Aš niekada nedalyvausiu rinkimuose

Autorius: Vaidas Žemaitis Lekstutis Šaltinis: https://www.facebook.com/profi... 2015-12-05 20:36:38, skaitė 3490, komentavo 0

Aš niekada nedalyvausiu rinkimuose


"RINKIMAI". Renkame...
1906 metų plakatas

Aš niekada nedalyvausiu rinkimuose

Niekada nesakyk niekada, turbūt daugelis man į tai atsakytų. Ne, būtent niekada, nes apie rinkimus šį bei tą žinau.

Žinau, kad jeigu sugalvočiau dalyvauti bet kokiuose rinkimuose, ar tai savivaldos, ar tai LR Seimo, aš turėsiu žmonėms meluoti. Pripasakoti jiems to ką jie nori išgirsti ir be sąžinės graužaties jiems pažadėti nebūtų ir neįmanomų dalykų.

Turėčiau žmones mulkinti su visiškai nieko neįpareigojančiais pažadais, kaip tokiais skatinsime, stengsimės, badysime. Tai visiškai nieko neįpareigojantys tušti teiginiai kurie yra randami kiekvienos partijos programoje.

Jeigu nuspręsčiau dalyvauti rinkimuose, privalėčiau lysti visiems į subines ir jiems pritarti, nes kitu atveju manęs jie nerinktų. Tarkime jeigu žmogeliams pradėčiau pasakoti apie religines fantazijas ir aiškinti, kad tai tėra avelių valdymo modelis, automatiškai šitos avelės už mane nebalsuotų.

Prieš rinkimus turėčiau pasiversti į beprotį ir aplankyti savo rinkiminės apygardos kryžiuočių būstines ir bučiuoti kryžiuočių vietininkams rankeles, kad tie prieš arba per rinkimų dieną už mane kokį žodelį užtartų.

Vienu žodžiu, turėčiau pasiversti į visišką durnių ir veidmainį, nes kitu atveju niekas už mane nebalsuotų.

Demokratija ir rinkimai

Žmonėms į galvas yra įrašytas toks brudas kaip demokratija, neva avys pačios išsirenka sau prižiūrėtojus.

Tik yra vienas momentas kuris yra kontroliuojamas apeinant avelių sąmonę. Avys einančios balsuoti yra jau paruoštos už ką jos balsuos. Tai yra daroma vietos rinkimuose su vietos laikraščių, televizijos pagalba ir žinoma partijų pažadais bei pačių kandidatų mokėjimu tinkamai įtikinti avis, kad jos už jį išbalsuotų.

Žmonės kandidatus renka religiniu pagrindu, t.y tikėjimu, jie kandidatais tiki, nes jie nedaro jokios analizės ką jis gali, ką yra padaręs ir ko nepadaręs.

Kaip matome šiandien 99% LR Seimo narių yra JAV padlaižūnai. Kodėl? Todėl, kad jie tėra vykdytojai ir silpnapročiai atėję į LR Seimą pralobti. Būsi kitų pažiūrų, lovį pamiršk!

Avelės galvoja, kad LR Seimas kažką sprendžia. Taip sprendžia, kažką tokio kas neprieštarauja ES įstatymams. Taigi, gaunasi, kad LR Seimas tik vykdo ES diktuojamus įstatymus. Yra dar tokių kurie kalba apie nepriklausomą Lietuvą, bet nežino, kad Lietuva priklausoma, priklausoma visiškai, nuo ES išmokų, nuo ES įstatymų. ES yra priklausoma taip pat, ji dalinai priklauso JAV. O kas valdo JAV? JAV valdo… ,bet čia ne apie tai.

Lietuva yra išskirtinė, būtent Lietuvoje P-rezidentė labiau vykdo tiesioginius JAV nurodymus, ji yra pasiekusi aukštesnį lygį, ji į ES nurodymus dažnai nusispjauna, bet pasitaiko, kai vietiniai vasalai nusispjauna ir į ją. Bet tai yra tik mažyčiai ir laikini pirstelėjimai kurie greitai išgaruoja.

Lietuvą su JAV pagalba buvo „išvaduota“ iš žiauraus Ruso ir nuvesta prie ES lovio, todėl Lietuva turi stogą, ne bent kokį, o amerikonišką. Pamiršau, kad Lietuvai buvo duotas šansas truputi pabūti laisvais, bet su alučiu ir skalbimo milteliais ta laisvė buvo greitai nupirkta.

Reiktų nepamiršti ir tai, kad prieš rinkimus avelėms suvilioti yra išleidžiamos didelės sumos pinigėlių kurias vėliau reikia atidirbti, nes rėmėjai tai ne „Santa klausai“.

Ką daryti?

Nieko. Nes Lietuvos likimas buvo, yra ir bus sprendžiamas ne mūsų. Lietuva per amžius buvo kažkam atiduodama, parduodama, išmainoma. Vytautas kryžiuočiams… . Atsisės dėdės už uždarų durų ir išmainys Lietuvą į kokį Ukrainos gabalą, ar Sirijos, o gal į naftą, arba auksą.

Pirkėjai dažniausiai būna JAV, Rusai ir Kinai. Žinoma, Kinams Lietuva reikalinga kaip šuniui penkta koja, o va kitiems likusiems gali ir prireikti. Žinoma, Lietuva dabar priklauso JAV, o pirkti turėtų Rusai (jeigu prabagotės). Todėl Rusijai ir sankcijos yra pratęsiamos, pagrindinė sankcijų Rusijai pritarėja tai LR P-rezidentė kuri žino, jeigu šeimininkas pasikeis, jai reiks dumti už jūrų marių.

Bet jūs, jokiu būdu manimi netikėkite ir darykite kaip išmanote, čia tik mano nediplomuoto kaimiečio sapalionės.