Portalas Nr1 skelbia, kad Kremliaus troliai įsisiautėjo Facebook – tas tiesa

Autorius: Arvydas Daunys Šaltinis: http://www.sarmatas.lt/05/port... 2015-05-14 20:52:45, skaitė 3612, komentavo 0

Portalas Nr1 skelbia, kad Kremliaus troliai įsisiautėjo Facebook – tas tiesa

Portalas Nr1 (Komjaunimo Tiesa) paskelbė nerimą keliantį pranešimą, pasirašytą Vaido Saldžiūno, kuriame teigiama, jog Facebook socialiniame tinkle siautėja Kremliaus troliai, gaunantys atlygį už savo trolibanišką darbą, t. y., opozicijos juodinimą ir visuomenės kiršinimą, kuris susiveda iš esmės į Putino aukštinimą ir prakeiksmus Vakarams bei NATO.

Ir už visa tai šie troliai, anot šio pranešimo autoriaus, gauna apie 40-50 tūkst. rublių (700-878 €urai), kas sakyčiau Lietuvos kainomis bei lyginant su atlyginimų vidurkiu pas mus – visai netgi daug. Kyla netgi įtarimas, jog pranešimo autorius reklamuoja tokį darbą ir netiesiogiai siūlo juo užsiimt vargingiausioms visuomenės grupėms, gaunančioms apie 300 €u į mėnesį, o dėl to griežiančioms dantį prieš valdžią. Tuo turėtų susidomėt atitinkamos struktūros. Nes nenormalu, kad kažkokie troliai gautų didesnį atlyginimą, nei naudingą visuomenės darbą atliekantys mūsų šalies piliečiai.

Toliau autorius teigia, jog šie trolibano atstovai neapsiriboja vien komentarais, o netgi stengiasi fiziškai ištrint oponentus, gerbiamus visuomenės žmones, iš viešosios erdvės, t. y., iš Facebook socialinio tinklo. Jie aktyviai rašo skundus ir pranešimus soc tinklo administracijai, o ta, neva dėl masiškumo ir daug nesigilindama laikinai sustabdo paskyrų galiojimą ar visiškai jas ištrina.

Ir toliau autorius pasakoja, jog jau nuo jų yra nukentėję garsūs (išgarsėję gerais darbais) Lietuvos žmonės, tarp kurių Algis Ramanauskas, žurnalistai Andrius Užkalnis ir Haroldas Mackevičius, konservatoriai Rasa Juknevičienė, Tadas Langaitis, ir t.t., kurie pernai jau yra tapę kibernetinių atakų aukomis.

Čia norėtume autorių pataisyti, nes jokio kibernetinės priemonės nebuvo panaudotos, ką pripažįsta ir pats autorius sekančioje pastraipoje papildydamas (citata):

Jų paskyros „Facebook“ buvo laikinai blokuotos, po to, kai socialinio tinklo administracija gaudavo daugybę pranešimų apie netinkamą profilį – juo esą naudojosi apsimetėlis, skleidė netinkamą ir įžeidžiantį turinį ar panašiai.“

Autorius matomai nelabai skiria kibernetines atakas nuo paprasto skundimo. Tad pabandysime trumpai nušviesti šias dvi sąvokas.

Kibernetinė ataka yra įstatymų draudžiamas veiksmas, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė ir kuris vykdomas pasitelkiant technines priemones, užgrobiant svetimų kompiuterių valdymą ir jais atakuojant numatytą serverį tol, kol anas neatlaikęs užklausų kiekio srauto tiesiog „užlūžta“ ir atveria atakuojantiems galimybę perimti jo valdymą.

Skundimas gi, – tai mūsų valdžios aktyviai palaikomas veiksmas, kaip fizine, taip ir moraline prasme. Ir netgi įstatymų lygmeniu. Visi žinome apie įvairius anoniminius telefonus, kuriais galima paskambinti norint kažką paskųsti. Taipogi egzistuoja galimybė netgi gauti dalį nuslėptų pinigų, jei norintis sugebės sėkmingai kažką įskųsti dėl lėšų slėpimo.

Tad štai, straipsnio autoriaus minimi „garsūs visuomenės žmonės“ buvo labai netgi sveikintinu ir mūsų įstatymais palaikomu būdu (skundimu) perduoti Facebook administracijai, o jau kaip ji juos įvertino, čia kita klausimo pusė. Matyt jai jie nepasirodė „garsūs iš gerosios pusės“.

Tiesą sakant dėl to „sveikintino būdo“ truputį pajuokavau. Jis visai nesveikintinas ir pilnai sutinku su autoriumi, jog net visiškai nepriimtinas. Tačiau visuomenė juo labai mielai naudojasi vien todėl, kad jį priimtinu laiko patys mūsų įstatymų leidėjai, o per juos ir visa viešoji erdvė. Mat jie formuoja viešąją nuomonę.

Tik vėliau kažkodėl piktinasi, kai tie dalykai pritaikomi prieš juos pačius, jų pačių propaguojamais principais. Ir čia nori nenori prisimeni patarlę – „Kieno rogėse sėdi – to ir giesmę giedi“. Ir čia jau nesvarbu, kad Lietuvoje esi aukščiausia valdžia – įstatymų leidėjas, kai amerikiečių valdomame Facebook esi tik paprastas eilinis „useris“, vienu pelytės spragtelėjimu pašalinamas iš vaizdo.

Norėčiau truputį grįžti į pradžią, kur minima, jog troliai gauna atlyginimą už Putino aukštinimą ir opozicijos juodinimą. Apie opoziciją nekalbėsiu, nes ničnieko iš jos nepažįstu, o štai dėl Putino aukštinimo minčių turiu..

