuomenę, paliko Baltarusijoje, neišvežė, paskyrė šalimais į Brestą, ir dar davė specialias pareigas - komsomolą vystyti.

Taip, KGB genys Lukašenka buvo tiesiog nusipelnęs jaunas agentas, gavęs speicalią KGB globą. Tokių asmenų KGB nemėtydavo, juos saugodavo, o paskui padėdavo ir karjerą daryti. O kažkurie žmonės, kurie buvo aplinkui Lukašenką, dėl to pakliūdavo į lagerius ar dūrkes.

Sena KGB sistema, išplėstinė kalėjimų struktūra, LPT (lečebno trudavoj profilaktorij) ir dūrkių sistema tenai vis dar veikia. KGB augintinis Lukašena išsaugojo savo globėjų sistemą. Ji ten veikia iki šiol.

Taigi, nors, skirtingai nuo Putino, Lukašenka nebuvo kadriniu KGB darbuotoju (į tuos atrinkdavo 80% realių psichopatų), bet akivaizdu, kad sąsajos buvo pakankamai geros.