Neeilinis Delfi.lt portalo nusišnekėjimas - apie religiją ir reklamą

Autorius: Raimondas Navickas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2014-12-03 02:34:00, skaitė 5833, komentavo 1

Neeilinis Delfi.lt portalo nusišnekėjimas - apie religiją ir reklamą


LDiena.lt: Jeigu teismas du metus tąsosi su tokiais šūdniekiais - kokie jo šansai išspręsti rimtą klausimą?

Gal Reklamos įstatymą derėjo atsiversti? Reto kvailumo tekstas net Delfio standartais matuojant: Bažnyčia įgijo naują galingą ginklą: kentės, kas neįtiks? 

Jei Eglė Samoškaitė būtų bent atsivertusi Reklamos įstatymo 4 str. 2 d. 10 p, šio kvailo straipsnio nebūtų buvę.

Publicistė Eglė Samoškaitė graudinasi pati ir su visokių neišmanėlių ekspertų pagalba graudena skaitytojus dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo.

Kuriuo dizainerio Roberto Kalinkino kolekcijos reklama galutinai pripažinta prieštaraujanti visuomenės moralės principams, nes vaizdavo džinsuotą Jėzų ir balta suknele vilkinčią Mariją.

Tai tapo pretekstu įžūliam antikatalikiškam Delfio rašeivos išpuoliui. Ponia Eglė įgudusia ranka pripaišė visokių baubų ir šiurpuliukų, turinčių ne juokais nugąsdinti kvailiausią Lietuvos gyventojų dalį.

Didžia dalimi sutampančia su portalo Delfi.lt skaitytojų auditorija.

Mielajai Eglei kyla klausimai:

".. ar teisėjai gali išvesti moralės principus remdamiesi pliku faktu, kad 86 proc. žmonių išpažįsta kokį nors tikėjimą? Ar daugiau nei šimtas karštai tikinčiųjų, kurie pasiskundė R. Kalinkino reklama, gali diktuoti, kokie moralės principai bus įteisinti Lietuvos teisėje?"

Matyt, nelabai įsigilinęs į temą Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius irgi pažėrė perlų:

"... Lietuvos teismo sprendimas šiuo atveju yra anachronistiškas. Nors didžiumai visuomenės religija yra neaktuali, bet teismo sprendimas suponuoja, kad religija turėtų būti aktuali. Kitaip tariant, teismo nutartyje vos ne įvardinta, kad Lietuvos visuomenė vadovaujasi krikščioniškais, o gal ir katalikiškais, principais, kas yra mažų mažiausiai netiesa"

Dar vienos ekspertės pasisakymas:

"Vytauto Didžiojo universiteto docentė, Sociologijos katedros vedėja Milda Ališauskienė sako, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo nutartyje tarsi įtvirtino, kaip visuomenėje turėtų būti, o ne kaip yra. Jos teigimu, teismas pasakė tarsi savaime suprantamą dalyką, kad mūsų moralės ištakos kyla iš krikščionybės, tačiau nepasidomėjo esama visuomenės būkle.

"Teismas nusprendė, kad krikščionybė ir iš jos kilusi moralė yra svarbi. Be to, teigiama, kad reklama neatitinka geros moralės. O kas yra gera moralė? Ar gali būti bloga moralė? Kur yra riba tarp geros ir blogos moralės?“ - klausė M. Ališauskienė.

Mokslininkė pažymi, kad teismas savo nutartyje aiškiai pabrėžė, jog į Lietuvos vyskupų konferenciją kreipėsi beveik 100 tikinčiųjų, kurie buvo nepatenkinti R. Kalinkino kolekcijos reklama. Ji kelia klausimą, ar toks kiekis tikinčiųjų gali primesti moralės suvokimą visai visuomenei?"

--------------
Vienžo, tipinė Delfio situacija: kalbančių daug, įsigilinusių - nei vieno.

Jeigu bent viena kalbanti galva būtų bent pasivarginusi atsiversti jau nuo 2013-08-01 d. galiojančią Reklamos įstatymo redakciją, jie būtų sužinoję, kad tas reikalas dėl religinių simbolių panaudojimo reklamoje seniausiai nebėra joks visuomenės moralės klausimas.

Tokia reklama, kaip pono Kalinkino antikrikščioniškas "šedevras" seniai yra draudžiama įstatymu.

Cituoju tinginiams ir Delfio ekspertams du Reklamos įstatymo aktualios redakcijos straipsnius:

"2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

18. Religinis simbolis – atvaizdas, daiktas, grafinis ar rašytinis ženklas, kuris gerbiamas religinėje bendruomenėje kaip nurodantis į dievybę ar šventumą

4 straipsnis. Bendrieji reikalavimai reklamai

2. Reklama draudžiama, jeigu joje:

10) niekinami Lietuvoje įregistruotų religinių bendruomenių religiniai simboliai."

O dabar paaiškinkite man - apie ką šis kvailas Delfio straipsnis? Kokius blėnis postringauja tie vadinamieji ekspertai?

Gal jiems vertėtų įsigyti įprotį prieš komentuojant žurnalistės pakištą teismo sprendimą, kuriame pagal geriausiais mūsų teismų tradicijas vis dar nagrinėjama N metų senumo istorija, pasidomėti - kaip yra sureguliuotas šis klausimas aktualioje dabartyje?

Reklamos įstatymo aktualią redakciją rasite čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l…