Patriotizmo deficitas – sunkiausia Lietuvos valdžios liga

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://sauksmas.lt/patriotizmo... 2016-08-10 15:20:50, skaitė 1836, komentavo 0

Patriotizmo deficitas – sunkiausia Lietuvos valdžios liga

Aš manau, kad mūsų dabartinė valdžia yra absoliutus ligonis, absoliutus invalidas, pirmos grupės, priešmirtinėje stadijoje, ir jeigu tik šis ligonis gulės lovoje, savo negalioje, dar kelis metus, tai valstybės nebeliks. Aš turiu omenyje ir neįgalius mūsų ministrus, ir premjerą, ir prezidentę, ir daugumą sisteminių partijų. Pas juos daugybė negalių, bet didžiausia tarp jų yra pati baisiausia liga – patriotizmo deficitas.

49

Net iš savo komunistinės praeities jie išsinešė visą, kas ten buvo blogiausia

Nevardinsiu praėjusių komunistinių laikų valstybės vadovų ligų, jas visi žino, daugybę kartų jas narstė po kaulelį.

Anie Lietuvos vadovai buvo Maskvos marionetės, Maskvos vasalai, tai faktas, bet vis tiktai, jie buvo visa galva aukščiau už dabartinę Lietuvos valdžią, Briuselio vasalus ir marionetes. Menka patriotizmo ugnelė, vis tiktai, ruseno jų širdyse. Dabartinė Lietuvos valdžia kitokia, ji yra sunkiausioje patriotizmo deficito ligos stadijoje.

Briuselio, kaip ir Maskvos, tikslas buvo tas pats – „Tautų lydimo katilas“, kuriam vadovautų žydiškas elitas. Tai suprantama, nes komunistų tėvas Karlas Marksas ir Europos tėvas masonas Kudenchove Kalergi turėjo bendrą tikslą – pasaulinę Siono valdžią.

Anų laikų Lietuvos pirmas asmuo, Lietuvos komunistų partijos pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus, pavyzdžiui, net ir turėjęs ne lietuvę žmoną (jo žmona buvo žydų tautybės), buvo Lietuvos patriotas ir stengėsi, kad pramonės centrai būtų išmėtyti po visą Lietuvą, kad atvežtinė rusakalbė darbininkija nesikoncentruotų vien Vilniuje, kaip tai nutiko Latvijoje, Rygoje.

Dabartiniai Lietuvos vadovai, sergantys paskutine patriotizmo deficito stadija, susiruošė visus arabus ir negrus suvežti į Vilnių, kad jame galutinai sunaikinti Tarybiniais laikais ir per pirmuosius Nepriklausomybės dešimtmečius atkurtą lietuvybę.

Komunistinės išnaros, sulindusios į Lietuvos dabartinę valdžią, net ir savo mokytojų fone pasirodo, kaip menkystos, tautos, kuriai jie save priskiria, duobkasiai.

ES – masoniškas rasių ir tautų lydymo katilas

Šiandien Europos Sąjungoje jos sionistinis elitas iš visų jėgų kūrena rasių ir tautų lydymo katilą. Jie suorganizavo milijonų arabų ir negrų vežimą į Europą, į Lietuvą, pagal Kudenchove Kalergi planą, kad sunaikinti baltąją rasę ir sukurti iš europiečio pajuodusi hibridą, žemo intelekto „kiekybės žmogų“. Kartais šių fašistinių genetikų nusikalstami planai viešai iškeliami į paviršių, kaip tai prieš kelis mėnesius padarė Vokietijos finansų ministras Šoiblė, ėmęs atvirai kalbėti apie rasių maišymo naudą.

Ypatingai sunki Vidaus reikalų ministro Tomo Žilinsko patriotizmo deficito forma

T.Žilinskas – naujas liberalizmo epochos produktas, su ypatingai sunkia patriotizmo deficito ligos forma.

