Oleg Šurajev buvo už***tas Lietuvos Policijos

Autorius: Anonimusas Šaltinis: https://www.youtube.com/watch?... 2022-09-10 00:31:00, skaitė 583, komentavo 32

Oleg Šurajev buvo už***tas Lietuvos Policijos

Oleg Šurajev ir vėl viešai nusikeikė. Bet šį kartą VSD prašymu.

Anksčiau turėjau gerą laiką, kai anonimiškai per TOR priduodavau policijai kokį nors žinomą asmenį už akivaizdų nusikaltimą ir gavęs ROIK terorizuodavau policiją duoti prokuroro atsakymą. Bet geri laikai baigėsi. Lietuvos Policija atnaujino savo puslapį ir nuo šiol anonimai negalės nei pateikti prašymo per TOR(yra išlygų), nei galės gauti pranešimo ROIK ir tokiu būdu negalės sužinoti apie nusikaltimo netyrimo eigą. Be abejo, pateikiant anoniminį pranešimą ne per TOR, pranešėjas atidengia save atakoms iš Lietuvos Policijos, VSD ir Lietuvos Kariuomenės pusės. Nes demokratija Lietuvoje tėra priemonė susemti visus nepatenkintus. Geras pavyzdys to, kas atsitiko Kedžiui.

Po n-tojo skundo apie  Šurajev keikimąsi, Šurajev pašalino savo FB įrašą. Įdomu.

Prieš kelias dienas Šurajev paskelbė naują įrašą, bet gana neįprastą tuom, kad jame buvo tik vienas keiksmas, ir tik pačiame gale.

Išvada - VSD paprašė Šurajev, kad šis nusikeiktų ir tokiu būdu legaliai būtų galima nustatyti koreliaciją tarp ne visai anoniminio Šurajev skundiko ir LDIENA postintojo.

Bet esmė ne tame. Esmė tame, kad tokie kaip Šurajev valdo šitą šalį. Ir jie, pvz Juknevičienė, kitą pusę dar vadina tamsuma.