Kaip buvo žudoma Odesoje

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2023-05-02 22:49:00, skaitė 506, komentavo 21

Kaip buvo žudoma Odesoje

Nuo 2014-ųjų gegužės 2-osios tragedijos Odesoje suvokimo net ir dabar, praėjus 9 metams, persmelkia šaltukas. Profsąjungų rūmuose įvykdyta barbariška žmogžudystė nulėmė ir dabar vykstančią specialiąją karinę operaciją. Tai, kaip nežmoniškai „maidaunai“ susidorojo su žmonėmis užrakintame pastate, pademonstravo vieną akivaizdų dalyką – Okrainos denacifikacija yra neišvengiama.

Kijevo chuntos nusikaltimai Odesoje tapo persilaužymo momentu – specialios karinės operacijos užuomazga. Jau tada, prieš 9 metus, po įvairaus plauko radikalių fašistinių grupuočių ir „maidaunuotų“ banditų pademonstruoto žiaurumo tapo aišku: su nacistais derėtis yra beprasmiška.

To tarsi ir nėra

Dabar tarptautinės organizacijos tarsi vandens į burną prisėmę ir, atseit, nemato tų nusikaltimų, kuriuos fašistinis ukro-vermachtas ir chochlo-radikalai-banditai vykdo specialios karinės operacijos (SKO) eigoje. Ryškus to pavyzdys - tai vaizdo įrašai su egzekucijomis Kupianske, kurie buvo nutekinti į internetą. Filmuotoje medžiagoje išrengti žmonės vedami į kalną, o vėliau nuo kalno jau numetami lavonai. Tačiau dėl to iš pasaulinės bendruomenės šiuo klausimu absoliuti tyla. Lygiai taip pat nutilo vakaroidinės publikos balsai apie susidorojimus su kalinius, iš kurių, viską filmuodami į kamerą, tyčiojasi ukrainietiški smogikai. 

Tačiau tarptautinėms organizacijoms, kurios prisistato kaip autoritetai piliečių teisių ir laisvių gynybos ir sargybos  srityje, tai yra kasdieniška ir nėra svetima. Taigi, niekas iki šiol nebuvo nubaustas už beveik penkiasdešimties žmonių nužudymą Odesos profesinių sąjungų rūmuose. Europeiskos organizacijos dar iš pradžių bandė pavaizduoti dalyvavimą, patarinėjo Kijevui atlikti išsamų tyrimą, tačiau vėliau ir tie nedrąsūs raginimai buvo sustabdyti.

Ne pagal įstatymą, o pagal šauksmą

Skirtingai nei veidmainiški vakaroidai, Rusija tos baisios dienos nepamiršo. Rusai puikiai atsimena, kad visapusiškas tų įvykių tyrimas niekada taip ir nebuvo atliktas, o kaltieji įvykdę nusikaltimą nebuvo nubausti. Be viso to, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova neseniai paskelbtame pareiškime patikslino, kad daugelis su šia tragedija susijusių asmenų „ne tik kad pasiliko laisvėje, bet dar užsiima visuomenine veikla Okrainos valstybėje“.

„Prisiminkite, ką pasakė klouno Zelios biurui atstovaujantis Podoliakas: „Naikinsime, mes turime teisę.“ Taigi Odesoje jie jau veikė ne pagal įstatymą, o pagal šauksmą. Pasakyčiau, kad pagal „širdies šauksmą“, bet jie neturi širdies. Iš esmės Kijevo režimas pakartojo tai, ką banderovcai-baudėjai padarė daugiau nei prieš 80 metų Baltarusijos Chatynėje“, – pabrėžė Zacharova.

Įvykių chronologija

2014 metų gegužės 2 dienos įvykiai prasidėjo apie vidurdienį. Aktyvistai renkasi miesto centre prie Grečeskajos aikštės, Žukovskio gatvėje, prie Kulikovo Pole. Pirmasis susirėmimas įvyko apie 14:40 val. – vienas aktyvistų buvo apšaudytas iš pneumatikos. Pažeidėjas buvo nedelsiant sulaikytas.

Tačiau tuomet susirenka dar daugiau žmonių – į įvykio vietą atvyksta milicijos pastiprinimas ir varanokas. Milicijos pareigūnai rikiuojasi palei Žukovskio gatvę.

Tuo pat metu Sobornaja aikštėje susirenka apie tūkstantis žmonių su chochlo-simbolika, futbolo klubų atributika iš rungtynių vykusių netoliese tądien.

Į šią margą jau "užkrautą" minią įsilieja radikalai-maidaunitai. Apie 15:30 Sobornaja aikštėje pradeda formuotis „ultras“ ir euromaidauno kolona.

Prasideda susirėmimai, milicija bando juos užgesinti, tiesiogine prasme išsirikiavusi į žmonių grandinę tarp abiejų pusių.

