Algimantas Rusteika: Kodėl Gruzijoje ar Armėnijoje daugelį kartų mažiau neprižiūrimų vaikų ir vaikų globos įstaigų?

Autorius: Algimantas Rusteika Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2023-02-24 19:58:00, skaitė 237, komentavo 4

Algimantas Rusteika: Kodėl Gruzijoje ar Armėnijoje daugelį kartų mažiau neprižiūrimų vaikų ir vaikų globos įstaigų?

Kodėl Gruzijoje ar Armėnijoje daugelį kartų mažiau neprižiūrimų vaikų ir vaikų globos įstaigų? Kodėl daug mažiau lytinių nusikaltimų prieš nepilnamečius - kas buvo, sako, kad jų ten vienetai?

Todėl, kad tose tautose dar nenumirė bendruomeniškumas ir atsakomybė už savo vaikus. Atsitikus bėdai jais daugeliu atvejų rūpinasi artimieji ir bendruomenė, be valstybės įsikišimo. Ir nusikaltimus prieš vaikus taip pat užkardo daugiausia pati bendruomenė.

Ten žmonės dar neišskydę nuo įvairiausių "teisių" ir moka apsiginti ir ginti, o su nusikaltėliais prieš vaikus niekas nepradeda jokių psichologo konsultacijų, "perauklėjimų" ir "motyvacinių pokalbių". Visi tą žino ir tai veikia kaip dezinfekantas.

Įvykį Kaune visi žinote. Už nepilnamečių tvirkinimą daugelį kartų teistas ir dabar tebelaukiantis nuosprendžio asmuo ramiai važinėjasi su nauja auka po miestą, o tvirkintos dukters tėtis, pastebėjės jo automobilyje jau tvirkintą dukters draugę ir ją tiesiogine prasme išvadavęs iš eilinio "seanso", tampa nusikaltėliu.
Taip, smogė nusikaltėliui, vykdančiam nusikaltimą, į veidą. Kaip Tbilisyje ar Batumyje. Ir ką, tai nusikaltimas? Ne, būtinoji gintis peržengiama tik tada, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma sveikata. Sugurinta vykdant nusikaltimą vaikų tvirkintojo nosis - tikrai ne sunkus sveikatos sutrikimas:

28 straipsnis. Būtinoji gintis

1. Asmuo turi teisę į būtinąją gintį. Šią teisę jis gali įgyvendinti neatsižvelgdamas į tai, ar galėjo išvengti kėsinimosi arba kreiptis pagalbos į kitus asmenis ar valdžios institucijas.

2. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi.

3. Būtinosios ginties ribų peržengimas yra tuo atveju, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma sveikata, jeigu gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo. Būtinosios ginties ribų peržengimu nelaikoma dėl didelio sumišimo ar išgąsčio, kurį sukėlė pavojingas kėsinimasis, arba ginantis nuo įsibrovimo į būstą padaryta veika.

Dar įdomiau, kad nors policija į incidento vietą atvyko per 5 min. ir incidentas tuojau pat buvo baigtas, Circle K degalinė pateikė tėčiui didžiulę pretenziją už trijų valandų "nuostolius". Neabejoju, kad "nuostoliais" buvo priskaičiuota visa esą "negauta apyvarta", nors ta apyvarta nėra joks pelnas - Circle K visada giriasi, kad jų marža tesudaro 5 - 7 proc., o visa kita tik mokesčiai ir savikaina...

Tokį pasipinigavimą galima vertinti tik kaip pasityčiojimą iš nukentėjusių nuo nusikaltėlio vaikų ir juos ginančių tėvų. Todėl palaikau Daiva Narkevičiūtė iniciatyvą boikotuoti Circle K tol, kol neatsiims savo nepagrįstų ir žeminančių pretenzijų ir neatsiprašys. Lietuvos šeimų sąjūdžio grupėms pranešta ir neabejoju, kad žmonės reaguos analogiškai.