Per paskutinį dešimtmetį vaikų skaičius Lietuvoje sumažėjo beveik trečdaliu

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/per-pa... 2015-05-07 09:25:03, skaitė 4196, komentavo 0

Per paskutinį dešimtmetį vaikų skaičius Lietuvoje sumažėjo beveik trečdaliu

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. veiklos ataskaitoje pateikiama apibendrinta esminė informacija, atspindinti vaikų padėtį šalyje praėjusiais metais. Nuo smurto nukentėję vaikai, socialinės rizikos šeimos, vaiko globa, įvaikinimo organizavimas, tarptautinis įvaikinimas, vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos koordinavimas, vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų kvalifikacijos kėlimas, tarptautinė apsauga, ypatingi atvejai.

2014 m. žiniasklaidos monitoringo duomenimis, žiniasklaidoje iš esmės dominuoja negatyvi informacija, susijusi su vaikais (tėvų neprižiūrimi vaikai, smurtas šeimoje, patyčios, žuvę, nužudyti, dingę ar pabėgę vaikai, nepilnamečių nusikalstamos veikos, grėsmės, tykančios internete). Televizijos ekranuose dažnai matomas smurtas daro neigiamą įtaką vaikų vystymuisi, jų pasaulėžiūros ir vertybių formavimui, tokiu būdu propaguojama smurto kultūra, tokį elgesio modelį lengvai perima tai matantys vaikai.

Statistikos departamento duomenimis, 2014 m. pradžioje Lietuvoje augo 532 647 vaikai. Palyginus su 2013 m. pradžios duomenimis, vaikų skaičius sumažėjo kiek daugiau nei 11 000, t. y. 2,04 %. Per paskutinį dešimtmetį (nuo 2004 m.) vaikų skaičius Lietuvoje sumažėjo net 29,83 %.

2014 m. pabaigoje 9930 socialinės rizikos šeimose augo 19668 vaikai, tai sudarė 3,7 % visų šalyje gyvenančių vaikų (2012 m. – 3,80 %, 2011 m. – 3,83 %). Per pastaruosius metus ryškėja tendencija, kad per metus daugiausiai į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašoma dėl socialinių įgūdžių stokos, negebėjimo rūpintis vaiku, priešingai nei anksčiau – ilgą laiką dominuojanti šeimų įrašymo į apskaitą priežastis buvo girtavimas, psichotropinių medžiagų vartojimas.

2014 m. duomenimis, Lietuvoje buvo globojami (rūpinami) 9684 vaikai (2012 m. – 10542, o 2013 m. – 10146). Per 2014 m. globa buvo nustatyta 1871 vaikui. 2014 m. duomenimis, 58,7 % visų globojamų vaikų augo globėjų (rūpintojų) šeimose, 4,6 % − šeimynose, 36,8 % − institucijose.

Dažniausias globos nustatymo pagrindas  tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpina, nesidomi vaiku, jo neprižiūri, netinkamai auklėja, naudoja fizinį ar psichinį smurtą, ir dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui, ir kuris įstatymų nustatyta tvarka paimtas iš šeimos.

2014 m. institucijoje buvo globojami 3562 (2002 berniukai ir 1560 mergaičių) vaikai. Nuo 2012 m. institucijoje globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius sumažėjo 11,61 %.

Per 2014 m. 80 šeimų įvaikino 88 be tėvų globos likusius vaikus (2013 m. – 107, 2012 m. – 112).

2014 m. pabaigos duomenimis iš viso 1747 vaikai buvo Galimų įvaikinti vaikų apskaitoje (2013 m. – 1803, 2012 m. – 1878). Iš jų: 40 % vyresni nei 10 metų, 87 % vaikų, turinčių sveikatos sutrikimų, daugiau nei 3 vienos šeimos vaikai, per 20 % nesutinkantys būti įvaikinti. Šalyje į norinčių įvaikinti apskaitą įrašytos 102 šeimos ir 4 nesusituokę asmenys. Pažymėtina, kad 42 % šeimų, įrašytų į apskaitą, jau turėjo vaikų. Tokia situacija leidžia daryti prielaidą, kad visuomenės požiūris į įvaikinimą keičiasi. Esama situacija leidžia manyti, kad dar kartą besikreipiančiųjų dėl įvaikinimo šeimose įvaikintų vaikų adaptacija praėjo sklandžiai, nes net 18 Lietuvos Respublikos piliečių apskaitoje esančių šeimų pageidavo įvaikinti antrą vaiką ir viena šeima – trečią vaiką.