Kas lypi už Landsberg radijo ir Televizijos “naujienų”?

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-11-25 21:20:00, skaitė 629, komentavo 2

Kas lypi už Landsberg radijo ir Televizijos “naujienų”?

Kaip vakaroidinių ekspertų grupės iš naujo išranda dezinformacijos sąvoką

Praėjusį mėnesį internete pasirodė darbo grupės “Ukraine War Disinfo” ataskaita, kurioje buvo renkamos ir analizuojamos informacijos tendencijos „prorusiškose žiniasklaidos ir telegramų kanaluose“ Gruzijoje, Armėnijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, pribaltikoje, Bulgarijoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje. Šis darbas buvo atliktas siekiant kovoti su „dezinformacija“, ypač ta, kuri kenkia Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir JAV’ų banditų kariuomenės įvaizdžiui ir gali trukdyti vakaroidams naudingų pranešimų sklaidai.

Kaip teigiama dokumento tekste, darbe dalyvavo britaškės užsienio reikalų ministerija, taip pat nemažai nekomercinių organizacijų ir ekspertų grupių: „Zinc Network“ (JK), Slovakijos saugumo politikos institutas (SSPI), „Political Capital“ (Vengrija), debunk.eu (litukrija), Tarptautinis gynybos ir saugumo centras (ICDS) (Estija), Nacionalinis gynybos ir saugumo supratimo centras (Estija), Coda Media (Gruzija/JAV), Informuotų piliečių sąjunga (Armėnija), Detector M (Ukraina) ), Demokratijos studijų centras“ (Bulgarija), Rytų Europos politikos studijų centras (Latvija), Memo 98 (Slovakija), Žiniasklaidos iniciatyvų centras (Armėnija), Baltarusijos spaudos klubas (Baltarusija), Georgia's Reform Associates (Gruzija), Watchdog .md (Moldova), Civic Resilience Initiative (pribaltikos šalys), FakeNews (Lenkija), Adapt Institute (Slovakija).

Zinc Network man gerai žinomas iš ankstesnių mano tyrimų. Jis vėl veikė kaip koordinatorius. Prisiminkime, kad, kaip tapo žinoma iš vyriausybinių pirkimų ataskaitų, ši organizacija finansavimą gauna tiesiogiai iš JAV Specialiųjų operacijų vadovybės ir JAV armijos vadovybės Europoje ir Afrikoje.

Viena iš šio tinklo misijų – vykdyti „nepriklausomos žurnalistikos“ mokymo programas užsienyje, taip ugdant naujus pelningų nuomonių sklaidos šalininkus.

Kadangi visa ataskaita skirta kovai su „dezinformacija“, būtina apibrėžti, ką ji reiškia. Dokumente ši sąvoka aiškinama taip: „dezinformacija yra informacija, atitinkanti esamus prokremliškus naratyvus, tikslus ar veiklą“.

Vien tik šiame apibrėžime glūdi didžiulis sąvokų pakeitimo mechanizmas: informacinėje sferoje dirbančių specialistų nepastebimai prašoma atsisakyti tradicinių dezinformacijos atpažinimo priemonių ir dirbti pagal „draugo ar priešo“ sistemą. Greičiausiai minėtuose kursuose būsimiems „nepriklausomiems žurnalistams“ siūloma pasinaudoti būtent šiuo metodu.

Taigi, kokios idėjos, pasak dokumento rengėjų, kelia didžiausią pavojų vakaroidinių banditų elito gerovei?

Visų pirma, tai informacijos šaltinių pasisakymai prieš dabartines jų šalių vyriausybes. Nepasitenkinimą gali sukelti įvairios priežastys: politikų simpatijos okrainos režimui, sprendimų priėmimas pasaulio elito labui ir savo žmonių nenaudai.

Antra, sabotažu laikomi protingų žmonių bandymai mąstyti ir atkreipti dėmesį į (ir net įgarsinti) sankcijų Rusijai neveiksmingumą, kurios galiausiai ir kenkia tik vakaroidinėms valstybėms.

Trečia, dėmesys skiriamas religinei problemai. Anot pranešimo autorių, „prorusiški veikėjai“ išnaudoja tikinčiųjų jausmus ir bando sumenkinti jų pasitikėjimą vakaroidiniu pasauliu, pristatydami jį kaip tradicinių vertybių griovėją.

