Žmogus neturi nieko bendra su klimato kaita

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-05-22 21:18:00, skaitė 603, komentavo 19

Žmogus neturi nieko bendra su klimato kaita

Fašistinė idėja, kad žmogaus veikla sukėlė klimato kaitą ir padaugėjo stichinių nelaimių, nėra tiesa. Už tai ją fašistai ir stumia. Nekenčia jie paprastų žmonių, save išrinktaisiais laiko.

Visuotiniam atšilimui įtakos turi natūralaus vandenilio degazavimas ir kalio izotopo irimas. Tokį sprendimą dėl sudėtingų Eurazijos ekonominės integracijos, modernizavimo ir konkurencingumo klausimų priėmė Rusijos mokslų akademijos (RAS) Mokslo taryba. Rusijos mokslų akademijos Mokslo taryba sudėtingais Eurazijos ekonominės integracijos, modernizavimo ir konkurencingumo klausimais aptarė natūralaus vandenilio degazavimo ir kalio izotopo skilimo įtakos globaliems ir lokaliniams klimato procesams tyrimų rezultatus ir priėjo prie išvada, kuri visiškai prieštarauja pasaulinei tendencijai dėl klimato kaitos kaltinti žmones.

„Skelbiame Rusijos mokslų akademijos Mokslo tarybos sprendimą, priimtą diskutuojant apie du mokslinius atradimus, kurie radikaliai pakeičia mūsų supratimą apie globalinio atšilimo priežastis ir mechanizmus“, – rašo Tarybos pirmininkas, buvęs Rusijos prezidento patarėjas, Rusijos mokslų akademijos akademikas Sergejus Glazjevas.

– Iš jų visų pirma išplaukia, kad pagrindinė vandenyno atšilimo ir Žemės įkaitimo priežastis yra kalio izotopo pašalinimas iš jo vidurių. Šio šilumos srauto galia yra 1 vatas kvadratiniam metrui, tai yra ketvirtadalis saulės spinduliuotės šilumos srauto. Tai yra daug daugiau nei šiltnamio efekto, su kuriuo žmonija bando kovoti milžiniškų išlaidų kaina be realių rezultatų, poveikis. Savo ruožtu pagrindinė vietinių klimato nelaimių priežastis, tęsia Sergejus Glazjevas, yra didėjantis natūralaus vandenilio išmetimas, veikiamas besikeičiančių Mėnulio ir Saulės traukos jėgų, dėl kurių susidaro ozono skylės.

Dėl to kylanti temperatūra ir ozono maišymasis su vandeniliu yra pagrindinė miškų ir stepių gaisrų priežastis. Įskaitant tuos, kurie atsirado neseniai.

Šis atradimas visiškai paneigia Monrealio protokolo koncepciją, kurio įgyvendinimas sugriovė ištisus chemijos pramonės subsektorius, neturėdamas jokios įtakos ozono skylių dydžiui, kuris tik didėjo“, – priduria Rusijos akademijos akademikas.

Rusijos mokslų akademijos akademikas cituoja mokslinės tarybos rekomendacijas, tarp kurių yra informacijos apie tyrimų rezultatus rengimas Rusijos prezidentui su moksliniu būtinų priemonių nacionalinio saugumo ir tarptautinių santykių srityje pagrindimu, įskaitant Monrealio protokolo ir Paryžiaus klimato susitarimo klausimus.

Rusijos mokslų akademijos Mokslo taryba nusprendė kalbėti apie neekonominius klimato kaitos veiksnius rugsėjo mėnesio tarptautinėje klimato konferencijoje JAE.

Dabartinė pasaulinė tendencija yra klimato kaita kaltinti žmogaus veiklą, dėl kurios išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Toks požiūris jau veda prie pasaulinės ekonomikos restruktūrizavimo ir energetikos krizių, nes Vakarų šalys siekia paspartinti perėjimą nuo importuojamo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos šaltinių.

P.S.

Puikus išaiškinimas, turint omenyje, kad "Greenpeace" teroristai jau išvyti iš Rusijos Federacijos ("Greenpeace" organizacija yra uždrausta).

RUSIJA-PIRMYN!