Piktas puodelis kavos: Apie durnių laivus, žodžio laisvę ir kas čia darosi

Autorius: Lidžita Kolosauskaitė Šaltinis: https://www.facebook.com/lidzi... 2018-06-01 23:33:55, skaitė 549, komentavo 1

Piktas puodelis kavos: Apie durnių laivus, žodžio laisvę ir kas čia darosi

PIKTAS PUODELIS KAVOS

Per vieną dieną mane pasiekė dvi netikėtos - tikrai netikėtos - naujienos.

Amerikietis žurnalistas Tucker Carlson išleido knygą... Ship of fools (Durnių laivas), o savo laidoje tarė: "Demokratija miršta šiandien, vidury baltos dienos, mūsų visų akyse".

Tuo tarpu Anglijoje suimtas ir 13 mėnesių kalėjimo nuteistas Tommy Robinson, kuris iš esmės kritikavo Anglijos imigracinę politiką.

Jo suėmimas sukėlė didžiulį atgarsį, prieštaraudami tokiam sprendimui žmonės pasirašinėja peticiją, kurioje jau apie pusė milijono parašų, kai kurie žurnalistai (tame tarpe jau minėtasis Tucker Carlson) atvirai kalba apie tai, kad šis įkalinimas yra žodžio laisvės ribojimas. O Amerikos Prezidentas atsiribojo nuo Anglijos sprendimo teigdamas, kad Amerika negali sekti jų pėdomis.

Kas vyksta?

Kova su žodžio laisve visoje Europoje įgauna vis didesnį pagreitį, kas yra neišvengiama, kai tautų ir jų valdžių pozicijos seniai nebesutampa svarbiausiais valstybės klausimais tokiais kaip šeimos, imigracijos, darbo politika.

Vienintelis būdas likti valdžioje - tildyti oponentus ir sudaryti iliuziją, kad dauguma yra patenkinti vyrų ir moterų priešinimu, imigrantų ordomis ir vis prastėjančia viduriniosios klasės padėtimi darbo rinkoje.

Bet, nepaisant į tai mestų resursų bei turimų įrankių, kova vyksta gana aršiai ir vis daugiau žmonių drįsta atvirai kritikuoti valdžią ir jos sprendimus. 

Smurtiniai tokių žmonių nutildymai kaip įkalinimas rodo tam tikrą valstybių desperaciją ir logiškai... kelia dar didesnį pasipriešinimą.

Panašu, kad lėtais žingsniais... ateina pokyčiai.

Telaimina Dievas.