Rusija pati nustatys nacionalinius interesus ir raudoną liniją

Autorius: Piotras Akopovas Šaltinis: https://sputniknews.lt/columni... 2021-04-26 14:40:00, skaitė 2998, komentavo 20

Rusija pati nustatys nacionalinius interesus ir raudoną liniją

Vladimiras Putinas pasakė savo pirmąjį prezidento pranešimą naujame, popandeminiame pasaulyje — ir nors kova su COVID dar tebevyksta, jau dabar galima drąsiai kalbėti net ne apie šviesą tunelio gale, bet apie užtikrintą anksčiau nematyto išbandymo įveikimą

Ir Rusijos prezidentas savo kalbą pradėjo būtent nuo šito — tuo metu pažymėjęs, kad jau pačioje koronaviruso pandemijos pradžioje, kai daugelis situaciją šalyje ir pasaulyje vertino kaip absoliučią neaiškumą, jis, kartu su nerimu, buvo tvirtai įsitikinęs, kad rusai būtinai įveiks visus išbandymus.

Šiame prisiminime nebuvo jokio pasitikėjimo savimi ar pagyrų — priešingai, Putinas norėjo pabrėžti, kad jis tiki šalies piliečių jėgomis bet kokiose, net sunkiausiose ir nesuprantamose situacijose. Nes kai esame vieningi, esame nenugalimi — tai tikrai veikia. Per visą istoriją Rusijos žmonės laimėjo, įveikė išbandymus savo vienybės dėka, priminė Putinas, pažymėjęs, kad ir dabar "piliečiai, visuomenė, valstybė veikė atsakingai ir solidariai, susitelkę, mes sugebėjome suveikti su pralenkimu". Į pirmą planą išėjo šeima, draugystė, savitarpio pagalba, gailestingumas, solidarumas — tai yra tie patys ryšiai, iš kurių mėgsta šaipytis "pažangūs" individualistai. Šios dvasinės ir moralinės vertybės, kurios jau užmirštamos kai kuriose šalyse, pareiškė Putinas, mus, priešingai, padarė stipresnius — "ir mes visada ginsime šias vertybes".

Ginti ne žodžiais, o darbais, tai yra naujomis socialinės paramos šeimoms ir vaikams priemonėmis, apie kurias valstybės vadovas paskelbė savo kalboje. Ši parama reikalinga net ne todėl, kad krizė pirmiausia paveikė vargingiausius žmones — ne, tai yra strateginis tautos taupymo ir didinimo kursas, nes tauta, kaip dar kartą pabrėžė Putinas, yra valstybės aukščiausias nacionalinis prioritetas. Koronaviruso krizė tik paaštrino pagrindinę Rusijos problemą — demografinę. Prezidentas situaciją demografijos srityje tiesiogiai pavadino ekstremalia situacija. Ir pasiūlė keletą priemonių, kurios turėtų padėti rusams vėl pasiekti tvarų gyventojų skaičiaus augimą. Be to, viskas neapsiribos vien tik tuo — kad išspręstų šią sunkiausią užduotį, vyriausybė iki liepos 1 dienos visų pirma turės parengti vientisą priemonių šeimai su vaikais remti sistemą. Čia užduotis yra sumažinti skurdo grėsmę tokioms šeimoms, nes kitaip neveiks jokios priemonės, skatinančios gimstamumo padidėjimą.

Ką jau dabar pasiūlė Putinas? Pirma, padidinti tiesioginę paramą šeimoms su vaikais, kurios yra sunkioje padėtyje, tai yra, kurių pajamos yra mažesnės nei du pragyvenimo minimumai — be jau esamų išmokų vaikams iki septynerių metų, nuo liepos 1 d. įvesti kasmėnesines išmokas vaikams nuo 8 iki 16 metų nepilnose šeimose. Tai paveiks milijonus tokių šeimų — tas, kur iš pradžių nebuvo tėvo ar tėvai yra išsituokę.

Antra, bus teigiama dirbančių jaunų motinų diskriminacija: dabar nedarbingumo atostogos už vaiko iki septynerių metų priežiūrą bus apmokamos 100 procentų darbo užmokesčio dydžio, neatsižvelgiant į darbo stažą.

Trečia, pirmą kartą įvedamos kasmėnesinės išmokos nėščioms moterims — toms, kurių finansinė padėtis sunki. Būsimos motinos turėtų jausti valstybės paramą — ne tik moralinę ir medicininę, bet ir materialinę.

