Raganų medžioklė online režimu

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: http://versijos.lt/raganu-medz... 2017-01-31 09:09:20, skaitė 3089, komentavo 1

Raganų medžioklė online režimu

Jei man kas 1990-91 m. būtų pasakęs, kad po 26 metų laisvos ir demokratinės visuomenės kūrimo Nepriklausomoje Lietuvoje regėsime tokius vaizdelius, kokius mums rodo Andrius Tapinas, Rita Miliūtė ir „supermamyčių“ choras, bandydami gyvą suėsti Kauno pedagogę Saulę Šerėnienę už jos viešai pareikštą nuomonę apie galimus vaikų auklėjimo metodus – būčiau spjovęs tam žmogui į akis!

Nes būtent nuomonių pliuralizmas – ypač NEPATOGIŲ valdžiai ir elitui nuomonių – ir galėjimas jas nebaudžiamai reikšti, mūsų ano meto supratimu ir buvo būtina, griežtai privaloma ir neatimtina Laisvos, Nepriklausomos ir Demokratinės Lietuvos sąlyga!

Mes troškome ir siekėme to, ko nebuvo nedemokratinio, komunistinio, okupacinio SSSR režimo sąlygomis – Laisvės! Ir pirmiausia – ŽODŽIO laisvės!

Galėjimo kalbėti viešai, ką galvoji, nebijant, kad koks budrus komsomolo aktyvistas nugirdęs, ką sakai, paskųs tave darbovietei bei užsiundys komjaunuolių būrius trypti ir niekinti tavo orumą „draugiškuose teismuose“ ir patyčiomis viešuose renginiuose.

O nūnai žiū, kaip viskas aukštyn kojomis apsivertė! Kitokios nuomonės, nei kažkieno aprobuota, nebegalima ne tik turėti, bet ir reikšti!

Nūnai už socialiniuose tinkluose vykstančiose diskusijose išsakytus žodžius – nepažeidžiančius jokių įstatymų – žmogus vėl gali būti skundžiamas darbdaviui ir viešai žeminamas įvairaus plauko internetinių chunveibinų!

Ir diriguoja tam žodžio laisvės smaugimui – jūs tik garsiai nesijuokite – žurnalistai! Ir ne šiaip žurnalistai – o iš internetinio TV kanalo siurrealistiniu tokioje situacijoje pavadinimu „Laisvės TV“! Palaikant piktaveidei valdiškos televizijos žvaigždei!

Turiu omenyje tą bjaurią antikonstitucinę raganų medžioklę socialiniuose tinkluose ir Delfyje, kurią galima aptikti Andriaus Tapino FB Sienoje čia:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210559842985555&set=a.1301596153243.43277.1630629673&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210560441360514&set=a.1301596153243.43277.1630629673&type=3&theater

Ritos Miliūtės FB sienoje štai čia:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1417902778220572&set=a.810739738936882.1073741827.100000025901754&type=3&theater

O Delfyje – štai čia:

http://www.delfi.lt/…/svietimo-pagalbos-asociacijos-prezide…

—————

Atrodytų – pedagogė, specialistė išreiškė savo nuomonę, nesutampančią su supermamyčių choro traukiama arija, o tu esi žurnalistas ir dar iš Laisvės TV – tai ir pakviesk tą Saulę į savo laidą!

Tegul pedagogė pristato savo nemadingas pažiūras! Tuomet galima su ja padiskutuoti, parodyti savo sugebėjimus ir išprusimą, akivaizdžiai pademonstruoti savo pozicijos pranašumą visiems žiūrovams.

Juk tam ir yra žurnalistika, kad pristatytų visuomenei įvairias pažiūras bei pozicijas aktualiu ir aktyviai pastaruoju metu svarstomu klausimu?

O ką mes išvydome?

Įžūlų Saulės Šerėnienės išsakytų žodžių iškraipymą, suteikiant pasisakymams visai kitokią prasmę, nei jų autorė. Ir stalinistinio stiliaus raganų medžioklę su bandymais paveikti oponentą per nelegalų spaudimą darbdaviui ir chunveibiniukų armijos užsiundymą socialiniuose tinkluose!

Tai žurnalistai nūnai tesugeba tik tiek? Kaip sakydavo garsioji daktarė Nida tokiais atvejais – „Apgailėtina!“

Pasakysiu atvirai – iš gerbiamo Andriaus Tapino, kuris išties yra geras žurnalistas su toli siekiančiomis politinėmis pretenzijomis, turime teisę tikėtis visai kitko!

