Nepriimkit į savo judėjimus neaiškių tipelių, ateinančių iš niekur, iš gatvės, perbėgėlių...

Autorius: Mindė Šaltinis: https://www.facebook.com/profi... 2023-12-31 04:03:00, skaitė 1455, komentavo 11

Nepriimkit į savo judėjimus neaiškių tipelių, ateinančių iš niekur, iš gatvės, perbėgėlių...

Simonas KROYDONAS

December 29, 2023

Vitas Tomkus, buvęs vienas iš dviejų įtakingiausių senų laikų žiniasklaidos magnatų, pažemino Algirdą Paleckį. Su savo draugeliu Audrium Butkevičium bandė perimti Šeimų Maršo propagandinį formatą ir nieko nepešė, o Šeimų Maršas kaip organizacija - subyrėjo.

Antras įtakingiausias to meto žiniasklaidos magnatas buvo Gedvydas Vainauskas. Trečias - Pilvelis, kuris valdė dienraštį LIETUVOS AIDAS.

Keistai su Lietuvos Aidu įvyko. Tai buvo vienas iš teisingiausių dienraščių. Pilvelis nupirko konservatoriui Sauliui Šalteniui priklausiusias 40 proc. akcijų ir valdė 80 proc. akcijų.

8 proc. akcijų priklausė JAV lietuviui Albinui Markevičiui, likusios - įtakingesniems konservatoriams. Vėliau įvyko dienraščio akcininkų susirinkimas, kuriame buvo sustabdyti stebėtojų tarybos įgaliojimai ir išrinkta nauja taryba.

"Lietuvos aido" stebėtojų tarybos nariais tapo A. Pilvelis, Tėvynės sąjungos iždininkas Ramūnas Garbaravičius ir dienraščio "Respublika" žurnalistas Aurimas Drižius.

A. Pilvelis atleido Rimantą Varnauską ir "užsiėmė kolektyvo formavimu", nieko jam nesigavo, todėl galima padėkoti Aurimui Drižiui, įkūrusiam "Laisvą Laikraštį", kuris realiai ir yra LIETUVOS AIDAS tęsinys.

Konservatorių buvo valdoma Respublika, o socialdemokratams dirbo Gedvydas Vainauskas, kuris valdė Lietuvos Rytą. Tuo metu didžiausios Lietuvos kairiosios jėgos - Lietuvos komunistų partija ir Socialdemokratai, su Bronislovo Lubio palaiminimu, sudarė rinkimų koaliciją, kuriai vadovavo geras Lubio draugas Algirdas Brazauskas, o vienas iš finansinių donorų buvo Mažeikių Naftos direktorius Gediminas Kiesus.

Kol Konservatorių rinkimines programas milijonu vokiškų markių parėmė kontrabandininkas Niempčkė, Augūnas, Daktarų gauja, Daškinių gauja, Pastuškovas, Bielskis, Socialdemokratus finansavo Telšių Šilys per savo vietininką Algimantą Šiušį, kurio namo rūsyje Malūno gatvėje veikė nemažas sintetinių narkotikų gamybos fabrikas.

Vitas Tomkus labai gudriai sužaidė per savo pažystamą prostitutę-sąvadautoją Iriną Rezovą, kurios įsteigtoje prostitučių kontoroje lankydavosi kone pusė tuometinio Seimo socialdemokratų parijos narių, prokurorų ir teisėjų.

Prostitutėmis dirbo ir nemažai žurnalisčių, bei žurnalistikos, teisės studenčių striptizo šokėjų, kaip Pikul, Krysko su seserimi, Valentaitė, Bilotaitė, a.a. Jagelavičiutė, Asta Kuznecovaitė.

Pas jas, kaip klientas, lankydavosi ir Vytautas Landzbergis su Kaušpėdu, pakol vieną iš prostitučių Astą neįtaisė pas save anūko Gabrieliaus aukle.

Landzbergis, su vėliau susprogdintu Grainiu, įstūmė ragą verslininkui Jonui Urkai. Šis žmogus buvo prostitučių bordelio šeimininkas ir 1995 metais, per dabar jau mirusį akademiką Raimundą Rajecką, paskolino V. Landsbergiui 100 tūkst. JAV dolerių.

J. Urka, kaip V. Landsbergio skolos įrodymą pateikė 1995 metų gegužės 20-sios "paskolos sutartį", kurioje nėra tokioms sutartims būdingų rekvizitų - skolintojo ir skolininko adresų, asmens kodų.

Seimo nariai kreipėsi į Generalinį prokurorą, prašydami ištirti J. Urkos pateiktą paskolos raštelį bei oficialiai patvirtinti arba paneigti, jog tai yra klastotė. Viskas baigėsi tuo, kad pinigus Landzbergiui paskolinęs Urka buvo suimtas ir įkalintas, o pinigai pasisavinti. Urka kartu su Audriumi Butkevičiumi vienoj kameroj sėdėjo. Kameros vierchas buvo Udavų gaujos narys, imtynininkas.

Vėliau išaiškėjo nesutarimai tarp buvusių artimų bendražygių Vytauto Landzbergio ir Audriaus Butkevičiaus. JAV Lietuviai pradėjo skųstis per JAV ambasadą, kad Butkevičius nuolat reikalauja kyšių ir jie juos turi jam mokėti.

Amerikiečiai pasakė Lietuvos spec tarnyboms suimti kyšininką Butkevičių, kas ir buvo padaryta. Butkevičius amerikiečiams aiškino, kad jis buvo nuteistas dėl to, kad rinko duomenis apie V. Landsbergio bendradarbiavimą su KGB.