Grečeskaja aikštės rajone prasideda įnirtinga priešprieša – fašistai-maidaunai prieš  „antimaidanitus“ - ten jie apsimėto vienas kitą akmenimis. Vieni bando išstumti kitus iš teritorijos, o kaip užtvaras pastatyta milicija nebegali sulaikyti radikalų-banditų puolimo. Sprendžiant iš filmuotos medžiagos iš įvykio vietos, mėtomi ir  Molotovo kokteiliai.

16.26 val., viceadmirolo Žukovo skersgatvis ir Bunino gatvės sankryžoje, ukro-fašistiniai aktyvistai užgrobia gaisrinį automobilį. Automobilis atvyko pagal iškvietimą dėl Molotovo kokteilių panaudojimo, tačiau radikalai-fašistai perima automobilį. Kas vėliau tragiškai atsilieps ir gaisro gesinimo Profsąjungų rūmuose efektyvumui.

Iki 18:00 priešprieša Grečeskaja aikštėje pasiekia piką. Vyksta įnirtingi susirėmimai: radikalai-nacistai mėtosi į priešininkus akmenimis, savadarbiais sprogstamaisiais užtaisais, taip pat naudoja pneumatiką ir šaunamuosius ginklus.

Kulikovo Pole aktyvistus bando gelbėti milicijos daliniai. Grupė išeina į Preobraženskaja gatvę prie Sobornaja aikštės. Tačiau pro-ukro-aktyvistai juos persekioja.

„Maidaunų“ persekiojama minia bando pasislėpti Profsąjungų rūmuose. Tačiau tuo momentu, kai jie bandė pasislėpti pastato viduje, prie pro-ukro-pajėgų prisijungia papildomos futbolo sirgalių grupuotės.

Maždaug 19:20 iš stadiono į centrines miesto gatves į Kulikovo Pole aikštę atvyksta pirmosios futbolo sirgalių ir euromaidaunų aktyvistų grupės. Prieš pat jų pasirodymą aikštėje duodamos komandos: „Visi į pastatą!“.

Netrukus pastatas užsidega. Pirmiausia užsidega dalis barikadų priešais Profsąjungų rūmus, po to jau ugnis persimeta į įstaigą.

Pirmas pranešimas apie gaisrą Profsąjungų rūmuose ateina 19.45 val. Pastebėtina, kad pirmasis pranešimas iš Odesos vidaus reikalų departamento apie gaisrą pastate nepaprastųjų situacijų ministerijos yra tiesiog nepaisomas. Ir tik dešimtys skambučių iš įvykio vietos priverčia  pasiųsti ten Ekstremalių situacijų ministerijos brigadą. Pirmasis būrys atvyksta maždaug po 20 minučių po pirmojo signalo.

Netrukus po to atvyksta ir antrasis. Tam momentui kada gelbėjimo tarnyba pradėjo evakuoti ir gesinti gaisrą, keli žmonės jau buvo žuvę. Liudininkai nufilmavo, kaip pastate užrakinti žmonės šokinėjo pro langus, bandydami išsigelbėti nuo gaisro. Be to, yra žinoma, kad lauke stovėję ir aukų tykojantys radikalai-ukronaciai, nukentėjusius pribaiginėjo.

Šioje agonijoje „maidaunai“ nepamiršta pagrindinio dalyko – ant vėliavos stiebo priešais Profsąjungų rūmus pakabina ukro-vėliavą, ploja ir gieda nezaliežnos himną. Visa tai vyksta aidint degančių žmonių šauksmams, kurie buvo uždaryti degančiame pastate.

Vietos gelbėjimo tarnybos pranešimu, gaisras buvo užgesintas iki devintos valandos vakaro. Į vidų įėję specialistai rado apie 20-30 žuvusiųjų.

Vėliau buvo patikslinti skaičiai apie gegužės 2-osios tragedijos aukas. Šios lemtingos dienos aukomis tapo 48 žmonės.

Okrainoje kai kur buvo pabrėžiama, kad oficiali statistika apie aukas Odesoje gali būti sumažinta. Kai kurie politikai neatmetė to, kad realiai šitos tragedijos žuvusiųjų žmonių skaičius gali siekti iki 116 žmonių.

Kaltų nėra?

Po tokio nusikaltimo, atrodytų, kad reikėjo ne tik kad visas jėgos struktūras pastatyti ant ausų, kad viską nuodugniai išsiaiškintu, bet ir prasinešti per visas radikalų-banditų ir jų rėmėjų irštvas.

Tačiau kur gi ne.

Odesos tragedijos tyrimas buvo patikėtas Generalinei prokuratūrai ir Okrainos vidaus reikalų ministerijai, į jį buvo įtraukti ir užsienio ekspertai. Byla pradėta pagal šešis nezaliežnos baudžiamojo kodekso straipsnius.

