Fašistinio režimo budeliai

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2022-01-16 11:28:00, skaitė 747, komentavo 16

Fašistinio režimo budeliai

Lietuvoje siautėjančio fašistinio režimo chunta-šaika, nesugalvojo nieko geresnio kaip tik per sausio 13-osios žuvusių minėjimą, viešai pademonstruoti savo budelius. Šitie režimo budeliai, prieš minėjimą, net neslėpdami savo veidų, gatvėje demonstratyviai rėdėsi savo budelių aprangos atributais, tuo parodydami piliečiams kas jų laukia.

Tokią psichologinę ataką, nukreiptą, prieš susirinkusius į minėjimą taikius ir beginklius žmones, gali sugalvoti tik NKVD-istinės ar KGB-istinės išperos, arba patys vieši KGB-istai, užsislaptinę 75 metams.  Landsbergiu šaikos režimas jau atvirai demonstruoja piliečiams kokia “gerovės valstybė” jų laukia. 

O šitie režimo budeliai net nemato reikalo slėpti savo veidus - tokiais nebaudžiamais jie jaučiasi. Jie nusispjovė net į šimtmetinę, o gal ir tūkstantmetę, savo profesijos tradiciją - slėpti budeliams savo veidą.  Be šitos budelių aprangos tai matyt yra jūsų kaimynai, pažįstami o gal net kieno nors tėvai ar vaikai, kurių artimieji galimai gal net neįtaria apie tikrąjį jų užsiėmimą - daužyti beginklius žmones, moteris, vaikus ar senelius.

Chunta savo saugumui užtikrinti iš visos Lietuvos suvarė matyt didesnę dalį policijos “varanokų”, net karo policiją išvarė iš kazarmų į gatves. O tai reiškia tik vieną - nujaučia savo artėjantį neišvengiamą galą.