Loreta Fokienė: (Ne)paklusnieji

Autorius: Loreta Fokienė Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2021-11-29 16:16:00, skaitė 547, komentavo 1

Loreta Fokienė: (Ne)paklusnieji

Šiandien jie jaučiasi nugalėtojais: gali lankytis kavinėse, keliauti, ilsėtis viešbučiuose ir sanatorijose, keisti pabodusius rūbus naujais, vesti vaikus į kiną ir teatrą... Tiesa, tai gali ir kiti - gudrieji, išradingieji, bet jų kol kas ne tiek daug ir... saviems jie net pro kaukes lengvai atpažįstami. Neklauskite kaip - stebėkite ir suprasite.

O gal vis tik pasakysiu: jie laisvi ir akys tai išduoda. Net paklusnieji jaučia, kad tie, žibančiomis akimis, kažkuo kitokie, tik niekuomet neatspės - kuo. Kitaip juk nebūtų paklusę...

Įdomus laikas - stebi žmogų ir bandai pajausti - kas jis ir koks jis? Nes būti atviru ir artyn prisileisti dabar gali ne kiekvieną. Dėl savo (ir jo) saugumo.

Gyvenime viskas turi savo kainą. Viskas...

Prisimenate didįjį kombinatorių Ostapą Benderį?

„– Rytą pinigai – dieną kėdės, dieną pinigai – vakare kėdės, vakare pinigai – naktį kėdės.
– O galima taip: rytą kėdės – dieną pinigai?
– Galima. Bet pinigai į priekį.“

Paklusnieji gavo savo kėdes ir mano, kad yra už jas užmokėję. Taip, jie mokėjo, bet ne ta valiuta, kurios iš tiesų reikia. Jų sąskaitos dar ateis. Kai kam jau ateina. Ir visai ne ta forma, kurios tikėjosi...

Parduoti galima daiktus, paslaugas, savo įgūdžius, gebėjimus, bet ne sąžinę ir ne gyvybę.

Kaip šiandien jaučiasi paklusnusis, kuris pats gali eiti kur panorėjęs, o jo sutuoktinis, draugas, vaikas ar mama lieka už durų ir kavą geria prie šalto lauko stalelio? Ar kavinės pyragas galimybių savininkui neturi kartaus, saldžia arbata neužgeriamo poskonio?..

Dalis jų jau suprato, kad reklamuota prekė ne tokia nekalta, kaip buvo žadėta. Jie jau pradėjo ieškoti savo atsakymų - neatstumkime ir priimkime. Klaidas daro visi - išimčių gyvenime nėra.

O tuos, kurie patys sau faini, gudrūs, išmanūs ir sąmojingi palikime tame, kuo tiki. Jie apsvaigę nežinojimu. Linksminasi su savais, šaiposi iš tų, kurie linijos neperžengė ir... vis giliau žengia ten, iš kur negrįžtama į žmogiškumą. Apsvaigimą neišvengiamai lydi pagirios. Bet... Pasirinkimo laisvę turėjo ir turi visi. Nematyti ir nesuvokti to, kas vyksta gali tik tas, kuris sąmoningai pasirinko nesigilinti.

Tie, kurie už savo kėdes moka suvaržymais, stebi atsitraukę ir veikia tai, ką gali, gaus ir tai, už ką mokėjo, ir dar bonusus susirinks.

Šįryt jaunėlis, kuriam po ekskursijos nereikia mokyklon, klausia:
- O galiu aš iš pradžių filmą žiūrėti, po to tvarkytis?
- Ne. Šiandien ne savaitgalis. Malonumai užsidirbami.

Išsiurbė, sutvarkė. Dabar žiūri savo filmą. Taip ir mes, nepaklusnieji. Užsidirbame savo malonumus. O dar geriau - atrandame tokius, kurie niekur neperkami ir neparduodami.