Vitas TOMKUS: BŪTI AR PŪTI? (Sekmadieninis pamokslas respublikonams)

Autorius: Mindė Šaltinis: https://www.respublika.lt/lt/n... 2020-09-20 13:19:00, skaitė 560, komentavo 7

Vitas TOMKUS: BŪTI AR PŪTI? (Sekmadieninis pamokslas respublikonams)

2020 rugsėjo mėn. 20 d. 09:32:31

Vitas TOMKUS

Ponai prisiekusieji patarėjai iš „Respublikos“ internetinio portalo! Nespėjom susipažinti, o jau riejamės tarpusavyje. Dėl nuomonės ir įsitikinimų, dėl savo Dievų ir „dievaičių“ (Landsbergio, Lukošenkos ar Putino). Ar reikia kišti galvą ten, kur nereikia, jeigu ji visai nepanaši į galvutę? Kam rietis dėl religijos? Aiškinti ir aiškintis, kas kam meldžiasi? Jei taip darytų pasaulio valdovai, kuriuos mes vis mokom ir mokom, musulmonai seniai pjautų krikščionis ne tik Afrikoje, bet ir kitur. O greičiausiai ten, kur irgi plazda Afrikos trispalvės... Tad būkime pakantūs ir išmintingi. Kam nepavyko su protu, pasinaudokim bent savisaugos instinktais, kitaip Lietuvoje neišgyvensime - išprotėsime ir pasikarsime, jeigu emigruoti nespėsime. O kad nespėsime, tai faktas, kuris vadinasi COVID-19. Ką jis reiškia - niekas nežino, bet jaučia, kad bus blogai. Ypač mums, runkeliams. Nes pasaulio galingieji kažkaip įsigudrina pirmi „persirgti" COVID-19 virusu - įvairių šalių prezidentai, jų dukros, premjerai, įvairūs ES komisarai. Akivaizdus įrodymas, kad jie nesiruošia  su visais mirtingaisiais izoliuotis.

Žmonės gerieji, nusiraminkime ir susitelkime. Jei ne su kitais tautiečiais, tai bent su savo padrikomis mintimis: NEBESIPJAUKIME SAVŲ TARPE, NES VALDŽIA MUS PAPJAUS BE PEILIO. Ne tik ta, kuri dar valdžioje ir mus laiko paprasta veršių banda, kuriai nereikia nieko aiškinti ir aiškintis, nes, kai reikia, viską išaiškina pats Konstitucinis Teismas, kurio verdiktas galutinis ir neapskundžiamas. (Kartais net aukščiau už Strasbūro teismą, ką jau ten bekalbėti apie „Dešimt Dievo Įsakymų“.) Ir ne tik tie, kurie mus mala ir maišo su savo š...dais, demonstratyviai pravardžiuodami mus „šunauja“, „kirmėlynu“ ar kažkokiais „kurdupeliais“. (Gal kad COVID-19 aukų statistika ne taip liūdnai skambėtų: „Susirgo 20 šunaujos atstovų, dar nepasveiko nė viena kirmėlė, o numirė kažkokie trys „kurdupeliai“; tokių net negaila, ar ne?) Didžiausia grėsmė sėlina ne į seimo rūmus. Ir net ne iš jų. Gal - iš Rytų ar Vakarų, o gali viesulu atūžti ir iš užu Atlanto. Ar nematote, kokie tornadai ten ne tik vandenyse, bet ir jau miestų gatvėse siaučia?

Manot tie dirbtinai sukelti uraganai, „oranžinės“ revoliucijos, „pandemijos“, ekonomikos griovimai ir trilijonų spausdinimas - mūsų Lietuvos nepalies? Prasikrapštykite akis: jau seniai palietė! Lietuvoje greitai bus 300 000 bedarbių, o mūsų durniai valdžioje jų skaičių vis labiau augina. Pinigų prisiskolinta ir ištaškyta tiek, kad „viešųjų ryšių konsultantai“ nebespėja jų išplauti ir korupcines schemas naudoja pagal tą patį standartą: trigubai užkelia kainas ir perka, vagia ir perka - antsnukius, aparatus, preparatus, o kai vagonai jau nebepaveža, vėl perka tą patį per tą patį, kaip antai jodą, nes senas paseno ir nebetinka. Tai nėra tik Lietuvos problema. Visa tai vyksta pasauliniu mąstu... Taip laukiama krizė nebepadės. Kariuomenės jau gatvėse. Ne tik Baltarusijoje, bet ir civilizacijos centre, Amerikoje. Dauguma piliečių sėdi užrakinti namie, o į lauką išleidžiami tik šunys ir jų šeimininkai su antsnukiais.Visi pratinami prie Naujos Pasaulio Tvarkos. O žmonės prie išmokų ir pašalpų.

Belieka skaldyti ir valdyti. O kaip lengviausia suskaldyti tarpusavyje žmones, net pačius artimiausius - kolegas, kaimynus, net gimines? Paklauskite savo tėvų, o dar geriau senelių, jeigu jie dar ne globos namuose, kur per karantiną lankytojai nepriimami. Ir jie jums pasakys, kad sovietmetyje didžiausios rietenos giminėje ir šeimoje kildavo tada, kai paštu atkeliaudavo iš užsienio siuntinys su lauktuvėm ir reikėdavo išsidalinti. Po to dažnas iki grabo lentos susipykdavo. Šiandien mūsų valdžia, užuot leidusi mums normaliai dirbti ir užsidirbti, siūlo pašalpas išsidalinti. Medikams, menininkams, mokslininkams, verslininkams... O kaip tu, žmogau, bedalinsi, vis tiek dauguma liks nepatenkinti: vieni, kad per mažai gavo; kiti, kad - per daug, bet visi sužinojo; treti, kad negavo nieko ir liko išdidūs, bet „mirtinai“ įskaudinti. Ar begalima įsivaizduoti labiau susiskaldžiusią visuomenę, kai visi piliečiai, pažaboti antsnukiais ir izoliuoti namuose, viens į kitam pro langus kumščiais mojuoja?

Jeigu tik tokia perspektyva ir tokia apgailėtina Naujoji Pasaulio Tvarka mūsų laukia, kaip niekad svarbu išsirinkti tokį Lyderį, jeigu ne prezidentūroje, tai bent Seime, kuris turėtų tvirtą stuburą ir atstovautų ne išsigimusių bei degradavusių globalistų, o mūsų tautos, pageidautina - lietuvių, interesus. Nes savo tautiečius „padabinti“ kaukėmis ir izoliuoti namuose daug proto nereikia. Pasakysiu dar daugiau: visai proto nereikia... Pasodink kokią kvaišą į televizorių ir liepk jam kasdien kaip poterius kartoti: susirgo ir mirė, mirė - neišgijo, o neišgijo todėl, kad susirgo ir numirė... Nes nebuvo kam gydyti. Visi kovojo su koronovirusu. Arba pildė krūvas dokumentų dėl išmokų ir su pagieža skaičiavo, kam davė, kiek davė, o kam nebeliko? Gaila kada ligoniai rūpi ne valdžiai ir nebe medikams, o tik laidojimo specialistams.Turbūt ne atsitiktinai skuba statyti naujus krematoriumus. Kai juos gerai iškurensim, žiūrėk, gal ir mūsų ekonomika atsigaus... Tik ar nepavirs pelenais ir mums neseniai pažadėtoji žemė, Gerovės Valstybė?