Algimantas Rusteika: Tokioje visuomenėje, kiek ji permainų belauktų, jokių permainų nebus

Autorius: Algimantas Rusteika Šaltinis: https://minfo.lt/nuomones/stra... 2023-07-18 18:51:00, skaitė 580, komentavo 3

Algimantas Rusteika: Tokioje visuomenėje, kiek ji permainų belauktų, jokių permainų nebus

Matyte matau Jeruzalės prokuratoriaus, reicho, LTSR ar LR kokį nors „valstybės vyrą“: taigi viskas gerai, žmonės, tiesiog kai kurie nutarimai netobuli, bet mes juos patobulinsim! Bet tvarka mūsų visų gerovei ir tvarka turi būti! Argi norit betvarkės?

Galimybių pasai ir trėmimų trojkų nuosprendžiai buvo pagal taisykles, fiurerį patvirtino kancleriu pagal taisykles, niekieno nerinktas tapo „valstybės vadovu“ pagal taisykles.

Nacionalines valstybes ir tautas, šeimas ir šimtametes tradicijas sunaikins ir civilizaciją ištirpins migrantų antplūdžiuose pagal taisykles, kurias pataisys taip, kaip reikės..

Tai Jėzus Kristus buvo ne pagal taisykles. Vasario 16-ji, kovo 11-ji buvo ne pagal taisykles. Visi didieji pasaulio ir mūsų gyvenimo įvykiai, lemtingos permainos buvo ne pagal taisykles. 

Kai sugalvotos taisyklės tampa aukščiau už žmogiškumą, šeimos vertybes, gyvenimo prasmę ir sveiką protą, ateina rutina, stagnacija, kūdros ramybė, dumblių laimė ir visuomenės mirtis.

Žmonės, fanatiškai besilaikantys taisyklių, kurių dar net nėra, bet jos įteigtos per žiniasklaidą kaip mąstymo modeliai ir pageidautini elgsenos stereotipai - beviltiški.

Aklai, negalvodami paklūstantys, kada reglamentavimų visiškai nereikia, situacijoje, kada taisyklės absoliučiai beprasmiškos ir nemokantys savarankiškai susivokti ir priimti sprendimo - beviltiški.

Nustatymai aukščiau sveiko proto, seniai neturintys nieko bendra su visuomenės sutartimi, kurių laikymasis yra tapęs pasąmoniniu įpročiu ir elgsenos pagrindu - orveliškos visuomenės ženklas. 

Žmonėms priešiškas ir juos niekinantis, globalizmo finansuojamas diktatūros aparatas savo valdomų menkystų rankomis kasdien štampuoja vis naujas ir naujas taisykles, draudimus, tvarkas ir baudas. 

Aklas, bukas žmonių paklusnumas taisyklėms, tapęs įpročiu, kai jos absoliučiai nereikalingos - visų valdžių, diktatūrų ir autokratijų svajonė. 

Nes kam ta sąžinė ir protas, laisvas apsisprendimas, reikalaujantis atsakomybės, jei galima būti tik aklu vykdytoju, sraigteliu? Juk taip patogu! Ir svarbiausia – nieko nereikia galvoti ir niekada nebūsi kaltas!

Šiaip tai net kariuomenėje, kare ne visada būtina laikytis įsakymų. Nes susiklosčius situacijai, kuri planuojant veiksmus nebuvo numatyta, jie gali tapti beprasmiški ir net kenksmingi. 

Ir karininkai, dalinių vadai apmokomi mūšyje elgtis pagal aplinkybes ir priimti sprendimus savarankiškai, atsižvelgiant į iškeltą užduotyje tikslą. 

Juk kaip miela aukoti tikslą dėl priemonės, prasmę dėl beprasmiškos rutinos! Apima toks fainas vergų saugumo, pasitenkinimo paklusus ponui jausmas!

Visuomenė, nesugebanti to suvokti, yra avių banda, kada atvėrus vartus iš tvarto niekas neišeina ir šeimininką pasitinka ėriukų tylėjimas.

Tokioje visuomenėje, kiek ji permainų belauktų, jokių permainų nebus. Tik naujos taisyklės ir nauji draudimai.