Kur įvairovė - lauk bėdos. Kur jos nėra - tvyro ramybė

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2020-06-16 11:50:00, skaitė 1778, komentavo 5

Kur įvairovė - lauk bėdos. Kur jos nėra - tvyro ramybė

Visi išprusę ir pažangūs žmonės žino, kad šnekos apie elito globalistų kėslus primesti pasauliui savo darbotvarkę tėra neverta atsakymo apgailėtina konspirologija.

Tie keisti ir sveiku protu nesuvokiami dalykai, kuriuos regime per TV ar skaitome spaudoje kyla ir vyksta savaime, be jokio pašalinių jėgų prisidėjimo ar įsikišimo. Tiesiog veikia pažangos dėsniai, natūraliai keičiasi ekonominės ir socialinės formacijos - viskas taip, kaip kadaise mokė K.Marksas ir jo draugas F.Engelsas.

Bet mažiau išprususiems pažangos reikaluose žmonėms stebint pasaulio ir Lietuvos įvykius minčių kyla įvairių. Ypač - apie tai, kad neapleidžia jausmas, jog dalis turinčio realius poveikio instrumentus pasaulinio elito deda pastangas išmontuoti tai, kas vadinama demokratija, teisine valstybe ir plačiąja prasme - Vakarų civilizacija.

Tai matėsi iš jų valdomų mass-medijų stumiamų ideologinių-politinių trendų, finansuojamų bei įtakojamų NVO bei akademinių tinklų veiklų, etc. Jau nekalbant apie pastarųjų dešimtmečių pastangas performatuoti Š.Afrikos ir A.Rytų politinį žemėlapį taip, kad vietoje daugmaž pakenčiamų autokratinių valstybėlių jame atsirastu kuo daugiau visiškai nežmoniškų islamistinių režimų ir faktinę paramą tų islamistų importui į Vakarų visuomenes.

Tačiau tai, ką išvydome artėjant rinkimams į JAV Prezidento postą, pribloškė atviru įžūlumu. Globalistai ir jų valdomos medijos, NVO bei politikai nustojo maskuotis ir nebevaidina demokratijos ir teisinės valstybės šalininkų, pakankamai atvirai kurstydami ir paremdami visokių mažumų sukilimus tam, kad jėga primestu savo darbotvarkę visai to nepageidaujančioms visuomenėms.

Nes normalių, demokratinių ir teisinių procedūrų metodais to pasiekti nepavyksta arba užtrunka pernelyg ilgai. Net valdant žiniasklaidą masių indoktrinacijos procesas nėra toks paprastas - daugelis žmonių geba suvokti, kai tiesiogiai kėsinamasi į jų interesus.

Keisčiausia tame reikale yra tai, jog mūsų elitas, akademikai ir žiniasklaida demonstruoja visišką negebėjimą bent tiksliai ir korektiškai įvardinti reiškinius, jau nekalbant apie blaivų įvertinimą dėl jų atitikties lietuvių tautos ir valstybės ilgalaikiams interesams.

2016 m. išrinkus JAV prezidentu D.Trumpą prasidėjo politinių oponentų įnirtingos pastangos išversti jį iš posto visokių sąmokslų bei šmeižto kampanijų organizavimo būdu. Keista, bet tos pastangos susilaukė didelės simpatijos bei palaikymo Lietuvos žiniasklaidoje.

Kuo mums blogas tas Trumpas? Niekuo. Tiesiog žiniasklaidos šeimininkai davė komandą ir tiek.

Nepavykus sąmokslams buvo pereita prie tiesioginio smurtinio neva nuskriaustų mažumų sukilimo rėmimo. Pasinaudojus absoliučiai anekdotiniu pretekstu - narkotikų prisirijusio ir virusų prisigaudžiusio užkietėjusio recidyvisto netyčine mirtimi dėl galimai perteklinio jėgos panaudojimo iš policijos preigūno pusės - buvo paskelbta apie kažkokio "sisteminio rasizmo" bei "baltųjų privilegijų" egzistavimą ir organizuotos smurtinės riaušės su savo šalies miestų deginimų ir žmonių žudymu.

