Algimantas Rusteika: Valstybinės vėliavų isterijos tęsinys

Autorius: Algimantas Rusteika Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2023-07-13 15:23:00, skaitė 503, komentavo 6

Algimantas Rusteika: Valstybinės vėliavų isterijos tęsinys

Kaip jau rašiau, Lietuvos šeimų sąjūdis birželio 28 d. kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl J.Ohmano LRT laidoje viešai pareikštos neapykantos, niekinimo ir menkinimo bei Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo pažeidimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje.

Pareiškimas buvo persiųstas Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūrai, kuri pavedė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariatui patikslinti gautą medžiagą. Liepos 5 d. gautas Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto antrojo PK 1-mojo veiklos skyriaus nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

Atsisakymas grindžiamas tuo, kad J.Ohmano (cituoju): "išsakytuose žodžiuose neįžvelgiama raginimo tiesiogiai kurstyti kitus asmenis niekinti, menkinti, įžeidinėti, diskriminuoti tam tikrą žmonių grupę". Teigiama, kad (cituoju): "Šiuo atveju neįžvelgtina LR BK 170 str. numatytų požymių, t.y. nėra duomenų, kad šiuo atsakymu siekta kurstyti smurtą, nesantaiką prieš žmonių grupę."

Žodžiu, nuomonė ir tiek. Už ją "valstybinės religijos " aktyvistai niekada nebaudžiami. O visuomenės dauguma, pasisakanti prieš genderizmą - visada baudžiama.
Atsiverčiame LR Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 dalį ir skaitome: "Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų."
Kas moka lietuviškai, perskaitys - įstatymo straipsnyje aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta, kad viešas niekinimas, neapykantos skatinimas ir tyčiojimasis yra nusikalstama veika nepriklausomai nuo to, ar tuo siekiama kokių nors tikslų.
Toks tikslas, kurstymas diskriminuoti žmonių grupę, t.y. viešas raginimas apriboti žmonių grupės teises ir laisves dėl pažiūrų yra tik viena iš šiame straipsnyje numatytų nusikalstamų veikų. Kurstymo diskriminuoti buvimas ar nebuvimas neatleidžia nuo atsakomybės už tyčiojimąsi, niekinimą ir neapykantos skatinimą.
Todėl nebuvimas J.Ohmano "žodžiuose tiesioginio (o netiesioginio, matyt, būta, jei jau taip rašoma? A.R.) raginimo tiesiogiai kurstyti kitus asmenis niekinti, menkinti, įžeidinėti, diskriminuoti tam tikrą žmonių grupę" neatleidžia ir negali atleisti nuo atsakomybės už paties kalbėtojo aiškiai išreikštą tyčiojimąsi, niekinimą ir neapykantos skatinimą.

Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą tik todėl, kad viešai žmonių grupę niekinęs, tyčiojęsis ir skatinęs neapykantą asmuo tiesiogiai neragino kitų asmenų šią žmonių grupę diskriminuoti, neturi jokio pagrindo ir turi būti panaikintas.

Todėl Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto antrojo PK 1-mojo veiklos skyriaus 2023-07-05 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą įstatymų nustatyta tvarka apskųstas Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūrai.

Apie eigą informuosiu.