Kaip naujienų gausa žiniasklaidoje veikia žmogaus sveikatą

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://www.versijos.com/publ/p... 2014-10-13 09:15:58, skaitė 5738, komentavo 0

Kaip naujienų gausa žiniasklaidoje veikia žmogaus sveikatą

NAUJIENOS KENKSMINGOS SVEIKATAI

Jų skaitymas/klausymas/žiūrėjimas sukelia baimės ir agresijos jausmus, trukdo realizuoti kūrybinį potencialą ir sunaikiną sugebėjimą giliai mąstyti. Naujienos - tai tas pats, kas cukrus kūnui. Jos lengvai įsisavinamos. Žiniasklaida šeria mus nedideliais gabalėliais trivialių faktų, kurie iš tikrųjų su mumis niekaip nesusiję ir nėra verti dėmesio. Štai dėl ko niekad nepasijuntame sotūs. Skirtingai nei skaitant knygas ar ilgus žurnalinius straipsnius. Tokie tekstai verčia mąstyti ir samprotauti, o "cukrinių" naujienų galime suvartoti didžiulius kiekius.

NAUJIENOS NETURI REIKŠMĖS

Iš kokių 10 000 istorijų, kurias jūs perskaitėte per paskutinius 12 mėnesių, pasakykite vieną, kuri leido jums priimti geresnį sprendimą rimtame reikale, kuris įtakojo jūsų gyvenimą, karjerą ar verslą. Naujienų vartojimas neturi jums jokios reikšmės. Atvirai kalbant, naujienų rijimas - tai trūkumas konkurencinėje kovoje. Kuo mažiau vartojate naujienų, tuo daugiau pas jus privalumų.

NAUJIENOS TOKSIŠKOS JŪSŲ ORGANIZMUI

Jos nuolat fiziškai veikia jūsų organizmą. Baisios, panikos kupinos žinios stimuliuoja gliukokortikoidų (kortizolo) išsiskyrimą, o tai sukelia chaosą jūsų imuninėje sistemoje. Organizmas atsiduria chroniško streso būsenoje. Kiti galimi pašaliniai efektai - tai baimė, agresija ir jautrumo praradimas.

NAUJIENO DIDINA KOGNITYVIŲ KLAIDŲ SKAIČIŲ

Naujienų srautas gimdo visas kognityvias klaidas. Mes daromės pernelyg savimi pasitikintys, kvailai rizikuojame ir neteisingai įvertiname galimybes. Mūsų smegenys trokšta istorijų, kurios turėtų prasmę, net jeigu jos neatitinka realybės. Bet kuris žurnalistas, kuris rašo, kad "rinka egzistuoja dėka X", ar "kompanija Y bankrutavo dėl Z veiksmų" - yra idiotas. Mes jau persisotinome tokio pobūdžio primityviais mėginimais "paaiškinti pasaulį".

NAUJIENOS SLOPINA MĄSTYMĄ

Mąstymui reikalinga koncentracija, o ši reikalauja laiko. Naujienos specialiai sumodeliuotos tokiu būdu, kad nuolat pertrauktų mąstymo procesą. Jos panašios į virusą, kurie grobia jūsų dėmesį saviems tikslams. Naujienos mažina mąstančių žmonių skaičių. Jos taipogi labai rimtai negatyviai veikia atmintį.

NAUJIENOS VEIKIA KAIP NARKOTIKAS

Sužinoję apie kokį nors įvykį, mes norime išsiaiškinti, kuo viskas baigėsi. Prisikrovę į galvą šimtus naujienų siužetų, mes vis mažiau sugebame kontroliuoti šį siekį. Mokslininkai įprato manyti, kad tamprūs ryšiai tarp 100 milijardų neuronų mūsų galvose jau galutinai susiklostė iki to momento, kai subręstame. Šiandien mes žinome, kad taip nėra. Nervų ląstelės reguliariai nutraukia senus ryšius ir mezga naujus. Kuo daugiau naujienų mes vartojame, tuo labiau treniruojame neuronų grandinėles, atsakingas už paviršutinišką susipažinimą su uždaviniu ir daugelio uždavinių sprendimą vienu metu, ignoruojant tuos, kurie atsakingi už skaitymą ir koncentruotą mąstymą. Dauguma naujienų vartotojų, netgi jeigu anksčiau jie buvo aršūs knygų graužikai, prarado sugebėjimą skaityti didelius straipsnius arba knygas. Po 4-5 puslapių jie pavargsta, koncentracija išsisklaido, atsiranda nerimas. Taip yra ne dėl to, kad žmonės paseno ar užversti kitais reikalais. Tiesiog pasikeitė fizinė smegenų struktūra.

NAUJIENOS PAVERČIA MUS PASYVIAIS

Didžioji dauguma naujienų pasakoja apie dalykus, kuriems mes negalime padaryti jokios įtakos. Kasdieninis kartojimas fakto, kad esame bejėgiai, paverčia mus pasyviais. Faktų girnos mala mus iki to laiko, kol netampame pesimistais, bejausmiais, sarkastiškais fatalistais. Yra terminas apibūdinti šiam reiškiniui - "išmoktas bejėgiškumas".

NAUJIENOS ŽUDO KŪRYBIŠKUMĄ

Ir, pagaliau, tai, ką mes jau žinome, apriboja mūsų kūrybinį potencialą. Tai viena iš priežasčių, kodėl matematikai, rašytojai, kompozitoriai ir verslininkai pasiekia pačių reikšmingiausių rezultatų jaunystėje. Jų protai mėgaujasi plačiomis, dar neįsisavintomis erdvėmis, kurios suteikia jiems galimybę sugalvoti ir įgyvendinti naujas idėjas. Nežinau nė vieno išties kūrybiško žmogaus, pasižyminčio aistra naujienoms - nei rašytojo, nei kompozitoriaus, matematiko, gydytojo, mokslininko, muzikanto, dizainerio, architekto ar dailininko. Iš kitos pusės, pažįstu daugybę įpykusių nekūrybiškų žmonių, kurie vartoja naujienas kaip narkotiką. Jeigu norite panaudoti senus sprendimus, skaitykite naujienas. Jeigu ieškote naujoviškų, novatoriškų sprendimų, naujienų skaityti neverta.

www