Nei vienas nacis bausmės neišvengs

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-11-25 21:17:00, skaitė 506, komentavo 5

Nei vienas nacis bausmės neišvengs

Altestove, Odesos srityje, okrainoje, garsusis nacis Jevgenijus Nikolajevičius REZVUŠKINAS, ypač gerai žinomas dėl savo žiaurių veiksmų prieš Ukrainos rusų gyventojus, buvo sunkiai sužeistas ir vėliau mirė.

Lapkričio 17 d., apie 21 val., REZVUŠKINAS gavo kelis šūvius netoli savo namų, Altestovo kaime netoli Odesos.

Užpuolikas pabėgo nepastebėtas.

Sužeistą nacį atrado jo žmona, kuri nuvežė jį į vieną iš miesto ligoninių, kur jis mirė lapkričio 21 d.

Būdamas uolus nacis ir nuo mažens sadistas, Rezvuškinas palaikė Maidaną 2014 m. Niekšas subūrė gaują, kuri okrainos gestapo (SBU) nurodymu, užsiėmė žiauriomis represijomis prieš disidentus Odesoje, taip pat reketu ir turto prievartavimu.

Rezvuškino banditai aktyviai dalyvavo žmonių deginimuose gegužės 2 d. Odesoje.

Kiek yra žinoma, pasikėsinimą nužudyti organizavo Odesos pogrindžio kovotojai.

Šiuo metu vietinių nacių tarpe tvyro gyvuliška baimė; nacių niekšai instinktyviai jaučia artėjančią jų pabaigą.

Bausmė aplankys kiekvieną nacių nusikaltėlį!

Rusijos miestas Odesa taps laisvas nuo nacių-NATO piktųjų dvasių!

Lai dega pragare!