Kur veda Lietuvą Dalia Grybauskaitė?

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://sauksmas.lt/algimantas-... 2015-07-19 09:15:43, skaitė 3080, komentavo 1

Kur veda Lietuvą Dalia Grybauskaitė?

Tam, kad išvesti tautą iš vergovės į nepriklausomybę, reikia 40 metų. Tai žinome iš Biblijos. Tam, kad išvesti tautą iš nepriklausomybės į vergovę, reikia vos 20 metų, tai sužinojome iš naujausios Lietuvos istorijos. Lietuvos Konstitucija draudžia tautos „ganytoju“ būti ilgiau kaip dvi kadencijas, todėl šią garbingą misiją užjūrio dievas pavedė atlikti dviem Lietuvos „ganytojams“: Daliai Grybauskaitei ir tam, kas ją atvedė – vienam profesoriui. O anas profesorius turi galybę palikuonių, o už jų stovi visas žydinti išrinktoji tauta. Taigi be vedlių neliksime.

Pasaulinę „tautų vedžiojimo“ patirtį Lietuva papildė konkrečia statistika. Jei išvedi 3,6 milijono „avelių“, tai atvedi vos 2 mln. Kai kurios „avys“, žinia, pabėga pakeliui, kai kurios išmiršta nuo skurdo, visokių ligų, ar sava mirtimi.

Dar viena sąlyga šių dienų tautų „piemenims“ –  jiems privalu baigti studijas Amerikos universitete ir gauti „tautos vedžiotojo teises. Jei tik „ganytojas“ studijų nebaigia, tuojau pat vedimo į vergovę procesas sutrinka. Lietuvoje gi, šis procesas beveik sklandžiai vyksta. Tiesa, buvo toks neklaužada lakūnas įsimaišęs, „neteisingus“ mokslus baigęs, bet, laiku sukruto užjūrio dievai, vietiniai jų pagalbininkai ir kaip mat sudorojo išsišokėlį.

 Tų išsišokėlių, kurie tautų vedžiojimo procesą suardo, pasitaiko ir kitur. Štai, toks išsišokėlis, Aleksis Cipras,  Graikijoje. Penki premjerai, iki jo, buvo teisingus mokslus baigę, Amerikoje, ir vedė graikus teisinga linkme – į vergovę, o šitas, štai, kažkokį ten Atėnų Nacionalinį Technikos Universitetą pabaigė! Ko norėti, kai žmogaus „matrica“ neteisingai užkrauta? Prisiminė, mat, Leonidą, Periklį, o gal dar ir Trojos didvyrius, demokratiją,  Prometėją, panorėjusį žmonėms šviesą dovanoti, referendumą sugalvojo?

 Reikia pripažinti, kad ir Graikija už Lietuvą kelis kartus didesnė, „velnių visi priėdę“, demokratijos per daugiatūkstantinę valstybės istoriją prisiragavę …Štai,  vaikštinėjo amerikiečių žurnalistas Mike Bird  po Atėnus, o ką išgirdo, savo reportaže, leidinyje Business Insider, papasakojo.

 http://www.businessinsider.com/greek-atm-bank-run-and-queues-person-blamed-a-rothschild-led-zionist-conspiracy-for-greeces-crisis-2015-6

 Žurnalistas kalbino būrelį jaunų graikų, stovinčių eilėje prie bankomato, bet štai prie jo priėjo vyras ir pareiškė, kad dėl visko kalti … ir Rotšildai.  Paaiškėjo, kad ir kiti jo kalbinti graikai – panašios nuomonės. Na, bet, dėl šventos ramybės ir visuotinės tolerancijos, geriau jūs patys paskaitykite. Tik vieną iš tų, apie kuriuos kalbėjo graikai žurnalistui, vis tiktai, noriu parodysiu, dėl intrigos.

Sunku pasakyti ar Cipras – Leonidas, ar jis tėra Epialtas, išdavikas, kuris atves „nemirtinguosius“ kreditorius į užnugarį graikams. Ką galima tvirtai pasakyti, kas tikrai bus Graikijoje, – bus nauji mokesčiai neturtingiausiems, kaip visada, kaip aprašyta Džanni Morandi „Čipolino nuotykiuose“: mokestis už lietų –  100 Eurų, už liūtį – 200 Eurų, už liūtį su žaibais ir griaustiniais – 300 Eurų (žiur. nuo 32 min.)

 Tie iš mūsų, kurie „prichvatizacijos“ periodą pergyvenome, puikiai pamename, kaip reideriai verslą  užgrobia. Pirmiausiai jie „savo žmogų“ į norimą užgrobti įmonę įterpia, kad šis ją iš vidaus griautų, praskolintų, o tada šią įmonę subankrotina ir už centus pats nuperka, saviems parduoda, arba jėga užgrobia. Taip ir su valstybėmis vyksta ir mes tą savo akimis matome, savo kailiu patiriame. Yra tokių, kurie nenori matyti, ar nesugeba, bet apie tai, nuosekliai ir įtaigiai,  Rolando Paulausko „Naktigonėje“ buvo papasakota, kaip ir daug daug tiesos apie Lietuvą, pasaulį pasakyta, todėl to nekartosiu.

http://sauksmas.lt/rolandas-paulauskas-siandien-graikija-rytoj-visi-kiti-video.html

 Esame visai netoli finišo į vergovę, jau ir metropolijos legionai Lietuvą užima, jau ir naujus vergus į mūsų vargšę Lietuvėlę jie iš Afrikos pradeda vežti. Ar suspėsime prabusti? Ar suspėsime suplėšyti pančius, kol dar geležinėmis grandinėmis prie Rotšildų bankų galutinai neprikalti?

Šauksmas