Pacituosiu, ką ponas V.Žilinskas kalbėjo (per televiziją liepos 19 dieną):

T.Žilinskas: „Ar tuos užsieniečius, migrantus, nuveža kas nors, pavyzdžiui, į Trakų pilį, parodyti, kokia didinga mūsų istorija, ar nuveža į Valdovų rūmus? (…) Manau, kad ne. Kita problema, Rukloje vos ne 70 proc. šeimų yra asocialios šeimos, tad kur mes juos integruojame? O koks yra užimtumas? Jeigu atstovai iš Darbo biržos atvažiuoja per savaitę du kartus? Kiek apskritai lietuvių įsidarbina per darbo biržą?“

Apie kokią „pabėgėlių“ integraciją kalbėjo T.Žilinskas? Visų pirma, jei tai pabėgėliai, tai pagal Ženevos konvenciją, pasibaigus konfliktui jų kilmės valstybėje, jie turi sugrįžti į savo tėvynę ir nėra jokio reikalo šių bemokslių ir jokiems darbams netinkančių žmonių niekur „integruoti“. Jiems lietuvių kalbos neprireiks grįžus į tėvynę, o palikti jų Lietuvoje negalima, nes bedarbių pilna ir Lietuvoje, nauji bedarbiai, o dar labiau amžini išlaikytiniai mums tikrai nereikalingi. Nereikalingi mums ir teroristai. O būtent su tais visais „pabėgėlias“ į ES atkeliavo musulmoniškas terorizmas, moterų išprievartavimų ir narkotikų prekeivių banga.

Anksčiau rašiau: „Tai štai, ponas Žilinskai, nepaminės Lietuvoje niekas geru žodžiu jūsų neprotingų kalbų ir darbų. Jeigu Jums neaišku, kad šis jūsų darbas yra valstybei žalingas, jums pravartu nuvykti į Prancūziją ir pažiūrėti, kaip pasisekė integruoti šituos „pabėgėlius“ prancūzams Paryžiuje. Ten daugybė muziejų, gali pabėgėliai nuo ryti iki vakaro vaikščioti po Luvrą, Versalį, Orsi, Invalidų namus ir t.t. Bet nevaikšto, nesiintegruoja, o priešingai, jie dezintegruoja tenykštę visuomenę, ją terorizuoja, pjauna galvas, bado peiliais, traiško sunkvežimiais, šaudo ir sprogdina. Net jūsų kolegos į tų integruotų pabėgėlių rajonus bijo užeiti. Tai štai iki ko priveda kvailų politikų kvaili darbai. Jie priveda iki 11 teroro aktų per pusantrų metų, toje nukvaišusioje nuo neoliberalizmo ir tolerancijos Prancūzijoje. Mums to reikia? Mums neužtenka savų banditų, kad juos vežti iš svetur?“

Su visiško bukapročio atkaklumu T.Žilinskas vis tvirtina, kad vežamus į Lietuvą „pabėgėlius“ jis patikrina, nors visos ES specialiosios tarnybos, Europolas tvirtina, kad tų pabėgėlių patikrinti neįmanoma.

Rugpjūčio 9 dieną Darbo partijos frakcija Seime buvo pasikvietusi T.Žilinską „ant kilimo“.

Štai ką šis patriotizmo deficito nešiotojas pasakė: „…sukurtas aiškus patikrinimo mechanizmas, užmegzti geri santykiai su Italijos, Graikijos ir Turkijos institucijomis, dėl to pastaruoju metu pabėgėlių perkeliama dažniau nei metų pradžioje“.

Tai absoliutus melas. Net Vokietija nepajėgia identifikuoti tų, be jokių dokumentų į Europą atvykusių žmonių. Iki šiol niekas nežino, kas iš tikrųjų buvo teroristas traukinyje prie Miuncheno kirviu kapojęs piliečius. Žinomas ir kuriozinis atvejis, kai „pabėgėliu“ buvo padarytas Vokietijojeužregistruotas kinas turistas. O kiek laiko prireikia po kiekvieno teroro akto, įvykusio Europoje, valdžioms pasakyti, kas iš tikrųjų yra teroro vykdytojai?

Na, o paskutinis T.Žilinsko ketinimas leisti visiems potencialiems teroristams, taip vadinamiems „pabėgėliams“, apsigyventi  sostinėje Vilniuje kelia siaubą. T.Žilinskas pasakė: „Parengta tokia tvarka, kad jeigu užsieniečiai turi savų lėšų ir gali išsinuomoti gyvenamąjį būstą kitur, nebūtina gyventi Rukloje.“

Valstybėje turi būti nuostata neskirti žmonių su patriotizmo daficitu į atsakingas pareigas. T.Žilinsko paskyrimą į Vidaus reikalų ministru skaitau didele klaida, nesusipratimu, nonsensu.

Patriotiškai nusiteikusios partijos Seime privalo inicijuoti šio valstybės griovėjo atstatydinimą ir užkirsti kelią potencialių teroristų-“pabėgėlių” vežimui į Lietuvą.

Imuno deficitas gali nužudyti vieną žmogų, patriotizmo deficitas gali nužudyti visą lietuvių tautą.