Milda Bartašiūnaitė: Lietuva - DIKTATŪRINĖ - TOTALITARINĖ valstybė

Autorius: Milda Bartašiūnaitė Šaltinis: https://www.facebook.com/milda... 2023-04-29 14:54:00, skaitė 675, komentavo 16

Milda Bartašiūnaitė: Lietuva - DIKTATŪRINĖ - TOTALITARINĖ valstybė

Kaip veikia (turėtų veikti) VALSTYBĖ?

Tai visų pirma yra kontraktas tarp VALDŽIOS ir PILIEČIŲ.

PILIEČIAI renka VALDŽIĄ.

VALDŽIA įsipareigoja nešti ATSAKOMYBĘ už tai, kad apibrėžtoje teritorijoje PILIEČIAMS būtų užtikrinamos jų TEISĖS IR LAISVĖS.

VALDŽIA turi monopolį į REPRESIJAS, bet tik tuo atveju, jei PILIEČIAI pažeidžia vienas kito TEISES IR LAISVES.

TEISĖS IR LAISVĖS yra neliečiamos vertybės. Tai kontrakto tarp VALDŽIOS IR PILIEČIŲ esmė ir konstanta.

Ką turime dabar?

VALDŽIA nebeneša jokios ATSAKOMYBĖS už tai, kad naudoja REPRESIJAS atiminėdama PILIEČIŲ TEISES IR LAISVES.

IŠVADA:

Lietuva - DIKTATŪRINĖ-TOTALITARINĖ valstybė. (Tiesa, "valstybės" terminas irgi jau nebetinka, kadangi neturime suvereniteto bei kontrakto tarp VALDŽIOS IR PILIEČIŲ.