Labiausiai jį aukština tie, kurie patyliukais griauna Lietuvą, garsiai šaukdami koks yra niekšas Putinas ir kaip jis jai kenkia, kai žmonės neapsikentę akivaizdžių darbų, propagandos ir lozungų neatitikimo tarpusavyje bei tikrovei, iš tikro pereina į opoziciją Lietuvai. Tiesiog protestuodami prieš jų durninimą.

Ir štai tokia kvaila, neprofesionali ir visiškai neatitinkanti tikrovės propaganda tik parodo, jog viskas, kas sakoma prieš Putiną iš mūsų valdžios pusės – yra paprasčiausias melas. Kitaip tariant – meluojama taip, kad matytųsi akivaizdžiai, jog yra meluojama, kas į naudą tik tam pačiam keikiamam Putinui. Nenuostabu, kad jo reitingai ir toliau auga, juk jį keikia savi, kurie žino „kaip reikia keikt“.

Paradoksas, tačiau didžiausi jo (Putino) šalininkai yra tie, kurie viešai jį deda į šuns dienas. Nes būtent jie didina jo reitingus visus kur, net ir Lietuvoje.

Bet čia truputį nukrypau, sugrįšiu prie to žmonių per skundus šalinimo iš Facebook, kurį aktyviai atlieka aukščiau cituojamo straipsnio autoriaus minimas trolibanas.

Aš ir daugelis mano draugų tą pastebėjome gerokai seniau, kai staiga ėmė dingti mūsų Facebook draugai. Tiesiog dingsta iš socialinio tinklo ir tiek. O po kurio laiko atsiradę paaiškina, jog Facebook administracija pareikalavo pateikti paso-asmens kortelės nuorašą įrodantį, jog jis-ji iš tiesų yra tais, kuo save pristato, nes gavo daugybę skundų dėl netikros nuotraukos, netikro vardo ar netikrų duomenų ir netikros paskyros.

Ir štai tada, mes nutarėme išsiaiškinti, kas gi juos visus skundžia, kas per organizacija, kur ji registruota ir kokie žmonės yra tos organizacijos sudėtyje.

Ir žinote, – mums pavyko. Atsirado žmonės tiesiogiai pakviesti į tą skundikų-trolių sambūrį, kurie nenorėjo tapti tokiais pat skundikais ir pasiūlė savo paslaugas viešinant to trolibano veiklą.

Mes jų paprašėme ir jie nufotografavo daugybę pasisakymų, kvietimų bendrai blokuoti-skųsti žmonių paskyras Facebook administracijai, jų narių sąrašus (kurie tikrai stulbinantys) ir parašėme apie tai pakankamai išsamų straipsnį.

Mes tada aprašėme visą procesą, tačiau kažkodėl visa tai praėjo labai tyliai – niekas neatkreipė dėmesio, nes pasirodė, jog į tų skundikų grupuotę įėjo irgi ne ką mažiau žinomi ir „nusipelnę“ Lietuvos žmonės, apie kuriuos mažai kas norėjo rašyti.

Įdomu kodėl? Nagi todėl, kad jie buvo pilnai realūs, jie iš tikro nesibazavo niekur Peterburge, nei dar kažkur Rusijoje. Jie visi buvo Lietuvos piliečiai ir visi iš tikro lindėjo tiesiai Facebook, iš kur keletas jų koordinavo visų likusių veiksmus. Jūs nustebsite perskaitę tų žmonių pavardes ir pamatę jų pasisakymų fotografijas.

Tiesa, nežinau ar jiems kas mokėjo atlyginimus kaip teigia straipsnio („Komjaunimo Tiesoje“) autorius, nes tokios informacijos mums aptikti nepavyko, tačiau, jei autorius tą teigia – jis matyt žino ką kalba, antraip anie galėtų jį paduoti į teismą už šmeižtą.

Nors ir padavę greičiausiai nieko nepeštų – pastaruoju metu po internetą sklando gandas, kad „žiniasklaidos“ priemonėms vardan valstybės gerovės meluoti leista. O kas galėtų paneigt, kad minimo straipsnio autorius rūpinasi valstybės gerove?

Ir dar vienoje vietoje pastebėjome autorių besirūpinant valstybės gerove – jis teikia insinuacijas, kad Facebook administracija, esą Kremliaus pusėje. Matomai norėdamas apsaugoti Lietuvos piliečius nuo dalyvavimo tame socialiniame tinkle.

Manyčiau – jei tokį straipsnį parodyt Facebook administracijai, ji galėtų ryžtis užblokuot ne tik šio straipsnio autorių, bet ir jį paviešinusį leidinį, niekaip negalinti atsikratyti anų šlovingų laikų, kai jis dar vadinosi „Komjaunimo Tiesa“, informacijos pateikimo ir turinio pobūdžio, anei suvokimo, kas gi iš tikro vadinama informacija, o kas paprastu informaciniu šlamštu. Kuris civilizuotai vadinasi propaganda.

Siūlome peržvelgti to Trolibano sąrašą, kurio nesugebėjo rasti aukščiau minimo straipsnio autorius Vaidas Saldžiūnas. Galbūt jam jo dar prireiks. Na, bent tam, kad pasidomėt kaip ten su tais atlyginimais ir ar iš tikrųjų jiems mokama būtent rubliais, o ne tiesiogiai €urais. Arba net doleriais.

Apie Trolius bei jų sąrašus, kuriuos mes įvardinome truputį kitaip – „pavlikais morozovais“ , pagal jų veiklos pobūdį.

Sarmatai