Lietuvą šiuo metu smaugia dvi didžiulės problemos: LRT ir didinamais mokesčiais nepatenkintas gyvulių ūkis

Autorius: Jolanta Blažytė Šaltinis: https://www.facebook.com/jolan... 2023-03-24 14:06:00, skaitė 267, komentavo 0

Lietuvą šiuo metu smaugia dvi didžiulės problemos: LRT ir didinamais mokesčiais nepatenkintas gyvulių ūkis

DVI PROBLEMOS

Lietuvą šiuo metu smaugia dvi didžiulės problemos:

1. Nacionalinis transliuotojas LRT, kuris kartu yra vienos „teisingiausios“ partijos ruporas, niekaip nesugeba išsirinkti savo vadovo (ės). Du kandidatai į vadovo postą surinko po 6 balsus ir tokiu būdu visą nacionalinį transliuotoją, iš mokesčių mokėtojų piniginės kasmet išsiurbiantį apie 60 milijonų, įstūmė į „patinę“ situaciją. Kad įvyktų „matas“ kokiai nors vienai pusei, reikia sužaisti atskirą partiją „po kaldra“. Kitaip – nė krust.

2. Lietuvos gyvulių ūkis yra nepatenkintas didinamais mokesčiais. Priminsiu, kad Lietuvoje jau keletą metų viskas yra „ontrep“ (kaip pasakytų žemaičiai). Mat čia tie žmonės, kurie patys susikuria darbo vietas, prisiima atsakomybę už savo pajamų riziką, neturi jokių „apmokamų“ atostogų, „išeitinių“ ir jų teises ginančių kontorų, yra vadinami „gyvulių ūkio“ atstovais. Tuo tarpu tikrieji Lietuvos šviesuliai ir teisybės nešėjai dažniausiai yra tie, kurie yra prisisiurbę prie „europinių“ bei „valdiškų“ pinigų ir gyvenantys pagal dėsnį „kur spjausi – visur socialinės garantijos“.

Betgi ups.... Bevartydama savo rankose kalkuliatorių, netyčia nuspaudžiu kelis mygtukus ir čia man susišviečia abiejų problemų sprendimo būdas. Arba, pasakius tiksliau, tereikia vieną problemą pridengti kita ir abiejų problemų nelieka.

Taigi gaunasi taip, kad uždarius nacionaliniu transliuotoju vadinamą vienos partijos ruporą ir iš valstybės išlaidų naštos nuėmus 60 milijonų, gaunasi, kad nebereiktų didinti jokių mokesčių taip vadinamam „gyvulių ūkiui“. Negautas pajamas iš mokesčių didinimo biudžetui padengtų neišleisti pinigai „smegenų plovyklai“.

Kažkas, turbūt, tuoj pasakys: o kaip su piliečių teise gauti informaciją? O aš čia pat paklausiu: kokią informaciją??? Ar vienos partijos propagandos aptarnavimą galima vadinti informacijos skleidimu?? Be to, ar maža Lietuvoje privačių žiniasklaidos priemonių?