Gar viena genocido forma: Lietuvoje įstatymu įteisinta balanos gadynė

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2022-09-10 21:56:00, skaitė 471, komentavo 12

Gar viena genocido forma: Lietuvoje įstatymu įteisinta balanos gadynė

Čia nėra joks prikolas ar išmislas. LR Elektros energetikos įstatymas Nr. VIII-1881, priimtas, tačiau taisytas-pertaisytas, lopytas-perlopytas lenzberg-chuntos seime bujojančios šaikos, straipsniu 44.2.1. yra įteisinta nauja Lietuvos liaudies genocido forma - balanos gadynė.

Įstatymą pasirašė USA CŽV kalėjimo Lietuvoje steigėjas, tarnavęs Baltarusijoje gyventojus žudžiusio A. Impulevičiaus žmogžudžių batalione ir įtariamas kolaboravimu su naciais pindosų atsiųstas V. Adamkėvič-Adamkavičius. 

Citata iš anksčiau minėto straipsnio:

“Garantinio tiekimo trukmė – ne ilgiau kaip 6 mėnesiai. Jeigu per 6 mėnesius vartotojas nepasirenka naujo nepriklausomo tiekėjo, garantinis elektros energijos tiekėjas įgyja teisę nutraukti elektros energijos tiekimą vartotojui. Apie garantinio tiekimo nutraukimą garantinis elektros energijos tiekėjas įspėja vartotoją ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki elektros energijos tiekimo nutraukimo dienos;”.

O kaip gi natūroje atrodys tas tiekimo nutraukimas? Paskambinus į ESO buvo išaiškinta, kad atvažiuoja jų brigada ir paprasčiausiai išsilupa savo skaitliuką. Ne už įsiskolinimus atjungia el. energiją, ne už kažkokius pažeidimus, o “pagal įstatymą” priimtą fašistinio režimo. Manote, kad lenzberg-šaika praleis progą eilinį kartą padaryti liaudžiai eilinę “dovanėlę” PIŠpasių, namordnikų ar mentų kordonų dvasioje?

Manau, kad tikrai nepraleis. Kaip mentams buvo įsakyta medžioti žmones be namordnikų miškuose ar be PIŠpasių gavnopoliuose, lygiai taip pat bus organizuotas šizofreniškas vajus su el. energijos skailtiukų lupinėjimu. Kam tada ta šaulių organizacija yra papildoma viešai ir plačiai žinomais minedais, debilais ir nepilnapročiais? Ginklą duoti tokiam nepatogu ir baisoka - gali ir davusiam į nugarą iš už kampo iššauti. O čia davei laužtuvą ar fomkę, lapelį su adresu, pagyrimo raštą ir - pirmyn - fas!   

O toliau jau prisijungia kitos fašistinės organizacijos ir nusikaltėlių gaujos. Atjungus šeimai su vaikais el. energiją galima drąsiai siųsti šakalus - vaikų teisių “gynėjus” - vaikas juk auga be šviesos, be kompiuterio ir be maisto iš šaldytuvo, prie žvakės ar balanos! O kur patenka vaikai pagrobti iš šeimų manau niekam aiškinti nereikia - pidarasų ir kitokių bevaikių iškrypėlių šeimos ir jų pasilinksminimo irštvos pasiruošusios mokėti didelius pinigus. Na, galimai, dabar paklausa sekso, porno ir organų industrijojose gal ir sumažėjusi kažkiek dėl gausaus šviežios mėsos antplūdžio iš Okrainos, bet tai nereiškia jog bus praleista menkiausia proga nors kiek pasipelnyti. 

Čia tik vienas šito genocido, kurį vykdys valdiškos įstaigos, aspektas. Garantuotai išgamos valdžioje susitarę su spekuliantais el. energija  sugalvos ir kitų daugiau ar mažiau ciniškų būdų kaip suvaryti liaudį į spekuliantų-energetikų konclagerį. Nemanot juk, kad už tokį “įstatymą” kažkas "neatsegė” Masiūlio dėžutėmis ar kitokia forma?

O PIŠas ar kokia nors kita išgama vėliau pareikš:

 - Niekas jūsų nevertė rinktis spekuliantų, juk jūs patys juos pasirinkote!

Ir sugrįš Lietuvon balanos gadynė… Štai tokia bus “gerovės valstybė” - prie balanos ar žvakės. Ir vėl išgamos galė išdidžiai raportuoti apie taupymo šyzo vykdymą savo šeimininkams. Gabar kol kas žmonės patys atjunginėja el. energijos prietaisus-siurbikus nes brangu. O vėliau jau valdžia imsis atjunginėti dar šviečiančias lemputes. Tai juk Iljičiaus lemputės, "sovietinė" atgyvena! Vergai ir baudžaiauninkai visais laikais ir visur tenkinosi tik balanomis ar \vakėmis.

Išgamos valdantys Lietuvą tikrai pasistengs, kad Pašėlusio Makso era pirmiausia ateitų į Lietuvą.

Štai tokia yra vizija apie "gerovės valstybę".