Batka pasiuntė "juodą žymę" Tichanovskajai į Lietuvą?

Autorius: Mindė Šaltinis: https://cont.ws/... 2020-09-03 15:39:00, skaitė 942, komentavo 13

Batka pasiuntė

Visokio plauko propogandoniniai žurnaliūgos ir žurnašliūchos savo fake news straipsniuose apimti isterijos, o kiti ir šizofrenijos priepuolių, bando įteigti mintį, kad aštrios  politinės krizės laikotarpiu Aleksandras Lukašenka liko vienas. Jis neturi nei partijos, nei solidaus  visuomeninio susivienijimo į kurį galėtų atsiremti ir todėl jis pralaimėjo.

Būtent nesėkmingo perversmo dienomis, vykusio su profašistinėmis BČB - bielo-červono-belyj (balta-raudona-balta) vėliavomis visos Baltarusijos valstybinės institucijos parodė, kad jos veikia kaip vienas gerai suderintas  mechanizmas.

Po to, kada OMON ir vidaus kariuomenė numaldė rugpjūčio 10-osios naktį prasidėjusias ir gerai parengtų smogikų bandymus prasiveržti prie Nepriklausomybės rūmų ir juos užgrobti, Vidaus reikalų ministerijos vadovas Jurijus Karajevas padarė atitinkamą įspėjimą. Atseit, jei bandysite dar kartą - atsakymas bus toks pat. Ir nereikia mautis kelnių ir rodyti spaudai savo mėlynų subinių.

Paskui, kad yra būtina apraminti ir atvėsinti karštas galvas, pasirodė  gynybos ministrui Viktorui Chreninui. Jo įspėjimo prasmė aiški net mokinukui: nežaiskite su ugnimi. Neprovokuokite kariuomenės, neverskite jos panaudoti ginklą. Ir ką? Tas paveikė. Vietoj savęs smogikai išleido „baltai puoštos merginos“, kurios pradėjo meilikauti su OMON.


Užrašas nuotraukoje: "Aš jūsų vadas"


Atvirai, apie tai kokia jos kaina

Kada „baltoji emigrantė Tichanovskaja“ iš savo “nuostabios tolumos”  pareiškė apie „valdžios perdavimo koordinavimo tarybos“ sudarymą, tuoj pat sekė Konstitucinio Teismo vadovo Petro Miklaševičiaus paaiškinimas. Visuomeninių organizacijų kūrimas, skirtų peržiūrėti prezidento rinkimų rezultatus,  nėra numatytas šalies Konstitucijoje, todėl yra neteisėtas.

Generalinė prokuratūra iškėlė bylą pagal straipsnį dėl raginimų užgrobti valdžią, už ką numatyta sankcija  - iki penkerių metų. Atrodytų, kad reiktu patiems save paleisti. Tačiau kur tau.

O kur dar ekspansyvus A. Lukašenkos pareiškimas apie valstybės pareigūnus, kurie jau „ore persiavė“ ir perbėgo į Tichanovskajos tusovkę dalintis portfelių. Prezidentas perspėjo, kad, būtent, buvęs kultūros ministras ir diplomatas Pavelas Latuško „peržengė raudoną liniją, tapdamas opozicionieriumi, ir bus patrauktas atsakomybėn pagal įstatymą“.

Ir štai kokia čia mintis peršasi. Ar tik nėra šis įspėjimas savotiška „juoda žymė“ pačiai „ramybės drumstėjai“? O tai ji, jau atrodo, kovodama dėl prezidento posto taip pat peržengė „raudoną liniją“, pradėdama broliautis su akivaizdžiais Baltarusijos kariniais ir politiniais priešais.

Vien tik ko vertas jos susitikimo su USA Valstybės departamento valstybės sekretoriaus pirmuoju pavaduotoju, kuris jau vadinamas „nuotakos apžiūrėjimu“.

Po to iškart įvykęs interviu „Amerikos balsui“...