Ričardas Auglys. Vergų kalvė

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/rica... 2023-11-12 18:29:00, skaitė 607, komentavo 4

Ričardas Auglys. Vergų kalvė

Žmonių gyvenimus galima suskirstyti į kelias grupes. Pagrindinės, turbūt, bus trys. Pirmoji – biorobotai, jų dauguma. Antra grupė – veltėdžiai, jų truputį mažiau. Ir trečia grupė – žmonės, gyvenantys savo gyvenimą.

Pirmuosius ir antruosius labai gerai “išugdė” tarybinė santvarka. Joje galvoti nereikėjo, reikėjo vykdyti. Todėl užaugo biorobotų karta. Standartinė tarybinė šeima neturėjo galimybės užauginti sąmoningo, realiai mąstančio ir savimi mokančio pasirūpinti vaiko. Tarybinis pilietis vesdavo pilietę, abu gyveno pas tėvus ar viengungių bendrabutyje, gaudavo šeimyninį bendrabučio kambarėlį. Toliau dirbdami gamykloje ar ūkyje, susilaukdavo vaiko. Kadangi tarybinė santvarka “rūpinosi” žmogumi, tai ir vaiku imdavo “rūpintis” nuo lopšelio, iki profesinio mokymo įstaigos baigimo. O kur dar visokios antraeilės “rūpinimosi” programos, tokios kaip Komjaunimas ir partija… Tokio rūpinimosi dėka, daugumos piliečių sąmonė buvo pastatyta ant bioroboto programos, kur jie buvo padaryti paklusniais vykdytojais, be jokios alternatyvos. Tokie piliečiai neturėjo programos pavadinimu “sugalvok, įgyvendink ir iš to išgyvenk”. Todėl nustojus veikti tarybinei santvarkai, dauguma tokių žmonių tiesiog nebežinojo kaip toliau gyventi, nes jiems nebereikėjo eiti į darbą, kuriame viršininkas pirštu parodydavo, ką dirbti. Jie tikėjo valdžia, pareigūnais ir jais “besirūpinančiomis” instancijomis. Jie tikėjo, kad neva jie balsavimo būdu išsirenka sau valdininkus, kurie jais pasirūpins.

Ir, staiga, tie, kurie jais “rūpinosi” (išnaudojo, jiems nesuprantant), juos atstūmė. Atstūmė, ir paliko likimo valiai. Labai daug žmonių atsidūrė neviltyje. Kad neprasidėtų riaušės, buvo pasirinkta viena iš humaniškiausių suvaldymo formų – pramogų ir alkoholizmo programa.

Tarybinių biorobotų darbo specifika netiko Vakarų pasauliui. Tarybinis biorobotas nemokėjo dirbti sąžiningai ir kokybiškai, nes tarybinėje santvarkoje dauguma žmonių dirbo ne jiems malonų darbą, o tokį, kuriame buvo galima išgyventi pagal savo menką supratimą. Pramogų ir alkoholizmo programa pasiteisino. Biorobotai išnyko. Baigia išnykti ir antra grupė, tai veltėdžiai. Tų mažiau ir jie ne tiek pavojingi sistemai bei visuomenei. Manau, kad vakcinacijos pagalba suveiks ir tai grupei. Vakcinos nuo stebuklingos ligos taip pat buvo skirtingos, skirtingoms žmonių grupėms. Bet čia ne apie tai.

Pasaulio valdymo sistemose yra daug valdymo įrankių. Vienas iš žiauriausių – tai tiesioginis žmonijos sunaikinimas karu, epidemija ar nebaudžiamumu. Toliau eina alkoholis, narkotikai, ir t.t. Keičiantis pasauliui, turi keistis ir žmogus. Toks, koks jis buvo aname, sename, industriniame pasaulyje, į šį ateinantį, poindustrinį, nebetiks. Teks persitvarkyti arba išnykti, o tam pajungta labai neskaudi rūšiavimo programa. Galima sakyti, kad tai nauja humaniško sunaikinimo programa. Galėčiau ją pavadinti “valgyk, gerk ir mirk”.

Maistas. Rūšiavimo programai panaudojamas dar vienas ginklas, tai maistas. Daugmaž visame maiste yra pridėta cheminių medžiagų, kurios pagreitina mirtį. Kuo sąmoningesnis žmogus, tuo švaresnį maistą naudoja. Kuo mažiau sąmoningumo, tuo mažesnės pajamos, tuo blogesnės kokybės maistas.

Kuo gi skiriasi tarybinės santvarkos žmonių valdymas nuo Vakarų pasaulio žmonių valdymo? Niekuo. Skiriasi tik valdymo įrankiai. Tarybinis žmonių valdymo įrankis buvo tiesioginis – smurtinis. Vakarų pasaulio valdymo įrankis yra hipnozė. Vergovė buvo tarybinėje santvarkoje, vergovė yra ir Vakarų pasaulyje. Vakarų pasaulis valdo žmoniją hipnozės pagalba. Hipnozė sudaroma iš materializmo puoselėjimo gyvensenos. Jei kaimynas turi namą su dešimčia langų, aš turėsiu su dvylika, ir t.t. O tam, kad tai turėtumei, reikia pinigų. Kad jų būtų, esi priverstas dirbti. Ir kad tai pasiektų, žmonės dirba nemėgstamą darbą po labai daug valandų ir be gerų atostogų, dirba ir kenksmingose sąlygose. Ir tai niekuo nesiskiria nuo tarybinės vergovės Tik sąmoningi žmonės, auginti sąmoningų tėvų ir senelių, turi gerą pagrindą po kojomis. Turi gerą savimonę, pasaulėžiūrą ir moka savimi pasirūpinti.

Kaip jūs manote, kodėl valdžios klerkai puola šeimas, kuriose tėvai nori auklėti savo vaikus? Todėl, kad namuose augintas vaikas niekada nebus sistemos vergas. Nebus biorobotas.