Ką žmonėms davė socializmas?

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2023-05-27 17:22:00, skaitė 1304, komentavo 90

Ką žmonėms davė socializmas?

Arba  trupinėlis šviesos ir kitokios tiesos ant nuodingos lanzberginės saulės spindulių nuplikytų smegenų. Ką žmonėms davė kapitalizmas pajutp visi per pastaruosius 33 metus. Jeigu atsakyti iš esmės, tai atsakymas į šį klausimą reikalauja išsamios diskusijos. Čia žemiau pateikiami tik pagrindiniai dalykai. 

Socializmas pavertė realybe tai, apie ką anksčiau buvo tik svajojama:

-  Socializmas padarė žmones tikruoju kolektyviniu šalies šeimininku;

- Socializmas išlaisvino žmogų nuo visų išnaudojimo formų;

- Socializmas likvidavo klasines, luomines, dvarines, rasines, tautines ir kitokias privilegijas bei apribojimus, užtikrino realią socialinę lygybę;

- Socializmas sukūrė iš esmės naują demokratijos tipą, kuris kiekvienam piliečiui atvėrė galimybę praktiškai dalyvauti tvarkant ir valdant gamybinio  kolektyvo, miesto ir visos visuomenės reikalus;

- Socializmas garantavo darbą pagal specialybę visiems galintiems dirbti, panaikino nedarbą, ubagystę ir skurdą;

– Socializmas atvėrė visiems be išimties piliečiams galimybę įgyti nemokamai išsilavinimą ir pasiekti pasaulinės kultūros aukštumas;

- Socializmas padarė nemokamu ir viešai prieinamais medicininę pagalbą, socialinę apsaugą, komfortiško būsto gavimą;

- Socializmas pagrindiniu uždaviniu iškėlė visapusiškai harmoningos asmenybės ugdymą ir tikslo siekimą, tuo pačiu sistemingai šį uždavinį įgyvendino;

- Socialializmas pasiekė stabilų gamybos ir gerovės augimą, išlaisvino žmogų nuo nerimo dėl rytdienos, suteikė jam pasitikėjimą ateitimi;

- Socializmas faktiškai suformulavo ir nuosekliai įgyvendino taikos ir tautų bendradarbiavimo politiką.

Skirtumus objektyviai gali vertinti tik tie, kas jau gyveno abiejose santvarkose o ne gime jau kapitalistinėje ir nėra mate socializmo, o tik prisiklausę šizoidinių kliedesių, apmokamos propagandos apie socializmo blogį. Visiškai atsipę ir atviri idiotai kliedi apie komunizmą, kurio iki šiol dar niekur nėra buvę šioje planetoje, išskyrus labiausiai prie to priartėjusias laukinių bičių, skuzdėlių, termitų ir panašių gyvių kolonijas, kurios dirba bendram reikalui ir joms nereikalingi pinigai. 

Atakaitymai iš darbo užmokesčio socializme:

Pajamų mokestis (maks)                                 - 13%

Viengungio mokestis:      

Nevedę vyrai 20 - 50 metų;

Ištekėjusios bevaikės moterys 20 - 45 metų   - 6%
Profsąjungos nario mokestis                           - 1% 

Viso:                                                                - 20% 

Papildomai:

Komjaunuoliai                                                  - 1,5%

Komunistų partijos nariai                                 - 3%

Maksimalus atskaitymas iš vienišo nepartinio, nekomjaunuolio TSRS piliečio algos - 20%. 

Taigi, “totalitarinėjė”, “barbariškoje” ir panašiai epitetais debilų vadinamoje socialistinėje santvarkoje nepartinis šeimą turintis pilietis sumokėdavo 14% mokesčių valstybei iš darbo užmokesčio.  1% profsąjungos mokestis buvo visuotinis, nes visi dirbantieji buvo profesinių sąjungos nariais.

Na o kiek gi atskaičiuoja mokesčių kaptalististinėje sanavarkoje.

Pajamų mokestis - GPM                               -  20%

Sveikatos draudimas - PSD                          - 6,98%

Pensijų ir soc. draudimas                              - 12,52%

Viso:                                                              - 39,5%

Kapitalistinėje lanzberginėje, “nepriklausomoje” Litukrijoje nulupama net 40% nuo uždirtos algos, plius dar papildomai yra nulupamas 21% PVM už bet kokį pirkinį ar paslaugą. 

Taigi, realiai dabar iš kiekvieno Litukrijos piliečio yra nulupama 60,5% mokesčių. 

Realiai pragyvenimui paliekama tik 39,5% uždirbtų pinigų.

14% socializme ir 60,5% kapitalizme.

Minus 14% iš algos socializme ir plius nemokamas gydymas, mokslas, darbas, maistas be chemijos, maži komunaliniai kokesčiai, pigus kuras ir energija.

Minus 60,5% iš algos ir dar plius mokamas gydymas, mokslas, bedarbystė, cheminis ir GMO pašaras vietoj maisto, astronominiai komunaliniai mokesčiai, milžiniškos kuro ir energijos kainos. Plius vabalai maiste ir iškrypėliai valdžioje, plius visuotinė pederastizacija.

Neskaitant dar visokių paslėptų banko mokesčių už kiekvieną kortelės įkišimą ar pridėjimą, pervedimą ir panašiai.

Apie prievarta pervedamus užsienio okupantų bankams atlyginimus neverta net užsiminti, daugeliui tai jau yra normalu, kada užsienio bankininkai sprendžia kiek iš tavęs nulupti už priverstinai pas juos laikomus tavo prakaitų uždirbtus pinigus.

"Nepriklausomos" valstybės valstybinis bankas nesugeba ir nenori savo piliečiams atidaryti sąskaitų, varo į privačius vietinių ar užsienio buržujų bankus. 

Taigi džiaukitės gyvenimu pederastiniame Jevrosojūze, būdami okupuoti Pindostano NATO.

P.S. Tuoj galėsite džiaugtis dar viena naujove - neužilgo būsite šaikos parduoti lenkams ir galėsite džiaugtis naujais-senai lenkiškais panais, dvarponiais ir šlėktomis Žečpospolitoje-2. Ir prisidėti prie Litukrijos vėliavos dar porą spalvų iš apačios.