JAV-os kritikuoja Pasaulinę Sveikatos Organizaciją dėl jos aktyvizmo abortų klausimu

Autorius: ProPatria.lt Šaltinis: http://www.propatria.lt/2018/0... 2018-06-02 14:42:37, skaitė 507, komentavo 0

JAV-os kritikuoja Pasaulinę Sveikatos Organizaciją dėl jos aktyvizmo abortų klausimu

united-nations.jpg

JAV įspėjo Pasaulio sveikatos organizaciją (toliau – PSO), kad ši turėtų sustabdyti savo aktyvizmą dėl abortų. Dviejuose pareiškimuose JAV delegacija išreiškė kritiką organizacijai ir teigė, kad PSO biurokratija privalo gerbti dėl seksualinės ir reprodukcinės sveikatos pasiektą tarptautinį konsensusą bei faktą, kad abortas nėra laikomas žmogaus teise.

JAV Valstybės departamento Tarptautinių organizacijų reikalų biuro vadovo Kevino Moley‘aus iniciatyva JAV pareiškė visiškai pakeičianti laikyseną dėl mažai žinomos, tačiau labai įtakingos PSO Reprodukcinės sveikatos departamento tyrimų atšakos, vadinamos Žmonių reprodukcijos programa (toliau – Programa). JAV delegacija išreiškė gilų susirūpinimą dėl Programos veiklos ir teigė, kad JAV persvarsto savo paramą jai. 2004 m. Programa paskelbė Pasaulinę reprodukcinės sveikatos strategiją, reikalaujančią teisėtų abortų.

JAV reiškė nepasitenkinimą tuo, kad Programa suteikia aukštesnį statusą vienai nevyriausybinei organizacijai, susijusiai su Tarptautine planuotos tėvystės federacija, „veikti lygiaverčiame lygmenyje su vyriausybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, sudarant įspūdį, kad nėra kitų požiūrių“.

JAV taip pat kritikuoja PSO dėl jos požiūrio, kad seksualinė ir reprodukcinė sveikata apima abortus – tai yra laikysena, kuri nesutampa su tarptautiniu konsensusu. JAV Tarptautinės plėtros agentūrai atstovaujanti dr. Alma Golden teigė asamblėjai: „Aiškiai ir įvairiomis progomis […] nurodėme, kad nepripažįstame aborto kaip šeimos planavimo metodo bei teikdami pagalbą dėl reprodukcinės sveikatos neremiame abortų. Seksualinės ir reprodukcinės sveikatos sąvoka neapima abortų skatinimo, mes nepripažįstame tarptautinės teisės į abortą“.

1972 m. įsteigta Žmonių reprodukcijos programa buvo pirmoji į Jungtinių Tautų kontekstą per vidinę ataskaitą (1992 m.) įtraukusi terminą seksualinė ir reprodukcinė sveikata. Tas apibrėžimas abortą apėmė kaip priemonę vaisingumo reguliavimui. Kai po dviejų metų sąvoka buvo paviešinta Kairo populiacijos ir plėtros konferencijoje, tautos ją atstūmė. Galiausiai Kairo dokumente apie abortus buvo pasisakyta neigiamai, išbraukiant juos kaip šeimos planavimo priemonę ar žmogaus teisę.

JAV nepritarimas pasirodė tuo pačiu metu, kai PSO vadovybė pradėjo aktyviau nei bet kada stumti abortus. PSO generalinis direktorius dr. Tedrosas Ghebreyesusas nepasekė pirmtakų bandymu balansuoti liberalių donorių valstybių ir tradicinių priimančių valstybių požiūrių. Komentuodamas Pasaulinę moterų, vaikų ir nepilnamečių sveikatos strategiją jis panaudojo kontroversišką saugaus aborto terminą. Savo pareiškime tautos tik paminėjo strategiją ir jos neparėmė. Reaguodamas į tai sekretoriatas paminėjo šalių susirūpinimą, bet teigė, kad vis tiek imsis tolesnių veiksmų teikdamas reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas kraštuose, kur atliekamos humanitarinės misijos. Tai privertė suklusti už dar negimusio žmogaus gyvybę pasisakančius aktyvistus, kurie yra susirūpinę, kad tuose kraštuose PSO gali skatinti abortus kaip teisę.

Abortų advokatai ruošė pagrindus tokios teisės įtvirtinimui per ginkluoto konflikto įstatymus. Krizės ir konflikto metu šis teisės aktas viršytų nacionalinius abortų įstatymus.

Neseniai šalių delegatai JT Generalinėje asamblėjoje derėjosi dėl rezoliucijos humanitariniais klausimais. Šiose derybose JAV atstovai siekė, kad vadinamoji seksualinė ir reprodukcinė sveikata nebūtų įtraukta į susitarimą. JAV netrukus vyksiančiame G7 valstybių aukščiausio lygio susitikime vėl susidurs su šiuo klausimu bei Europos ir Kanados opozicija.

Versta iš 'U.S. Rebukes World Health Organization for its Abortion Activism'.