Prezidentės statytinis generalinis prokuroras pabūgo atvykti į Seimo Antikorupcijos komisijos posėdį

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/prezid... 2015-05-14 20:58:03, skaitė 2993, komentavo 0

Prezidentės statytinis generalinis prokuroras pabūgo atvykti į Seimo Antikorupcijos komisijos posėdį


Generalinio prokuroro pavaduotojui Dariui Raulušaičiui teko atostogų metu padirbėti vetoj baikštaus savo viršininko Dariaus Valio, kuris neišdrįso ateiti į Seimo Antikorupcinės komisijos posėdį ir pasiaiškinti dėl projekto, kurį prokuratūrai įgyvendina bendrovė, kurios savininkui yra pareikšti įtarimai prekyba poveikiu stambiu mastu. Nuotr. E.eu

2015 m. gegužės 13 d. vyko Seimo Antikorupcijos komisijos posėdis, kuriame vengdamas atsakomybės nedalyvavo kviestas atvykti ir atsakyti į klausimus Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Darius Valys.

Vietoj savęs D. Valys atstovauti posėdyje Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai atsiuntė šiuo metu oficialiai esantį kasmetinėse atostogose generalinio prokuroro pavaduotoją Darių Raulušaitį.

Antikorupcijos komisija vertino generalinio prokuroro parodytą nepagarbą parlamentinės komisijos nariams bei aplinkybę, jog D. Raulušaitis buvo verčiamas dirbti jo kasmetinių atostogų metu, tačiau, gerbdama į posėdį susirinkusius kitus kviestus asmenis (Prokurorų profesinės sąjungos atstovus, Vidaus reikalų ministerijos bei Europos socialinio fondo agentūros atstovus), nusprendė posėdį tęsti.

Atostogaujantis D. Raulušaitis bandė atsakyti į klausimus dėl Europos Sąjungos lėšomis vykdomo prokuratūros administracinės veiklos elektroninio biuro sistemos sukūrimo bei įdiegimo ir Informacinės prokuratūros sistemos bei dokumentų valdymo sistemos modernizavimo pritaikant funkcionavimui šalia IBPS projekto įgyvendinimo.

Kaip žinoma, šį projektą įgyvendina bendrovė, kurios savininkui yra pareikšti įtarimai prekyba poveikiu stambiu mastu, atliktos kratos, komisija domėjosi prokuratūros saugomų ikiteisminių tyrimų duomenų bei pareigūnų tarpusavio susirašinėjimo apsaugos užtikrinimu.

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad pagal sutartinius įsipareigojimus ne vieno skandalingo projekto dalyvė UAB „Idamas“ (pakanka prisiminti neseną triukšmą dėl Vilniaus savivaldybės vaikų registravimo į darželius sistemos neveikimą) darbus turėjo atlikti iki 2014 m. gegužės 2 d., tačiau generalinė prokuratūra iki šiol negali pradėti dirbti su naująja Dokumentų valdymo sistema, nes darbai iki šios dienos neatlikti, ir nėra žinoma, kada jie iš viso bus atlikti.

Tačiau pinigus už neatliktus darbus UAB „Idamas“ prokuratūra sumokėjo.

Šio projekto įgyvendinimą bei lėšų panaudojimą prižiūri Europos socialinio fondo agentūra, kuri nustatė galutinį terminą – 2015 m. birželio 12 d. – sistemos kritinių klaidų ištaisymui ir sistemos paleidimui. Priešingu atveju bus imamasi nustatytų sankcijų dėl netinkamo projektui skirtų lėšų panaudojimo.

Susiję:

Dariaus Valio vadovaujami prokurorai eilinį kartą šlapinasi Lietuvos piliečiams ant galvų