Beskaitant visą šią bakchanaliją nenoromis kilo ir toks klausimas:

Bene mūsų įstatymai draudžia turėti ir viešai reikšti kitokią, nei pono Tapino, ponios Miliūtės ar dar kokių „supermamyčių“, nuomonę augančios kartos auklėjimo metodų ir būdų klausimais? Net jeigu tą nesutampančią su šakalienės-majausko partine linija nuomonę reiškia su pedagogika susijęs asmuo?

Kažkaip to nepamenu. Sakyčiau, priešingai – tokie veiksmai labai kvepia įstatymo draudžiamu diskriminavimu, persekiojimu ir susidorojimu už asmens PAŽIŪRAS!

Gal paties pono Tapino veiksmus derėtų patikrinti dėl atitikties žemiau esančio BK straipsnio sudėčiai?

———————-

„LR BK 169 straipsnis. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės

Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, SOCIALINĖS PADĖTIES, tikėjimo, ĮSITIKINIMŲ ar PAŽIŪRŲ sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, SOCIALINĖJE, kultūrinėje, DARBO ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“

https://www.infolex.lt/ta/66150:str169

———————————–

Sužinojau apie visą šitą tragikomediją iš gerbiamo dr.Andriaus Švarplio postų, kurie mane pribloškė taip, kad nutariau trumpai pasisakyti šia tema:

https://www.facebook.com/andrius.svarp…/…/10212254880155228…

https://www.facebook.com/andrius.svarplys/posts/10212251666914899

Nes regėdamį iš dausų tokį absurdą ir Žodžio laisvės niekinimą Sausio 13-osios didvyriai vartosi kapuose.

Ne už tai jie žuvo, kad sovietmečio komsomolo aktyvo skundimo ir kitaminčių persekiojimo tradicijos atgimtų Laisvoje ir Demokratinėje Lietuvoje!

---
Laurynas RagelskisGerbiamas Blogeris Zeppelinusas stebisi: kaip čia taip, "po 26 laisvės ir demokratijos metų" nebegalima turėti kitokios nuomonės, negu aprobuotos oficiozo pačiulptukų?!..

Na ir kokia gi čia naujiena - valdžią Lietuvoje užgrobęs ir uzurpavęs šūdelitis 26 metus kūrė informacijos ir viešosios nuomonės monopolį ne tam, kad visokie dundukai ir nepatenkintieji reikštų savo durnas nuomones, o tam, kad visas liumpenelektoratas žinotų, ką reikia galvoti.

Šiuo požiūriu Lietuva pagaliau pasiekė civilizuotų išsivysčiusių užsienio šalių lygį, kur nuomonės monopolis per žiniasklaidos priemonių kontrolę buvo sėkmingai įvestas prieš šimtą su virš metų.

Vienintelis skirtumas, kad šiandien technologinės priemonės, o konkrečiai, internetas, spausdintuvai, kompiuteriai leidžia labai pigiai "gaminti" ir skleisti valdančiajam šūdeličiui ir jį aptarnaujančiai šūdinteligentijai oponuojančią nuomonę.

Norite, kad mūsų visuomenė išsivaduotų iš orveliško mankurtizmo, kuriam sėkmingai diriguoja skandinavų bankams priklausanti "lietuviški" Masinio Durninimo Organai? Prisidėkite savo pastangomis prie LIAUDIES ŽINIASKLAIDOS kūrimo.

Kuo anksčiau ji pasieks bent minimalų profesionalizmo lygį - tokį, kad taptų realia žiniasklaidos alternatyva oficiozui - tuo greičiau baigsis šūdeličio užsakytas ir šūdverslio finansuojamas informacinis teroras prieš mūsų visuomenę.

---
Artūras Račas: Girdėjau, laisvės šauklys Andrius Tapinas nuplagijavo mano idėją ir sudarinėja sąrašus pagal FB laikus. Nežinau, ar džiaugtis, kad A.Tapinas patapo mano pasekėju, ar liūdėti, kad pažanga Lietuvoje tokia lėta ir kad pasekėjams atsirasti prireikė kelerių metų

Bet jūs dėl viso pikto galite pasitikrinti: SąRaČas (vis dar pildomas)