Tautų kiršintojai ėmėsi Kazio Škirpos

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://sauksmas.lt/tautu-kirsi... 2016-07-18 05:17:09, skaitė 3079, komentavo 0

Tautų kiršintojai ėmėsi Kazio Škirpos

Kazys Škirpa mūsų tautos šviesulys, mūsų tautos pasididžiavimas. Jis – Lietuvos diplomatas, karinis, politinis bei visuomenės veikėjas, pirmasis Lietuvos kariuomenės savanoris, Generalinio štabo viršininkas, pulkininkas, pirmasis Lietuvos pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Lenkijai, Vokietijai, Lietuvių aktyvistų fronto įkūrėjas.

Dabar tautų kiršintojai jau kėsinasi ir į šio Lietuvos didžiavyrio šviesią atmintį, stengiasi ją išniekinti, atimdami pavadinimą iš jo vardu Gedimino kalno papėdėje pavadintos gatvės.

Tenka tik apgailestauti, kad tokia žema tautų kiršinimo veikla dabar užsiima  Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.

Po Lietuvos inkorporavimo į TSRS 1940 metais, žydų tautybės TSRS pareigūnai padarė labai daug skriaudų lietuvių tautai, todėl nei kiek nestebina, kad ir lietuviai jautė priešiškumą žydams. Kazio Škirpos pasisakymus apie žydus reikia vertinti būtent šiame kontekste.

Nereikia tyčiotis iš Lietuvių tautai nusipelniusių žmonių, tai nepadeda, tai tik griauna Lietuvos valstybės pamatus, normalius santykius tarp tautų. Todėl ir linkiu ponei Kukliansky užsiimti lietuvių ir žydų tautų santykių stiprinimu, o ne jų ardymų, istorinių žaizdų gydymu, o ne jų draskymu, neieškoti neaiškių dividendų vienai iš bendruomenių praeities tarpusavio skriaudose.