Mokslininkų piketas, LDiena.lt agentas demaskuotas, poeto-vertėjo-rašytojų sąjungos pirmininko A.A.Jonyno muštynės su agentu.

Autorius: Laurynas Ragelskis Šaltinis: https://www.youtube.com/channe... 2016-10-28 15:54:03, skaitė 3931, komentavo 0

Mokslininkų piketas, LDiena.lt agentas demaskuotas, poeto-vertėjo-rašytojų sąjungos pirmininko A.A.Jonyno muštynės su agentu.

Lietuvos mokslininkai, kaip ir dera laukinio kapitalizmo valstybėje - yra pono baudžiauninkų vietoje ir gauna pono numetamą išmaldą. Tačiau Lietuvos mokslininkai, toliau klusniai tarnauja ponui ir vienintelis dalykas, ko jie prašo - padidinti baudžiauninko davinį. KODĖL?

Dar kartą: VIENINTELIS DALYKAS dėl ko IŠ ESMĖS yra nepatenkinti mokslininkai - tai jų algos.

Vadinasi, jeigu jiems tinka šita parazitinė sistema - nesvarbu, kokia bus alga, jiems niekada neužteks. Nes visi jie save mato SISTEMOS rėmuose.

Šio unikalaus klipo pabaigoje jūs savo akimis išvysite, kaip atrodo Lietuvių Tautos Žiedas - neapykanta svetimai nuomonei, avelių gąsdinimas ir bėgimas nuo baubų. Būtinai pasižiūrėkite iki galo.

Apmaudžiausia, tai mano mylimo ir gerbiamo, už jo ilgametį triūsą propagandos dirvone "Vagos" redaktoriumi, A.A.Jonyno reakcija. Vietoj meilaus ir kolegiško dviejų agentų pokalbio - jo, kaip tris dešimtmečius galimai slaptai galimai bendradarbiavusio galimai su KGB, ir mano - kaip atvirai ir nesislapstant platinančio Visuomenės Saugumo Koncepciją, gerbiamam poetui-vertėjui-rašytojų sąjungos pirmininkui prireikė teatralizuotai pliektis su manimi, vaidinant "priešą sistemos priešams".

Nesuprantu, kam reikia imituoti, šitą "kovą už laisvą ir nepriklausomą"? Aplinkui gi visi savi - joks 75-iems metams įslaptintas KGB agentas nepaliko savo darbo vietos, ir mes visi susitikę Gedimino prospekte galime drąsiai sveikintis pridėdami ranką prie kozyrioko ir sumušdami kulnais: Tarnauju Tarybinei Lietuvai!

Toliau jūsų dėmesiui, jaunieji mokslininkai atsako į du klausimus:

Klausimas Nr.1: Ar Lietuvai reikia gintis nuo Rusijos?
Klausimas Nr.2: Kodėl intelektualioji visuomenės dalis - mokslininkai, mokytojai ir t.t. - nedalyvauja valstybės valdyme, bet tikisi, kad VALDŽIAGYVIAI "turi jais pasirūpinti"?