JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja pradeda III Pasaulinį karą

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://www.facebook.com/jonas... 2021-04-14 00:35:00, skaitė 4432, komentavo 67

JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja pradeda III Pasaulinį karą

JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja siekia pasaulį paversti radioaktyvia negyva zona.

Tarptautiniai nusikaltėliai iš JAV, žudikai ir agresoriai, telkia savo galvažudžių ordas prie taikios ir demokratiškos Rusijos sienų, permeta savo žudymo mašinas į Europą ir vėl bandys pakartoti jiems jau daug kartų nepasisekusį žygį "drang nach Osten". Vakarų Europos ir JAV kolonizatoriai negali gyventi iš savo darbo, Vakarų kolonizatoriai visą savo gerovę pastatė ant nužudytų šimtų milijonų žmonių visame pasaulyje kraujo, "šviesiųjų" europiečių apiplėštų valstybių griuvėsių ir sunaikintų kultūrų, civilizacijų pelenų. Apiplėšę visą pasaulį jie negali palaikyti savo kruvino gerbūvio be eilinės agresijos. Šimtus metų melavę apie Rusijos imperiją, Tarybų Sąjungą ir Rusijos federaciją jie nuolat bandė sunaikinti šią didingą slavų tautą ir visada gaudavo per savo kruviną fašistinį snukį ir letenas. Šiandien JAV, britų, NATO išgamos vėl grįžo prie savo nusikalstamų planų. Šį kartą jie neša ne Dievo žodį pagonims. Šį kartą jie neša ne "civilizaciją" laukiniams. Šį kartą jie neša ne kapitalizmo kruviną sukčių modelį. Šį kartą jie melagingai klykauja apie savo "šventą" kovą už laisvę, demokratiją, žmogaus teises. Tačiau esmė JAV-NATO karo nusikaltėlių per 1000 metų nepasikeitė. Jie yra tie patys kraugeriai kryžiuočiai, konkistadorai, kolonizatoriai, agfresoriai, imperialistai, fašistai. Su šiais JAV-NATO tarptautiniais karo nusikaltėliais į kovą turi stoti viso pasaulio dori žmonės. Jeigu laimės Vakarų fašistai, ateities neturės nei viena maža tauta. Pasaulį užgrobs JAV, GB karo nusikaltėliai. Tai bus pasaulio pabaiga. Priešintis tam turi visi planetos žmonės ir stoti į kovą prieš JAV-NATO karo nusikaltėlių gaują, petys į petį su laisva Rusija! Padėsi šioje šventoje išsivadavimo iš JAV-NATO tironijos kovoje Rusijai - išgelbėsi save, savo šeimą, tautą.

JAV-NATO karo nusikaltėlius - į Niurnbergo Tribunolą!

STOP US-NATO WAR CRIMES ARROUND THE WORLD!

https://www.youtube.com/watch?v=UMJzz6CTbfQ

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu paskelbė, kad JAV ir NATO galvažudžių ordos plūsta į Europą prie Rusijos sienų. Pagrindinis JAV-NATO tarptautinių nusikaltėlių kovinis potencialas telkiamas Juodosios jūros ir Baltijos regione. Čia randasi Lietuva, kurią valdantys konservatoriai, liberalai, fašistai, nacionalistai net nemirktelėję sudegins ant savo ponų iš Vašingtono karo puotos stalo. Šitie "patriotai" Lietuvą pardavinėjo visiems Vakarų ponams - kryžiuočiams, lenkams, švedams, prancūzams, britams, amerikiečiams, už mažą savo asmeninį interesą.

Šoigu taip pat pažymėjo, kad konkurencija dėl prieigos prie Arkties vandenyno išteklių ir transporto komunikacijų didėja tarp pirmaujančių pasaulio valstybių, tačiau įgyvendintų priemonių dėka Šiaurės laivynas gali veiksmingai atsispirti esamiems Rusijos iššūkiams ir grėsmėms Arktyje. JAV, britų piratai nuoširdžiai tiki, kad visi pasaulio ištekliai priklauso tik jiems, tačiau dėl jiems nesuprantamų priežasčių tais ištekliais naudojasi vietinės tautos. Šią "neteisybę" jankiai, britai visada atvyksta ištaisyti karu. Šį kartą jie užsimojo ant Rusijos išteklių. Juos kol kas sulaiko Rusijos galimas branduolinis atsakas, po kurio neliks nei JAV, nei Anglijos, nei kitos piratinės Vakarų valstybės. Bet minėtų "demokratų" godumas dažnai nugali sveiką protą.

Iš viso šalia Rusijos Federacijos teritorijos bus sutelkta 40 tūkstančių karių ir 15 tūkstančių vienetų ginklų ir karinės įrangos, įskaitant strateginę aviaciją.

Padėtis labai rimta. JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja stojo į III Pasaulinio karo kelią. Per pirmus jų pradėtus pasaulinius karus Vakarų kolonizatoriai , nužudę šimtus milijonų žmonių ir apiplėšę visą pasaulį, labai pralobo. Lošėjo-plėšiko instinktas stumia Vakarų žudikus išbandyti rusišką ruletę. Tačiau šį kartą jie smarkiai apsimovė - šioje ruletėje naudojamas Rusijos revolveris. Tuščių šovinių čia nėra. Šis JAV-NATO karo nusikaltėlių bandymas bus garantuotas šūvis į galvą. Po šio šūvio planeta Žemė nustos egzistuoti.

No war!