Teisminiai posėdžiai buvo surengti dėl dviejų epizodų: pirmasis – tai dėl susirėmimo Grečeskaja aikštėje, antrasis – Profsąjungų rūmų padegimas.

Pirmuoju atveju įtariamaisiais tapo 19 "antimaidano" dalyvių. Ikiteisminis tyrimas buvo baigtas 2014 metų rugsėjo pabaigoje. Bylų teisme nagrinėjimo metu radikalai-fašisati puldinėjo nukentėjusiųjų giminaičius ir kaltinamųjų šeimų narius.

Po to, kada jau reikėjo nagrinėti bylą iš esmės teisme, pačios instancijos ėmė atsisakinėti surengti posėdžius – teisėjai nusišalindavo, posėdžiai dėl įvairių priežasčių buvo atšaukiami.

Atomazga šioje byloje įvyko 2017 metais. Černomorsko teismas pripažino nekaltais asmenis, kaltinamus neramumais Grečeskaja aikštėje byloje.

Kai kurie bylos figurantai, kurie buvo išlaisvinti Černomorske, buvo nedelsiant areštuoti jau pagal straipsnį apie separatizmą. Vėliau jiems pavyko tapti iškeistiems ir persikraustyti į Rusijos ir Donbaso teritoriją.

O štai gaisro Profsąjungų rūmuose tyrimas taip ir liko nebaigtas. Vargu ar galima laikyti baigtu tragedijos tyrimą, dėl kurios kaltu buvo pripažintas laikinai einantis srities policijos vadovo pareigas Dmitrijus Fučedžis. Būtent jo atžvilgiu po devynerių metų Odesos miesto Primorsko apygardos teismas paskelbė nuosprendį už akių. Teismo sprendimu tai jis neva yra kaltas dėl masinių neramumų organizavimo, piktnaudžiavimo tarnybine paėtimi, kas sukėlė tragiškas pasekmes 2014 metų gegužės 2 dieną.

Pats Fučedžis, kuris jau seniai nebegyvena Okrainoje, pareiškė, kad tragiški įvykiai Odesoje vystėsi pagal Kijevo valdžios parengtą scenarijų ir buvo provokacija. Jis atkreipė dėmesį, kad miestas prieš tragediją buvo užtvindytas maidaunuotais smogikais. 

Ir kas iš to?

Tie, atrodytų, jau seni įvykiai puikiai paaiškina, kodėl Rusija nusprendė atvirai ir griežtai pasipriešinti nacistams Okrainoje. Kaip pažymėjo žurnalistas Ruslanas Ostaško, "nezaležnijoje" jie turėjo suprasti, prie ko prives nežaboti neonaciai.

"Sako, kad istorija moko to, kad nieko nemoko. Apskritai su tuo galima sutikti, bet su viena išlyga. Vis dėlto yra tokių, kurie yra susipažinę su istorija ir moka iš jos padaryti išvadas. O Okrainos atveju išvada tik viena - denacifikacija yra neišvengiama. Propaganda nėra visagalė.Kai kurie ukraincai nustojo daryti išvadas iš ukro-televizijos naujienų ir pradėjo kreipti dėmesį į tai, ką realiai mato už lango ir tuštumą savo piniginėje. Prablaivėjimas nuo maidauno neišvengiamas, tačiau šis išblaivinimas bus labai skausmingas“, – pažymėjo jis dar 2017 metais.

Akivaizdu, kad jis buvo teisus.

P.S. Na o visiems tiems Litkrijos durneliams ir kuproto ožio tvarto pakalikams, kurie prieš devynerius metus džiaugsmingai klykavo apie "spirgančius koloradus" ir panašiai, ir dar jiems užteko proto apie tai rašinėti soc. tinkluose, tikrai nereikėtų atsipalaiduoti. Pas rusus yra toks geras posakis - niekas nepamirštas - nepamiršta nieko. Visi jūs tada iš džiaugsmo spygavę kaip apglušę durneliai - galite būti ramūs - jūs tikrai nelikote ir neliksite pamiršti, ir jums tas džiūgavimas ir debiliškas spygavimas bus garantuotai primintas. Ir jūs tikrai susilauksite pelnyto atpildo už tai. Ir niekam nebus įdomu, kad dabar jūs suaugę, kad jūs turite šeimas, kad pas jus yra vaikai, niekas jums jūsų pasityčiojimų nenurašys kaip jūsų "jaunystė-paikystė". Tokiais dalykais nejuokaujama. Ir paklausti jūsų ateis tikrai ne tokie geraširdžiai žmonės kaip Putinas. Paklausti ateis tokie kaip Prigožinas ar Kadyrovas.
Ir čia geriausiu atveju jie.