Vladimiras Putinas apie Antro pasaulinio karo rezultatų peržiūrėjimą

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2021-04-24 06:42:00, skaitė 1634, komentavo 16

Vladimiras Putinas apie Antro pasaulinio karo rezultatų peržiūrėjimą

- Kiekvienais metais, artėjant gegužės mėnesiui, vakarų politikai jau pagal nusistovėjusią tradiciją iškelia Antrojo pasaulinio karo rezultatų peržiūrėjimo temą. Ar jūs tikrai to norite? Taip? Gerai.

- Ponai. Draugai. Kolegos.

Putinas stengėsi nepakelti akių nuo prieš jį gulinčio  dokumento. Buvo matyti, kad kiekvienas žodis jam sakosi labai sunkiai. Salėje susirinkę prezidentai ir ministrai pirmininkai supratingai susižvalgė tarpusavyje: nors Rusijos prezidentas neanonsavo savo pasisakymo, kiekvienas iš jų turėjo savos ‘'slaptos" informacijos apie pranešimo temą.

- Bendražygiai, - Putinas, kaip jam atrodė, rado tinkamą žodį.

- Rusijai ne kartą teko susidurti su žiauriu pasirinkimu. Ne kartą Rusijos liaudies daliai teko rūstūs išbandymai. Tačiau kiekvieną kartą  Rusija, Rusia nepalūžo, o atlaikė žiauriausius likimo smūgius, tuo patvirtindama savo teisę vadintis didinga valstybe.

Tačiau valstybės didybė slypi ne tik gebėjime atsilaikyti prieš išorinius ir vidinius iššūkius, bet ir sugebėjime pripažinti savo klaidas.

Daugelį metų Tarybų Sąjunga, Rusijos Federacija atkakliai atmetinėjo vien tik mintį apie Antrojo pasaulinio karo rezultatų peržiūrėjimą. Šiandien prisipažįstame: mes buvome neteisūs. Sprendimai priimti spaudžiant Stalinui gali ir turi būti peržiūrėti. Tiesa turi triumfuoti, teisingumas turi būti atstatytas.

Lenkijos ministras-pirmininkas ne kartą iškėlė klausimą apie tarybinio režimo nepagrįstai atplėštų teritorijų grąžinimą. Šiandien mes pripažįstame, kad šie reikalavimai yra visiškai teisingi.

Todėl:

1. Teritorijos, neteisingai atplėštos nuo Vokietijos ir perduotos Lenkijai pagal Antrojo pasaulinio karo rezultatus vėl grąžinamos vokiečių liaudžiai. Vroclavo, Ščecino, Gdansko miestams grąžinami jų istoriniai pavadinimai Breslau, Štettinas ir Dancigas.

2. Lenkijos gyventojai, neteisėtai apgyvendinę šias žemes, privalo palikti šias teritorijas per 24 valandas.

3. Dalis Prūsijos, 1946 metais perduota Lenkijai, taip pat yra grąžinama Vokietijai.

4. Lenkijos - Vokietijos siena per visą savo ilgį grąžinama į 1939 metų rugsėjo 1 dienos liniją.

Putinas pakėlė akis, žvilgtelėjo į Merkel sėdinčią pirmoje eilėje ir  pirmą kartą nuo savo kalbos pradžios nusišypsojo. Frau Merkel, nuraudusi kaip gegužinė rožė, atsakydama nusišypsojo.

- Kaip kompensacija Lenkijai yra grąžinama Vakarų Ukrainos teritorija su Lvovo, Ternopilio, Ivano-Frankovsko miestais kartu su jų gyventojais, išreiškiančiais kuo šilčiausius draugiškus jausmus lenkų tautai.

(salėje riksmai: Lenkijos prezidentui bloga ! Vandens Daktarą!)

- Manome, kad istorinio teisingumo atkūrimo tikslu Vokietijai taip pat turi būti grąžintos neteisėtai iš jos atimtos teritorijos, kurios dabar yra Italijos ir Prancūzijos sudėtyje.

- O Lietuva? - sušnibždėjo Merkel.

Tačiau Putinas ją išgirdo:

- Klaipėda? Pasiimkite.

Merkel nubraukė nuo skruosto padėkos ašarą.

- Kaliningrado srities sienos išlieka nepakitusios, - tai išgirdusi Frau Merkel supratingai linktelėjo: nieko daugiau ji ir  nesitikėjo.

- Kaip tai "pasiimkite" ? - „prabudo“ Lietuvos ministras-pirmininkas, - Vilnius prieštarauja !

- Klaipėda yra vokiškasis miestas Mėmelis. Grąžinkite vokišką miestą vokiečiams. Beje, Vilnius yra lenkiškas Wilno, jį taip pat reikės grąžinti.

Lietuvos ministras-pirmininkas pašoko iš vietos ir puolė prie išėjimo skubiai spręsti klausimo dėl sostinės perkėlimo į Kauną.

- Dabar apie Vakarų Baltarusiją.