Nei jis tų duomenų rinko, nei ką darė. Jis tiesiog naglai reikalaudavo kyšių. Buvo kyšininkas, už ką jį suėmė ir pasodino.

Tuo tarpu, Landzbergis išsukęs Dušanskį nuo teisinės atsakomybės, išsukinėjo ir tokį Lileikį.

92 metų A. Lileikis buvo kaltinamas tuo, jog per nacių okupaciją būdamas Vilniaus apygardos saugumo policijos viršininku, nuo 1941 metų rugpjūčio iki 1944 metų liepos pasmerkė fiziniam sunaikinimui 75 žydus, iš kurių tik vienam pavyko išvengti mirties. Už praeities nuslėpimą A. Lileikis neteko JAV pilietybės ir buvo priverstas išvykti iš tos šalies. Jis pats savo kaltę neigė ir tvirtino dirbęs Lietuvos antinaciniam pogrindžiui.

Tuo metu išaiškėjo JAV Lietuvės Ritos Dapkutės ryšiai su KGB. Rita buvo dviguba KGB ir FBI agentė. Dapkutė aiškino, kad 1990 metais jai dirbant Aukščiausioje Taryboje, KGB bandė ją užverbuoti ir siūlė už tai pinigus, tačiau ji iš karto kreipėsi į Lietuvos saugumą, kur jai buvo patarta nenutraukti ryšių, bet apie tai nuolat pranešti.

Ji spėjo, kad KGB dabar gali turėti jos bylą, nes per pora mėnesių vykusį bendravimą, kurį stebėjo Lietuvos saugumo darbuotojas, informaciją ji teikė raštu.

Vėliau bendravimas su KGB netikėtai nutrūko. Pasak R. Dapkutės, informacija, kurią ji pateikdavo KGB agentui, buvo derinama su Lietuvos saugumu. Ji prisiminė, kad jos buvo klausiama apie Aukščiausios Tarybos apsaugos skyriaus vadą Artūrą Skučą, taip pat domimasi, kiek savanorių registruojasi į kariuomenę. R. Dapkutė atsisakė paskelbti ją verbavusio KGB agento pavardę.

Savo sutikimą KGB agentui teikti klaidingą informaciją R. Dapkutė aiškino tėvų įskiepyta neapykanta sovietinės santvarkos represinei struktūrai.

"Norėjau viską padaryti, kad jį pasodintų, naiviai tikėjau, kad Lietuvos saugumas jį sučiups ir įstatymiškai su juo susidoros", sakė to meto Vilniaus savivaldybės deputatė.

Esmė tame, kad tas KGB verbuotojas buvo Zingeris. Ji taip pat pripažino kalbėjusis su FTB agentu, kaip elgtis, jei bus verbuojama KGB, tačiau to bendradarbiavimu ji nelaiko, nes agentas yra geras jos draugas Amerikos lietuvis Andrius Eiva.

Ji pripažino, jog jai pačiai yra keista, kad tuomet jai buvo duotas leidimas Lietuvoje gyventi 10 mėnesių, nors prieš tai ji buvo sulaikyta bandant be leidimo išvykti iš Vilniaus ir už tai, kad į Lietuvą buvo bandyta įvežti nemažai religinės literatūros.

Dapkutė teigė niekaip negalinti to paaiškinti, o paaiškinti, galėtų jos draugės Armoškaitės tėvas kolekcionierius, kuris pasamdė Belecką, kad šis pavogtų ir atneštų jam milijoninės vertės paveikslus. Beleckas pasamdė banditėlius.

Vladas Beleckas, 25 metų Ivanas Kvaskovas, Artūras Daškovskis bei 21 metų Valdas Puodžiūnas įvykdė nusikaltimą.

Kunigas, poetas ir kolekcininkas R. Mikutavičius buvo nužudytas 1998 metų liepos 1-sios naktį. Dar gyvas kunigas buvo įmestas į upę, žudikams įsukus jį į tinklą ir prikabinus asfalto plokštę. Paveikslai atsidūrė pas Armošką, o jo dukra Agnė taško kruvinai uždirbtus tėvo duotus pinigus.

Tomkus aiškina, kaip kalėjime būtų faina, jam Audrius Butkevičius pasakojo, kaip jam ten patiko, nors nuslepia, kad Butkė kalėjo raudonoje zonoje.

Manau jūs viską supratote, o čia jums ir video ištrauka, kaip Tomkus išsityčiojo iš trumpam paleisto ir vėl įkalinto Paleckio. Nepavyko Tomkui su Audrium Butkevičium periimti Šeimų Maršo, vienintelis Vaidas Lekstutis pasakė teisybę ir rinko parašus.

O Vaišvila su STT kurmiu Nendre Černiauskiene kur?

Jie tyliai įsiformino, Šeimos Maršo organizaciją, kaip partiją ir rinko iš žmonių pinigus, kuriuos išleido savo reikmėm.

Tai jums visiems pamoka. Nepriimkit į savo judėjimus neaiškių tipelių, ateinančių iš niekur, iš gatvės, perbėgėlių.

Mes visi, kurie realiai judam ir kažką darom, esame tampomi po teismus suiminėjami, kalinami arba tremtyje, dalis mūsiškių pradingę mįslingomis aplinkybėmis, mirę arba nužudyti.

Paleckis įkalintas, Šarkanas visų pamirštas, bet irgi buvo įkalintas už savo įsitikinimus, dalis psichiatrinėse ligoninėse.