Kuom skiriasi religinis fanatikas nuo fanatiko tikinčio mokslu?

Autorius: Nepatogus rašytojas Šaltinis: https://www.facebook.com/nepat... 2021-09-04 15:16:00, skaitė 619, komentavo 9

Kuom skiriasi religinis fanatikas nuo fanatiko tikinčio mokslu?

Plaunu grindis ir galvoju - kuom skiriasi religinis fanatikas nuo fanatiko tikinčio mokslu ar kokia tais ideologija, nuo fanatiko, kuris neigia mokslą ir apskritai viską?

Niekuom.

Jie vienodai apsvaigę nuo savo tikėjimo, tulžingi, pikti, net kupini neapykantos ant tų, kurie turi kitą suvokimą, kitą pasirinkimą, yra laisvi rinktis.

Fanatikas nepastebi savo tulžies, nes jis ypatingas, aukščiau kitatikių, turintis teisę teisti, žeminti kitaip matantį.

Vienodais fanatikais gali būti tiek neišsimokslinęs, tiek išsimokslinimo aukštumas pasiekęs. Tiek vargšas, tiek turčius. Mokslas ar turtai neapsaugo nuo fanatizmo.

Fanatikai yra tikėjimų varikliai, kuriais naudojasi tas, kuriam tas tikėjimo užkratas naudingas.

Skaldyk ir valdyk.

Kol savo puikybės užhipnotizuoti fanatikai vieni kitus tamsuoliais, o save išrinktaisiais vadina, tol nugalėtojas tik vienas - drakonas.

Fanatizmas - tai duobė, į kurią prasmenga tie, kurie tikėjimą pastato aukščiau žmogaus ir žmogiškumo.

Tikėjimas mokslu ar gamta, pats iš savęs - tai dar ne fanatizmas.

Tikėjimo tiesų pakėlimas aukščiau žmogiškumo, santykių su kitais - tai yra fanatizmas.

Kas iš tos tavo tiesos, jei susigadinai santykius su praeiviu, kaimynu, draugu, vaikais ar tėvais?