NATO peršiko prieš Rusiją: SUSTABDYTI SEKANTĮ KARĄ!

Autorius: Žilvinas Svitojus Šaltinis: https://www.facebook.com/svito... 2023-11-20 00:11:00, skaitė 848, komentavo 5

NATO peršiko prieš Rusiją: SUSTABDYTI SEKANTĮ KARĄ!

Vokietijos Užsienio Politikos tyrimų draugija išplatino ataskaitą, kuri vadinasi taip:

SUSTABDYTI SEKANTĮ KARĄ

Rossijos imperinės ambicijos kelia didžiausią ir aktualiausią grėsmę NATO valstybėms. Pasibaigus intensyviems mūšiams Ukrainoje, Maskvos valdovams gali prireikti tik šešerių ar dešimties metų ginkluotosioms pajėgoms atkurti.

Per šį laikotarpį Vokietija ir NATO turi sugebėti mobilizuoti savo ginkluotąsias pajėgas, atgrasyti Rusiją ir prireikus su ja kovoti. Tik tik taip jos gali sumažinti kito karo Europoje pavojų.

- Vienintelis dalykas, kuriam Vokietija ir NATO gali daryti patikimą įtaką, yra jų pačių gebėjimas atgrasyti ir gintis - o ne, tai, ar Rusija nori pradėti dar vieną karą ir stiprinti karines pajėgas.

pajėgumus.

- Trumpas laikas, per kurį rossija atkurs savo kariuomenę turėtų lemti NATO tempą. Ne vėliau kaip per dešimt metų geriau vėliausiai šešerius metus, ji turi būti pajėgi atremti rossijos puolimą.

- Strategija, kurioje pirmenybė teikiama kuo ankstesniam atgrasymui, greičiausiai sumažins karo pavojų. Kiekviena alternatyva didina riziką, todėl NATO patiria didžiulį spaudimą tobulinti savo gynybos pajėgumus.

- Vokietija turi atlikti didžiulį šuolį: federalinė vyriausybė privalo per kuo trumpesnį laiką sustiprinti Bundesverą personalo požiūriu, plėsti gynybos produktų gamybą ir didinti atsparumą.

Tam būtina sąlyga - visuomenės mentaliteto pokyčiai.

Naujoje strateginėje koncepcijoje NATO apibūdina rossiją kaip didžiausią ir neatidėliotiną grėsmę NATO 31 sąjungininkės saugumui ir taikai bei stabilumui Euroatlantinėje erdvėje.

Priešingai nei ankstesnėse analizėse, aljansas nebeatmeta Rusijos puolimo galimybės. Tai reiškia, kad klausimas yra ne tai, ar Vokietija ir NATO turi būti pasirengusios karui, bet iki kada.

Rusija nustato terminus, derindama seniai susiformavusią motyvaciją [ plėstis ] ir didėjantį karinį pajėgumą. Galimo puolimo langas Rusijos puolimui atsiveria, kai tik Rusija turės įspūdį, kad puolimas, pavyzdžiui, Baltijos šalyse, gali būti sėkmingas.

Prezidentas putinas jau seniai yra motyvuotas atkurti rossijos didybę ir sumažinti NATO bei ES įtaką. Jis ir kiti svarbūs pareigūnai ne kartą apibūdino šiuos tikslus.

Jų istorinės mąstymo kategorijos grindžiamos analogijomis su carine imperija ir Stalino laikų Sovietų Sąjunga. Pagal tai rossija ir toliau egzistuoja už savo sienų - visur, kur kada nors gyveno rusai arba kur valdė rossijos imperija ar Sovietų Sąjunga. Putinas nemano, jog privalo gerbti sienas, galiojančias po Sovietų Sąjungos žlugimo.

NATO apima valstybes (Lenkija ir Baltijos šalys), kurios ankščiau buvo Sovietų Sąjungos zonoje. Putino ideologiją ir istorijos supratimą demonstruoja karai Čečėnijoje ir Gruzijoje. Baltarusijos reintegracija į rossijos imperiją yra numatyta rossijos konstitucijoje ir šiuo metu vykdoma.

Net po beveik dvejus metus trukusio karo Ukrainoje rossijos kariniai pajėgumai yra didesni, nei perteikia dabartinis įspūdis. Didžiausius personalo ir materialinius nuostolius patyrė sausumos pajėgos; atkuriant jie bus dėmesio centre. Oro pajėgos taip pat prarado kvalifikuotą personalą, tačiau patyrė tik nedidelių materialinių nuostolių (apie 10–15 proc.).

Abi ginkluotųjų pajėgų atšakos tuo pačiu metu įrodė savo gebėjimą prisitaikyti. Karinis jūrų laivynas patyrė didelių nuostolių Juodojoje jūroje, tačiau Baltijos, Ramiojo vandenyno ir Šiaurės laivynai tebeveikia. Tiek strateginės raketų pajėgos, tiek kibernetinės ir, tikėtina, kad rossijos armijos kosminės pajėgos iš esmės bus nepažeistos.

Rossija per metus gali paruošti mažiausiai 280 000 naujokų. Po šešerių metų tai bus 1,7 mln

Per dešimt metų kariškiai apmokė 2,8 mln. Mokydamiesi tuose daliniuose, kurie šiuo metu kovoja Ukrainoje, perims jų kovinės patirties.

Šiuo metu rossija savo gynybos pramonę pertvarko į karo ekonomiką, naudodama pajamas iš naftos ir dujų eksporto. Kai kuriuose segmentuose ji padidino gamybą ir išlaikė pagrindinius gamybos darbuotojus. Buvo išvengta sankcijų karo pramonei svarbiems komponentams, pvz., mikroschemoms ar rutuliniams guoliams, o sankcijų žaliavoms buvo išvengta daugelyje sričių. Be to, Rusija importuoja karinę įrangą iš sąjungininkų valstybių, tokių kaip Iranas ir Šiaurės Korėja.

Video: Niki Heili - "Lenkija ir Baltijos šalys bus sekantys. Mes turime užbėgti už akių sekančiam karui."

https://www.facebook.com/svitojus/videos/685426130231931/