Andrulėnas Zenonas. Viešoji įstaiga „NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ jau 25 metai nesugeba pakeisti senos iškabos su senu pavadinimu

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/andr... 2021-11-28 20:56:00, skaitė 145, komentavo 0

Andrulėnas Zenonas. Viešoji įstaiga „NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ jau 25 metai nesugeba pakeisti senos iškabos su senu pavadinimu

Per tuos 25 metus pasikeitė 10 Generalinių direktorių, tačiau nei vienas nesugebėjo pakeisti Įstaigos iškabos prie įėjimo ant pastato sienos su tiksliu pavadinimu.

Ar tai tik apgailėtinas apsileidimas ar sąmoningas (ne)veikimas, kad nebūtų naudojamas Įstaigos pavadinime žodis „NACIONALINIS“?

Matydamas administracijos apsileidimą, dėl to kreipiausi į Tarybos narius ir po 20 dienų gavau štai tokį (manau, kad ne mažiau apgailėtiną ir „kvepiantį“ patyčiomis) Tarybos pirmininko Liudviko Gadeikio atsakymą:

Andrulėnas Zenonas. Viešoji įstaiga „NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ jau 25 metai nesugeba pakeisti senos iškabos su senu pavadinimu

„dėkojame už Jūsų pastebėjimus. Šiuo metu iškabos keisti neketiname, bet ateityje atkreipsime dėmesį.“

Gavęs tokį atsakymą, būtinai privalau apie tai informuoti Tarybos narius delegavusias institucijas, LR Prezidentą, LR Seimą, Lietuvos švietimo tarybą, Lietuvos mokslo tarybą bei Lietuvos vyskupų konferenciją.

„Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, – sako liaudies išmintis.Manau, jog šiuo atveju tai taikytina ir mūsų visų išlaikomai Viešajai įstaigai „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“.