18 metų trukęs žmogaus teisių pažeidinėjimas baigėsi: R. Paksas gali grįžti į Prezidentūrą

Autorius: respublika.lt Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2022-04-22 18:31:00, skaitė 185, komentavo 11

18 metų trukęs žmogaus teisių pažeidinėjimas baigėsi: R. Paksas gali grįžti į Prezidentūrą

Šių metų balandžio 6 d. suėjo lygiai 18 metų, kada žmonių išrinktas Prezidentas Rolandas Paksas, dėl keleto Konstitucinio teismo (KT) narių išvados, nepaisant visuomenės priešinimosi, buvo nušalintas nuo pareigų. Negana to, politiniam konservatorių bei socialdemokratų elitui neįtikusiam prezidentui buvo uždrausta dalyvauti prezidento bei Seimo rinkimuose ir užimti pareigas vyriausybėje.

Netrukus tokio abejotino KT sprendimo aplinkybės buvo kvestionuojamas Lietuvos aukščiausiame teisme. 2005 metais daugelis kaltinimų, dėl kurių buvo grindžiama KT išvada, buvo panaikinti. O 2011 m. Europos žmogaus teisių teisme ši skandalinga istorija, kada vienam iš populiariausių politikų draudžiama kandidatuoti, buvo pripažinta, jog pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau - EŽTK) Pirmojo protokolo 3 straipsnis. Lietuva buvo įpareigota atstatyti Rolando Pakso teises.

Negana to, dėl šių akivaizdžių teisinių ir diktatūrą primenančių pažeidimų Lietuvos valdininkai buvo priversti raudonuoti ne tik Europos, bet ir viso pasaulio erdvėje. 2014 metų kovo 25 dieną Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komitetas priėmė išvadą, kurioje teigė, kad Lietuva, visam gyvenimui suvaržiusi teisę dalyvauti rinkimuose, pažeidė Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 25 straipsnį ir tuo pačiu Rolando Pakso politines teises „balsuoti ir būti išrinktam per reguliariai rengiamus teisingus rinkimus remdamasis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu, kurie garantuoja laisvą rinkėjų valios išreiškimą."

Tačiau nei Europinių nei pasaulio institucijų sprendimai metų metus Lietuvoje nebuvo vykdomi. Lietuvos valdantieji daugelį metų „valėsi kojas" ne tik į oficialias teisines institucijas, bet ir į Lietuvos gyventojų nuomonę, kurie ne kartą ją pareiškė įvairių pilietinių iniciatyvų būdu reikalaujant nelaužyti rinkėjų teisės balsuoti už Rolandą Paksą.

Prispaudė

Eilę metų nevykdomi tarptautiniai įsipareigojimai ir laužomi bet kokie demokratinės valstybės standartai neliko nepastebėti. Oficialūs Jungtinių tautų ir Europos žmogaus teisių atstovai ne kartą vykdė intensyvios priežiūros procedūras Lietuvai. Galų gale pasigirdus viešiems svarstymams, jog Lietuvai gali būti atimta balsavimo teisė oficialiose tarptautinėse institucijose bei skiriamos didžiulės baudos, valdantiesiems neliko nieko kito kaip pradėti Rolando Pakso teisę kandidatuoti ir Lietuvos rinkėjų teisę jį rinkti atstatymą.

Šiandien 135 Seimo nariams balsavus už, ir niekam nebalsavus prieš, galų gale buvo įvykdytas Europos žmogaus teisių teismo ir Jungtinių tautų sprendimas. Prezidentas Rolandas Paksas vėl galės kandidatuoti prezidento rinkimuose.