#Teorija. V.I. Leninas „Valstybė ir revoliucija“

Autorius: Marius Jonaitis Šaltinis: https://youtu.be/bA8Qqdf_1Qk... 2023-02-08 18:28:00, skaitė 348, komentavo 10

#Teorija. V.I. Leninas „Valstybė ir revoliucija“

Šioje paskaitoje/diskusijoje aptariamas fundamentalus kūrinys - „Valstybė ir revoliucija“. Jos metu atskleidžiama valstybės atsiradimo priežastis, prigimtis ir galimos formos. Buržuazinė valstybė, buržuazinė diktatūra, proletariato diktatūra bei tolimesnis visuomenės vystymasis.

Kertinės temos sąvokos:

„Valstybė – prievartos aparatas valdančios klasės rankose. Valstybėje visada yra valdančių klasių diktatūra.“

„Teisė – valdančios klasės valia, išreikšta įstatymais.“

„Politika – kova dėl valdžios paėmimo, valdžios įtvirtinimo ir valdžios išlaikymo savo rankose, vykstanti tarp visuomeninių klasių arba valdančių klasių viduje.“

„Socialinė revoliucija – tai kokybinis perėjimas (šuolis) nuo vienos ekonominės formacijos prie kitos.“