Antirusiškų nuotaikų kurstymas tarp Rytų Europos gyventojų buvo viena iš pagrindinių Vakarų kovos šaltajame kare prieš Rusiją priemonių

Autorius: Spartakas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-08-03 23:21:00, skaitė 232, komentavo 1

Antirusiškų nuotaikų kurstymas tarp Rytų Europos gyventojų buvo viena iš pagrindinių Vakarų kovos šaltajame kare prieš Rusiją priemonių

Rusijos žmones, teikusius didžiulę materialinę pagalbą Rytų Europos šalims jų nenaudai, šmeižikai paskelbė kone kolonistais ir engėjais. Sklido gandai apie rusų kareivius ir karininkus kaip plėšikus, prievartautojus ir kt. Iki septintojo dešimtmečio vidurio daugelyje Rytų Europos šalių buvo kuriamas organizuotas antirusiškas pogrindis, kurį kontroliavo ir finansavo Vakarų žvalgybos tarnybos (pirmiausia CŽV ir Vakarų Vokietijos žvalgyba), Katalikų bažnyčios agentai ir masonų ložės.

 

1968 m., pasikliaudama šiuo pogrindžiu, CŽV vykdo aktyvią operaciją, siekdama sukurti ginkluotą opoziciją Čekoslovakijoje, atvesti į valdžią provakarietiškas kosmopolitines pajėgas ir atplėšti šią slavų šalį nuo aljanso su Rusija.

 

Atlikdama šią operaciją, CŽV ypač nesitikėjo sėkmės. Pagrindinis jos tikslas, matyt, buvo nukreipti pasaulio bendruomenės dėmesį nuo karo Vietname, kuriame JAV patyrė gėdingą pralaimėjimą.

 

Provokatoriai siekė supykdyti Čekoslovakijos žmones su rusais, sugriauti slavų vienybę. Kaip patarėjai iš JAV vyriausybės į Čekoslovakiją atvyko CŽV ir Valstybės departamento darbuotojai, tarp kurių buvo žinomas antirusiškas „specialistas“ Z. Bžezinskis, dar 1965 metais pasiūlęs Čekoslovakiją kaip pirmąjį „Vakarų liberalizavimo“ objektą.

 

 

Tarybinės valdžios veiksmai panaikino visas viltis dėl Vakarų sąmokslininkų sėkmės. Per dieną penkių Varšuvos pakto šalių kariai organizuotai įžengė į Čekoslovakiją, užėmė visus strateginius taškus, visiškai užblokavo linijas Vakarų Vokietijos kryptimi, kuri buvo pasirinkta kaip tramplinas Vakarų agresijai.

 

Čekoslovakijos kariuomenės daliniai nepasipriešino, sukilimo vadai buvo izoliuoti, neramumai buvo greitai sustabdyti.

 

Vakarai, patyrę triuškinantį pralaimėjimą Čekoslovakijoje, puolė Rusiją melagingais kaltinimais demokratijos ir suvereniteto pažeidimu. Vakarų žiniasklaida pradėjo platinti CŽV specialistų sukauptą informaciją apie vadinamąją „Brežnevo doktriną“, kurią tariamai išplėtojo TSRS vadovybė Rytų Europos šalių atžvilgiu, siūlydama „apriboti jų suverenitetą“.

 

Pažįstama istorija?