Aleksandras Grigorjevičius išsitraukė nosinę ir nusišluostė suprakaitavusią kaktą.

- Vakarų Baltarusijos valstybinės priklausomumo klausimas bus spredžiamas vykstant tiesioginėms deryboms tarp Rusijos ir Baltarusijos prezidentų.

Putinas įdėmiai pasižiūrėjo į Lukašenką: "Ar tu viską supratai, Grigoryčiau ?"

Batko momentaliai praskaičiavo situaciją savo galvoje ir viską suprato. Jeigu Putinas atiduos teritoriją lenkams, jam tik vienas kelias: į Rostovą, į kaimynus Janukovičiui (ir tai, jei suspės autus išnešti). O neatiduos Putinas Vakarų Baltarusijos tik su viena sąlyga. Na, ką gi, Rusijos Federacijos Baltarusijos federalinės apygardos gubernatorius taip pat nėra paskutinė vieta.

Putinas tragiškai atsiduso ir tęsė:

- O dabar apie reguliariai keliamą klausimą dėl žalos, kurią šalys patyrė dėl Antrojo pasaulinio karo, atlyginimo.

TSRS užpuolime dalyvavo ne tik Vokietija, bet ir kitos šalys. Ir jei Vokietija, nors ne visiškai, atlygino TSRS agresijos prieš ją metu padarytą žalą, tai kitos šalys - ne. Šitai reikia ištaisyti. Rusija ketina pareikalauti žalos atlyginimo iš buvusių nacistinės Vokietijos sąjungininkų: Italijos, Rumunijos, Suomijos, Vengrijos, Bulgarijos ir Austrijos, kurios buvo Trečiojo Reicho sudėtyje. Mūsų finansininkai dabar apskaičiuoja atlygintinos žalos dydį.

Putinas pažvelgė į salę:

- Ir tik pamėginkite negrąžinti !

Pro salę nuvilnijo siaubo klyksmas.

Putinas padarė pauzę ir tęsė:

- Teisingos kompensacijos galėtų tikėtis Ukraina ir Pribaltikos respublikos...

(Ukrainos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos prezidentai pašoko iš vietų ir ir draugiškai pradėjo ploti)

... - bet kadangi šiandieniniai Kijevas, Vilnius, Talinas ir Ryga nelaiko savęs tarybinių respublikų įpėdinėmis, o pozicionuoja save kaip nacionalistų, kovojusių su TSRS, tame tarpe ir SS daliniuose, šalininkais, tai būtų teisingiau laikyti dabartines Ukraina ir Pribaltikos respublikas hitlerinės Vokietijos sąjungininkėmis, su visomis iš to sekančiomis aplinkybėmis.

(plojimai ėmė tilti ir palaipsniui išblėso)

- Be viso to, Rytų fronte kovojo SS divizijos, suformuotos iš Belgijos, Danijos, Olandijos, Norvegijos, Prancūzijos, Ispanijos ir k.t. piliečių, kurie taip pat susitepė karo nusikaltimais, ir, kaip mes manome, kad šioms šalims taip pat tenka tiek moralinė tiek ir materialinė atsakomybė už tai.

- Aš nesuprantu, apie ką jis čia užsimena? - Belgijos ministras-pirmininkas palinko prie Olandijos ministro-pirmininko.

- Ko gi čia nesuprasti? - išstenėjo Markas Riutte. - Babkes ruoškite !

Rusijos prezidentas nutilo. Bet tai buvo tik pauzė:

- O dabar apie Japoniją ...

- Kurilų salos - neatsiejama Rusijos dalis! - suriko Japonijos ministras pirmininkas, pašokęs iš savo vietos.

- Taip, - sutiko Putinas. - Tačiau mūsų mokslininkai abejoja, ar tikrai  pati piečiausia Kurilų dalis yra Kunaširo sala ? Pavyzdžiui, profesorius Žukovas mano, kad pati piečiausia Kurilų kalnagubrio dalis yra Hokkaido sala.

- Profesorius Žukovas? - sumurmėjo Sindzo Abe, - aš tokio nežinau ...

- Jis dėsto taktikos kursą Generalinio štabo akademijoje", - pasufleravo japonui kolega iš Kinijos.

Putinas pavertė paskutinį pranešimo puslapį ir baigdamas  savo įprasta maniera pajuokavo:

- Nuosprendis, kaip sako advokatai, yra galutinis, neskundžiamas. Kontroliuoti priimtų sprendimų laikymąsi pavedu...

- Padarysime, Vladimirai Vladimirovičiau! - užtikrino prezidentą Šoigu.

- Ačiū, Sergejau Kažugetovičiau. O jei kas nors pradės spyriotis...

- Nepradėk, būkit ramus. Aš tokiems tuoj pat skaitliuką įjungsiu.

- Ką reiškia „skaitliukas“? - Italijos ministras-pirmininkas atsisuko į Merkel, - Angela, ar jūs žinote, kas tai yra?

- Žinau, - šyptelėjo Merkel, - paprastas rusiškas skaitliukas: trys, du, vienas ... startas (пуск !) !