Bus tęsiamos ir praėjusių metų visuotinės vienkartinės išmokos vaikams — čia jau nepaisant pajamų lygio: rugpjūtį bus išmokėta dešimt tūkstančių rublių (108 eurai) kiekvienam mokiniui.

Visos šios priemonės yra svarbios ne tik savaime — svarbu tendencija. Putinas nuosekliai skatino šeimos ir vaikų rėmimo politiką, kurią dabar dar patvirtina ir praėjusių metų konstitucijos pataisos. Galima neabejoti, kad kitose kalbose bus pristatytos naujos socialinės paramos vaikams ir šeimoms formos, nes Rusijos pagrindinis nacionalinis tikslas dabar yra pasiekti tokią padėtį, kad šeima su trim vaikais taptų norma, taptų labiausiai plačiai paplitusi Rusijoje. Be to rusams nepavyks pakeisti tikrai nepaprastą demografinę padėtį. Kuri ir yra pagrindinis iššūkis Rusijai, o visai ne tarptautinė padėtis. Ją taip pat, žinoma, galima pavadinti nepaprasta — tačiau jokie jos sūkuriavimai nekelia grėsmės pačiam Rusijos egzistavimui.

Nes Rusija supranta, su kuo susiduria, ir sugeba užtikrinti savo saugumą ir garantuoti sau taikų vystymąsi. Pranešimo užsienio politikos dalis buvo gana maža, bet emocinga ir atvira.

Pareiškęs, kad savanaudiškas ir išdidus tonas pokalbyje su Rusija yra nenaudingas — rusai visada ras būdą apginti savo poziciją ir apginti savo interesus — Putinas tiesiogiai patarė neprovokuoti ir neužkabinėti Rusijos:

"Kai kuriose šalyse buvo įvestas nepadorus paprotys: dėl bet kokios priežasties ir dažniausiai visai be jokios priežasties užkabinėti Rusiją. Sportas, kažkokia nauja sporto šaka — kas garsiau kažką pasakys.

Šiuo atžvilgiu mes elgiamės labai santūriai, tiesiogiai be ironijos pasakysiu — galima sakyti, kukliai. Dažnai mes visai nereaguojame ne tik į nedraugiškas akcijas, bet ir į atvirą grubumą. Mes norime palaikyti gerus santykius su visais tarptautinės komunikacijos dalyviais. O mes matome, kas vyksta realiame gyvenime: kaip aš jau pasakiau, užkabina Rusiją ir čia, ir ten be jokių priežasčių. Ir, žinoma, aplink juos iškart, kaip ir aplink Šerchaną, sukasi visokie "maži Tabakai", viskas, kaip Kiplingo kūrinyje: kaukia, kad įsiteikti savo suverenui. Kiplingas buvo puikus rašytojas.

Mes tikrai norime palaikyti gerus santykius su visais tarptautinės komunikacijos dalyviais, tarp jų ir su tais, su kuriais mūsų santykiai, švelniai tariant, pastaruoju metu nesusiklosto. Mes tikrai nenorime deginti tiltų. Bet jei kas nors suvokia mūsų gerus ketinimus kaip abejingumą ar silpnumą ir pats ketina galutinai sudeginti ar net susprogdinti šiuos tiltus, jis turėtų žinoti, kad Rusijos atsakymas bus asimetriškas, greitas ir griežtas".

Atrodo, kad ši formuluotė pati savaime yra išsami, tačiau Putinas nusprendė net ją sustiprinti. Išėjo dar labiau suprantama ir griežčiau:

"Bet kokių provokacijų, keliančių grėsmę pagrindiniams mūsų saugumo interesams, organizatoriai gailėsis dėl to, ką padarė, taip, kaip jau seniai nesigailėjo".

Tuo pačiu metu Putinas juk niekam negresia — jis tik atsako į tų išpuolius, kas nuolatos nubrėžia Rusijai raudonąsias linijas ir nubrėžia jas išimtinai ten, kur yra pagrindiniai rusų nacionaliniai interesai. Ir apie raudonas linijas Putinas labai aiškiai pasakė:

"Tikiuosi, kad niekam nekils mintis peržengti vadinamąją raudonąją liniją Rusijos atžvilgiu. O kur ji bus, tai mes patys nustatysime kiekvienu konkrečiu atveju".

Taip, Rusija pati nustatys, kokie yra jos nacionaliniai interesai, rusų pasaulio interesai — tieka šalies viduje, tiek pasaulio arenoje. Tai gali patikti ar ne, bet visi ir visada turės su tuo susiskaityti.

Autoriaus nuomonė gali nesutapti su redakcijos pozicija