Ir vėl mūsų žiniasklaida daugumoje kažkodėl palaiko bei itin užjaučiamai rašo apie riaušininkus? Tikrai žurnaliūgėlės norėtu, kad kažkas panašaus nutiktu ir Lietuvoje? Spėju, kad jiems nepatiktu, jeigu jų mėgstamas kavinukes bei parduotuves sudegintu smurtininkų minia. Jau nekalbu apie namus.

Ir nematome jokių rimtesnių bandymų panagrinėti - o kodėl kilo tie smurtiniai sukilimai JAV? Ar pabandyti atskleisti to mitinio "sisteminio rasizmo" ar "baltųjų privilegijų" konkretų turinį. Pagal normalias informacijos apdorojimo ir socialinių reiškinių vertinimo taisykles.

Ne, nieko panašaus - žiniasklaida ir jos kalbinami akademikai bei NVO veikėjai nieko neketina analizuoti bei įrodinėti su statistika ar faktais - mums siūloma tiesiog tikėti tų reiškinių egzistavimu, kaip religine dogma. Kvailiausi net bando tuos reiškinius priskirti net Lietuvos visuomenei, kas išvis išeina už to, kas vadinama sveiku protu ir gebėjimu minimaliai adekvačiai suvokti aplinką, ribų.

Tragikomiška "kovos su sisteminiu rasizmu" kargo-kulto apraiška buvo užsieniečių ir lietuviškai silpnai kalbančių moterėlių organizuotas "Vaikų kryžiaus žygis Black Lives Matter" prie JAV ambasados, su visais tais "revoliuciniais" ir de facto rasistiniais šūkiais, nukreiptais prieš policiją bei rasinę daugumą.

Buvo bandoma ir pasmurtauti, bet nelabai sėkmingai - vis gi mūsų policija dar ne tokia tolerantiška, kad klauptusi ant kelių prieš visokius atsibastėlius iš nežinia kur.

Tačiau signalas aiškus - ir jis kol kas tėra silpnas atgarsis to, kas vyksta JAV ir kitur. Bet dar palaukime - yra kas deda daug pastangų ta linkme.

Pastarųjų įvykių kontekste labai lengva įvertinti globalistų nuolat įkyriai brukamą motto "Įvairovė yra stiprybė".

Jis yra iš esmės teisingas, jeigu mes tiesiog aiškiai įvardinsime - KIENO stiprybę didina įvairovės plėtra, o kieno - mažina.

Taip, prie susiskaldymo vedanti visuomenės "įvairovė" išties yra tų globalistų stiprybė ir tos visuomenės silpnybė.

Tai itin lengva pamatyti per JAV, UK ir Lietuvos pavyzdį BLM sukilimų kontekste:

-------------------------------------------------------------------
JAV rasinė-etninė įvairovė susiformavo per amžius.

Rezultatas:
šalį niokojantis vienos mažumos smurtinis sukilimas absoliučiai prasimanytu pretekstu, siekiant neapibrėžtų tikslų, kurstomas ir palaikomas elito grupių bei žiniasklaidos.

UK rasinė-etninė įvairovė susiformavo per pastaruosius dešimtmečius, kaip sąmoningos įvairovės gausinimo politikos pasėka įsileidžiant gausias įvairiaspalvių imigrantų minias.

Rezultatas:
nedidelės apimties smurtinis mažumų sukilimas iš vis be jokio preteksto su paminklų griovimais ir reikalavimais perrašyti valstybės istoriją pagal tų mažumų interesus atitinkančius naratyvus. Elito grupės ir žiniasklaida tam neprieštarauja.

Lietuva rasiniu-etniniu atžvilgiu yra homogeniška valstybė. Įvairovės statistiškai nerasta, tautinės mažumos gyvena su mumis nuo seno ir kultūriniu požiūriu skiriasi nedaug.

Rezultatas:
jokio smurtinio sukilimo, jokio rasizmo, tik tragikomiški kargo-kultiniai bandymai įmituoti "kovas su rasizmu" pasitelkiant nepilnamečių vaikų minias.

Išvada: gausinti įvairovės visuomenėje tikrai neverta. Tai taps tos visuomenės SILPNYBE ir tiek.

Jei nenorime, kad nutiktų, kaip UK, kur tos iš malonės įsileistos mažumos pradeda lipti šeimininkams ant galvos ir jėga reikalauti visokių privilegijų daugumos sąskaita, laikykimės to, ką turime.

Įvairovės Lietuvoje tikrai pakanka, papildomos nereikia.