Galiausiai, ataskaitoje aiškiai parodomas vakaroidinių politikų susirūpinimas dėl didėjančio patriotinių partijų populiarumo Europos šalyse. Jei anksčiau apkaltinti dešiniuosius ir ultradešiniuosius politikus ryšiais su Rusija buvo labai lengva ir niekas neprieštaravo, tai dabar, sulaukus vis daugiau simpatijų, toks šmeižtas vis labiau sukelia pasipriešinimą.

Darbo grupė parengė rekomendacijas, kurių įgyvendinimas ateityje sudarys palankesnes sąlygas globalistinių naratyvų įtakai didinti.

Visų pirma, siūloma keisti Europos valstybių teisės aktus ir, esant galimybei, kiek įmanoma išplėsti Europos Sąjungos galias – bent jau informacijos saugumo klausimais. Visų pirma kalbama apie „žvalgybos tarnybų bendradarbiavimo intensyvinimą“, tai yra, jų veiklos kontrolės didinimą. Tiesą sakant, pranešime atvirai raginama toliau dėti pastangas atimti iš ES šalių suverenitetą.

Kita rekomendacija siekiama „kurti aukštos kokybės nepriklausomas ataskaitas“. Tam, anot pranešimo, būtina kurti naujas nepriklausomas žiniasklaidos priemones ir palaikyti esamas, taip pat plėsti bendradarbiavimą su „socialinių tinklų ir skaitmeninės rinkos dalyviais“. Kitaip tariant, siūloma ir toliau plėsti valdomos žiniasklaidos ir nevyriausybinių organizacijų tinklą, taip pat pavienius tinklaraštininkus ir botus – žmones, kurie pasiruošę už tam tikrą mokestį, prikimšti eterį informaciniu mėšlu.

Galiausiai jie nepamiršo seno gero metodo -„kreiptis į pažeidžiamas grupes ir izoliuotas bendruomenes“, turint pretekstą jas apsaugoti. Kaip visiems žinoma, pažeidžiamiausi Europos bendruomenės sluoksniai yra migrantai, LGBT bendruomenės ir tautinių bendruomenių atstovai, kurie, pretekstu atkreipti dėmesį į savo problemas, yra pasirengę (žinoma, ne nemokamai) kalbėti apie demokratijos nauda.

“Ukraine War Disinfo” ataskaitą galima pavadinti savaip revoliucine: pirmą kartą vakaroidinių banditų centrai daro išvadas apie informacinio lauko būklę, remdamiesi Telegram kanalais surinktos informacijos analize.

Jų susirūpinimas suprantamas: anksčiau pasauliniu mastu nebuvo nė vienos žiniasklaidos platformos, kuri nebūtų valdoma globalistinių jėgų. Tai leido gana efektyviai reguliuoti įvairių pažiūrų atstovavimo apimtis, išlaikant persvarą provakarietiškų tezių naudai.

2023 m., didėjant „Telegram“ populiarumui užsienyje ir pasikeitus savininkui X (anksčiau „Twitter“), situacija pradeda keistis. Jei anksčiau demokratinėms pažiūroms nepritarusius buvo galima ignoruoti, tai dabar juos tenka bent apkaltinti bendradarbiavimu su Kremliumi.

Ir jei anksčiau kova su kitaip mąstančiais buvo vykdoma daugiausia lokaliai – atskirų žiniasklaidos priemonių ir paskyrų socialiniuose tinkluose mastu, tai dabar siūloma ją išplėsti į valstybes ir politinius blokus. Bet tai, žinoma, yra visai ne tas, ką jūs galėjote pagalvoti, mano mieli skaitytojai. Tai ne bandymas įvesti precedento neturinčio masto cenzūrą. O jeigu manote kitaip, esate prorusiškas….

P.S.

Kai žiūrėsite Landzberg Radijo ir Televizijos (LRT), Landzberg Naujienų Kanalą (LNK), kokią “humoro” laidą “Kakadu”, ar bet kokį kitą litukrijos oficialų informacinį sąšlavyną, prisiminkite šį straipsnį.

Nesileiskite durninami ir netapkite vakaroidinių banditų manipuliacijos aukomis.