A. Anušauskas kviečia tikėti landsbergistų skleidžiama propaganda

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/a-an... 2021-05-07 12:26:00, skaitė 2863, komentavo 5

A. Anušauskas kviečia tikėti landsbergistų skleidžiama propaganda

„Baltijos šalims šiuo metu yra itin svarbu stiprinti savo visuomenės psichologinį atsparumą ir skatinti norą dalyvauti krašto gynyboje“, – teigė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, duodamas interviu Latvijos gynybos naujienų tinklalapiui Sargs.lv.

Krašto apsaugos ministras Latvijos žiniasklaidai papasakojo apie jo vadovaujamą Lietuvos Nacionalinio saugumo strategijos atnaujinimą. A. Anušauskas pabrėžė, kad Baltijos šalių saugumas priklauso ne tik nuo karinių pajėgumų, bet ir nuo pilietinio pasipriešinimo galimybių, o šiuo metu ypatingai reikia stiprinti piliečių atsparumą.

„Pandemijos laikotarpiu Baltijos šalys susiduria su labai dideliu kiekiu dezinformacijos ir melagingų žinių, todėl visose trijose valstybėse turi būti skatinamas kritinis mąstymas tam, kad piliečiai būtų atsparūs šioms ir kitoms grėsmėms“, – sakė ministras A. Anušauskas, pridūręs, jog siekiant šio tikslo svarbu didinti piliečių pasitikėjimą valdžios institucijomis.

Nacionalinės saugumo strategijos atnaujinimui Lietuvoje šiemet sukurta tarpinstitucinė darbo grupė, kovo mėnesį patvirtinta Ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės potvarkyje. Peržiūrėti strategiją buvo numatyta Vyriausybės programoje pabrėžiant, kad būtinas kokybiškai naujas požiūris į nacionalinį saugumą. Programoje teigiama, kad atnaujinta Nacionalinio saugumo strategija bus pamatinis dokumentas, integruojantis atskirų sričių saugumo politikos elementus į vientisą visumą.

Krašto apsaugos ministerija rengiant Strategijos atnaujinimą planuoja organizuoti ekspertinius apskrituosius stalus bei viešąsias konsultacijas su akademinėmis ir analitinėmis institucijomis. Atnaujintą Strategijos projektą ketinama parengti iki 2021 m. birželio 30 d.

Nacionalinio saugumo strategiją tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas.

BV inf.